Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Pro forma beroepschrift opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Pro forma beroepschrift

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je uitstel aanvragen om je beroepschrift in te dienen, dan gebruik je een pro forma beroepschrift. Doe dit op tijd, anders wordt je beroepschrift niet meer in behandeling genomen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte pro forma beroepschrift opstellen. Ben je op zoek naar een pro forma beroepschrift voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

In dit pro forma beroepschrift staat onder meer:

  • een omschrijving van de beslissing waartegen je in beroep gaat

  • de mededeling dat je tegen de beslissing tijdig bezwaar hebt gemaakt

  • een omschrijving van de beslissing op het bezwaar

  • de datum waarop de beslissing op je bezwaar is verstuurd

  • de mededeling dat je op een later tijdstip je beroepschrift indient

  • een verzoek om hiervoor een datum te krijgen

Met een pro forma beroepschrift verzoek je om uitstel voor het indienen van je beroepschrift, zodat je voldoende tijd hebt om een goed inhoudelijk beroepschrift op te stellen. Met het beroepschrift geef je aan dat je het niet eens bent met de beslissing op je bezwaarschrift.

Je hebt een pro forma beroepschrift nodig als het je niet lukt om voor de vervaltermijn beroep in te stellen. Aangezien je normaal gesproken binnen 6 weken je beroepschrift moet indienen, heb je de mogelijkheid hiervoor met het pro forma beroepschrift uitstel aan te vragen.

Pro forma betekent letterlijk 'voor de vorm'. In dat opzicht is het pro forma beroepschrift een formaliteit, maar wel noodzakelijk om je beroepschrift later te mogen indienen.

In de meeste gevallen dien je je pro forma beroepschrift in bij de rechter. Op de beslissing op bezwaar staat bij welke instantie je beroep moet aantekenen. Bij diezelfde instantie dien je je pro forma beroepschrift in.

Je hebt geen advocaat nodig als je in beroep gaat. In ingewikkelde zaken of wanneer er grote belangen op het spel staan kan het verstandig zijn om je te laten bijstaan door een advocaat of andere deskundige.

Je moet griffierecht betalen om in beroep te gaan. Zorg ervoor dat je dit op tijd betaalt, anders wordt je beroep niet in behandeling genomen. Wordt je beroep toegewezen, dan moet de andere partij het griffierecht betalen.

De hoofdregel is dat je je beroepschrift binnen 6 weken moet indienen nadat de beslissing op bezwaar is verstuurd. Dezelfde termijn geldt voor het pro forma beroepschrift. De beroepstermijn staat vermeld op de beslissing op je bezwaarschrift. Als je het pro forma beroepschrift per post verstuurt, is het nog op tijd ingediend als je het voor het einde van de termijn op de post hebt gedaan en het niet later dan een week erna is ontvangen.

De wet bepaalt dat je een redelijke termijn moet krijgen om je gronden van je beroep aan te vullen. Normaal gesproken krijg je hiervoor 4 weken de tijd na dagtekening van de ontvangstbevestiging van je pro forma beroepschrift. In zaken waar de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt een termijn van 2 weken. Deze wet heeft betrekking op een versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten zoals grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie.

Nadat je je pro forma beroepschrift op tijd hebt ingediend, krijg je van de rechter een termijn waarbinnen je het inhoudelijke beroepschrift moet indienen. Vervolgens gaat de rechter alle stukken bestuderen. Soms beslist de rechter aan de hand van de stukken. De rechter kan je om aanvullende inlichtingen vragen of tot een hoorzitting besluiten. Het is verstandig op die zitting te verschijnen. Je kunt tot een week voor de zitting ook doorgeven welke getuigen of deskundigen je mee wilt nemen. Daarna neemt de rechter een beslissing. Hij moet dat binnen 16 weken doen nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • het besluit waartegen je in beroep gaat ernstige gevolgen heeft voor jou of je bedrijf

Op dit pro forma beroepschrift en voorbeeld beroepschrift bestuursrecht pro forma is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Pro forma beroepschrift

pro forma beroep.