Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Notulen AVA

Maak het rechtsgeldig checklist

Volg deze belangrijke stappen om je document rechtsgeldig te maken

Zorg dat je alle vragen in het interview volledig hebt beantwoord.

 1. Neem de notulen zorgvuldig door en controleer of het bij jouw situatie aansluit.
 2. Raadpleeg je Online Rocket Lawyer als het document niet volledig aansluit of wanneer je vragen hebt over de inhoud van dit document.

Online handtekening met Rocket Lawyer (Gratis)

 1. Klik op de oranje knop 'Onderteken nu online'.
 2. Geef de e-mailadressen van de ondertekenaars op.
 3. Alle ondertekenaars ontvangen een e-mail met een link naar de statuten.
 4. De ondertekenaar zet onderaan de notulen zijn handtekening.
 5. Nadat alle bestuursleden de statuten hebben getekend is deze rechtsgeldig.
 6. Alle ondertekenaars kunnen nu een kopie downloaden.

 

Handgeschreven handtekening

 1. Print de statuten in 2 voud uit.
 2. Print de bijlage(n) ook in 2 voud uit of maak een kopie.
 3. Laat beide bestuursleden alle exemplaren van de notulen ondertekenen en op iedere pagina een paraaf zetten.
 4. Nadat alle bestuursleden de statuten hebben getekend is deze rechtsgeldig.
 5. Iedere bestuurslid krijgt 1 getekend exemplaar mee voor zijn eigen administratie.
 1. Sla de notulen op voor je administratie.
 2. Een kopie van de notulen wordt in je Rocket Lawyer account bewaard.

Vraag een advocaat

Krijg snel juridisch advies

Rocket Lawyers advocatennetwerk

Resterende tekens: 600

Je vraag is te lang. Herformuleer je vraag in minder tekens.

Krijg antwoord