Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Verzoek kappen boom buren opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Verzoek kappen boom buren

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Bomen in de tuin van je buren kunnen voor overlast veroorzaken, bijvoorbeeld minder zonlicht in je tuin, overhangende takken of afvallende bladeren. In de meeste gevallen kun je daar wat tegen doen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte brief overlast boom buren opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief overlast boom buren, dan kun je die ook hier bekijken.

Gebruik dit verzoek kappen boom buren:

 • om verwijdering of snoeien van de boom van je buren te eisen

 • om verwijdering van doorschietende wortels te eisen

In dit verzoek kappen boom buren staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je buren

 • een omschrijving van de overlast veroorzaakt door de boom of heg

 • een termijn waarbinnen de boom verwijderd moet zijn

 • overzicht van je schade

 • juridische vervolgstappen

Met deze brief vraag je aan je buren of zij de boom of heg grenzend aan de erfgrens willen kappen.

Je hebt een brief overlast boom buren nodig als: 

 • je in het algemeen last hebt van 1 of meer bomen van de buren (brief last van boom buren)
 • de boom of heg van de buren te hoog is (brief boom buren te hoog)
 • de boom van de buren de zon in je tuin tegenhoudt (brief boom buren houdt zon tegen)
 • je last hebt van overhangende takken van de boom van je buren (brief boom buren overhangende takken)
 • doorschietende wortels van de boom van de buren schade in je tuin veroorzaken (brief schade door wortels boom buren)

Je kunt alleen verwijdering eisen als de boom of heg in de verboden zone staat of als je kunt aantonen dat er sprake is overlast. Werken je buren niet mee, dan kun je naar de rechter stappen om je buren te dwingen de boom te verwijderen.

Volgens de wet mag een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens staan en moeten hagen en struiken minstens 50 cm van de erfgrens af staan (de zogenoemde verboden zone). De erfgrens is de grens tussen jouw tuin en die van je buren. Wil je weten waar die precies ligt, dan kun je dit opvragen bij het Kadaster. Als de boom of struik in de verboden zone staat, dan kun je in eerste instantie verwijdering eisen. Als zij niet mee willen werken, dan kun je dit bij de rechter eisen. Als een boom of struik buiten de verboden zone staat, dan moet je aantonen dat er sprake is van overlast.

Ja, gemeenten mogen bijvoorbeeld zelf bepalen of ze de 2 meter regel aanhouden of kiezen voor een kleinere afstand. Dit staat per gemeente beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die je online kunt vinden. Andere gevallen waardoor een boom of struik toch binnen de verboden zone mag staan, zijn:

 • je hebt toestemming gegeven aan je buren

 • het aangrenzende erf is een openbare weg

 • de boom of struik is niet hoger dan de schutting

 • verjaring: als de boom of struik er minimaal 20 jaar staat, dan kun je niet meer eisen dat deze wordt verwijderd

Als je last hebt van overhangende takken van je buren, dan kun je hen vragen de takken te snoeien. Werken ze niet meer, dan stuur je hen een brief, waarin je aangeeft:

 • dat er takken overhangen en je daarvan hinder ondervindt

 • dat je hen verplicht deze takken te snoeien

 • je de buren een termijn geeft waarbinnen de takken moeten worden gesnoeid.

Geven je buren geen gehoor aan je verzoek, dan mag je de takken zelf snoeien tot aan de erfgrens.

Je mag de doorgeschoten wortels zelf verwijderen. Waar je bij overhangende takken eerst een brief naar de buren moet sturen, hoeft dat echter niet bij doorschietende wortels.

De eigenaar van een boom is verplicht om regelmatig onderhoud te verrichten (de zorgplicht). Als er sprake is een gevaarlijke situatie, dan geldt een extra zorgplicht voor de boomeigenaar. Als hij in zo’n geval nalaat voldoende zorg te besteden aan de boom en valt de boom daardoor om, dan is hij aansprakelijk voor de schade.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je buren weigeren mee te werken

 • je schade hebt door de boom

Op dit verzoek kappen boom buren is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Verzoek kappen boom buren

brief overlast boom buren, brief boom buren te hoog, brief boom buren houdt zon tegen, brief boom buren overhangende takken.