Gratis  Verwerkingsregister Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Verwerkingsregister

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je verantwoordelijk bent voor de verwerking van persoonsgegevens ben je in veel gevallen wettelijk verplicht om een verwerkingsregister te hebben. Hierin leg je gegevens over de verwerking van persoonsgegevens vast. Het verwerkingsregister of register van de verwerkingsactiviteiten moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte verwerkingsregister opstellen. Ben je op zoek naar een verwerkingsregister voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik dit verwerkingsregister om:

 • je verwerking van persoonsgegevens op de juiste manier vast te leggen voor de Autoriteit Persoonsgegevens

 • een (hoge) boete te voorkomen

In dit verwerkersregister staat onder meer:

 • de categorieën persoonsgegevens die je verzamelt

 • de categorieën individuen waarvan je de gegevens verzamelt

 • de rechtvaardiging van de verwerking

 • de doelen van de verwerking

 • de eventuele veiligheidsmaatregelen die je hebt getroffen tegen datalekken

Een verwerkingsregister is een (elektronisch) logboek waarin je je verwerking van persoonsgegevens vastlegt op een manier zoals de AVG dat van je verlangt.

Je hebt een verwerkingsregister nodig zodra je aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • de verwerking van persoonsgegevens is niet incidenteel

 • je verwerkt bijzondere categorieën persoonsgegevens (zoals medische gegevens,seksuele voorkeur, etnische afkomst, strafbare feiten en politieke of religieuze opvattingen)

 • je organisatie heeft 250 personen in dienst of meer

 • de verwerking van persoonsgegevens brengt een risico met zich mee voor de rechten en vrijheden van betrokkenen

De verwerking van persoonsgegevens brengt een risico met zich mee voor de rechten en vrijheden van betrokkenen als je gevoelige informatie over ze verwerkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld politieke opvattingen, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of strafrechtelijk verleden.

Als je als verwerker in opdracht van een ander of andere organisatie) handelt, heb je ook een verwerkingsregister nodig, zodra deze verwerkingen aan 1 van de bovenstaande voorwaarden voldoen. In dat geval hebben zowel de verwerker als de opdrachtgever (verantwoordelijke) een dergelijk register nodig. Daarnaast hebben jullie dan nog een verwerkersovereenkomst nodig.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek instelt naar de verwerking van de persoonsgegevens

Op dit register van de verwerkingsactiviteiten en voorbeeld verwerkingsregister (AVG) zijn Europese privacywetgeving en Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Verwerkingsregister

register van de verwerkingsactiviteiten.