Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Ontbinding overeenkomst

Maak het rechtsgeldig checklist

Volg deze belangrijke stappen om je document rechtsgeldig te maken

Zorg dat je alle vragen in het interview hebt beantwoord.

 1. Neem de brief zorgvuldig door en controleer of het bij jouw situatie aansluit.
 2. Raadpleeg je Online Rocket Lawyer als de brief niet volledig aansluit of wanneer je vragen hebt over de inhoud van de brief.

Online handtekening met Rocket Lawyer (Gratis)

 1. Klik op de oranje knop 'Onderteken nu online'.
 2. Geef de e-mailadressen van de ondertekenaars op.
 3. Alle ondertekenaars ontvangen een e-mail met een link naar de overeenkomst.
 4. De ondertekenaar zet onderaan de overeenkomst zijn handtekening.
 5. Nadat alle partijen de overeenkomst hebben getekend is deze rechtsgeldig
 6. Alle ondertekenaars kunnen nu een kopie downloaden.

Handgeschreven handtekening

 1. Print de overeenkomst in tweevoud uit.
 2. Print de bijlage(n) ook in tweevoud uit of maak een kopie.
 3. Laat beide partijen alle exemplaren van de overeenkomst ondertekenen en op iedere pagina een paraaf zetten.
 4. Nadat alle partijen de overeenkomst hebben getekend is deze rechtsgeldig.
 5. Iedere partij krijgt 1 getekend exemplaar mee voor zijn eigen administratie.
 1. Verzend de brief.
 2. We raden met klem aan om de brief aangetekend te versturen.
 3. Bewaar het verzendbewijs.
 1. Sla de brief op voor je administratie.
 2. Een kopie van de brief wordt in je Rocket Lawyer account bewaard.

Vraag een advocaat

Krijg snel juridisch advies

Rocket Lawyers advocatennetwerk

Resterende tekens: 600

Je vraag is te lang. Herformuleer je vraag in minder tekens.

Krijg antwoord