Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

levenstestament

Maak het rechtsgeldig checklist

Volg deze belangrijke stappen om je document rechtsgeldig te maken

Zorg dat je alle vragen in het interview volledig hebt beantwoord.

 1. Neem het levenstestament zorgvuldig door en controleer of het bij jouw situatie aansluit.
 2. Vraag een Advocaat om hulp als de volmacht niet volledig aansluit of wanneer je vragen hebt over de inhoud van dit document.

Handgeschreven handtekening

Print het levenstestament uit in evenveel exemplaren als je gevolmachtigden hebt en ook voor al je behandelend artsen en eventueel je toezichthouder, als je die hebt benoemd voor het financiële gedeelte.

 1. Print eventuele bijlage(n) uit of maak een kopie.
 2. Onderteken ieder levenstestament.

 

 

 1. Overhandig iedere gevolmachtigde en al je behandelend arts(en) en eventueel de toezichthouder een getekend exemplaar van je levenstestament.
 2. We raden met klem aan om je levenstestament in handen te overhandigen of aangetekend te versturen. 
 3. Bewaar het verzendbewijs.
 1. Je levenstestament wordt in je Rocket Lawyer account bewaard.
 2. Je kunt je document vinden door in te loggen en naar je dashboard te gaan.
 3. Wijzig eventueel de naam van je document door naast de naam op de pen te klikken.
 4. Download het ondertekende document voor je administratie.
 1. Maak een kopie van je identiteitsbewijs en hecht die aan ieder levenstestament. Zo kan een instelling zoals een ziekenhuis of bank je gegevens controleren.
 2. Als je een verklaring van een onafhankelijke arts hebt dat je wilsbekwaam bent op het moment van ondertekenen, hecht dan ook een kopie van die verklaring aan ieder levenstestament.  

Vraag een advocaat

Krijg snel juridisch advies

Rocket Lawyers advocatennetwerk

Resterende tekens: 600

Je vraag is te lang. Herformuleer je vraag in minder tekens.

Krijg antwoord