Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Financiële volmacht

Maak het rechtsgeldig checklist

Volg deze belangrijke stappen om je document rechtsgeldig te maken

Zorg dat je alle vragen in het interview volledig hebt beantwoord.

 1. Neem de volmacht zorgvuldig door en controleer of het bij jouw situatie aansluit.
 2. Vraag een Advocaat om hulp als de volmacht niet volledig aansluit of wanneer je vragen hebt over de inhoud van dit document.

Print de volmacht uit in evenveel exemplaren als je gevolmachtigden hebt en ook nog een exemplaar wanneer je een toezichthouder hebt benoemd voor de toezichthouder.

 1. Print eventuele bijlage(n) uit of maak een kopie.
 2. Onderteken iedere volmacht.
 1. Overhandig iedere gevolmachtigde en als je die hebt benoemd ook aan je toezichthouder een getekend exemplaar van de volmacht.
 2. We raden met klem aan om de volmacht in handen te overhandigen of aangetekend te versturen. 
 3. Bewaar het verzendbewijs.
 1. Je brief wordt in je Rocket Lawyer account bewaard.
 2. Je kunt je document vinden door in te loggen en naar je dashboard te gaan.
 3. Wijzig eventueel de naam van je document door naast de naam op de pen te klikken.
 4. Download het ondertekende document voor je administratie.
 1. Maak een kopie van je paspoort en hecht die aan iedere volmacht. Zo kan een instelling zoals een ziekenhuis je gegevens controleren.
 2. Als je een verklaring van je (huis)arts hebt dat je wilsbekwaam bent op het moment van ondertekenen, hecht dan ook een kopie van die verklaring aan iedere volmacht.  

Vraag een advocaat

Krijg snel juridisch advies

Rocket Lawyers advocatennetwerk

Resterende tekens: 600

Je vraag is te lang. Herformuleer je vraag in minder tekens.

Krijg antwoord