Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Ouderschapsplan opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Ouderschapsplan

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als jij en je partner uit elkaar gaan en samen 1 of meer minderjarige kinderen hebben, ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin leg je afspraken vast als hoofdverblijf van de kinderen, wanneer ze de andere ouder zien, hoeveel alimentatie moet worden betaald en hoe jullie de verzorging en opvoeding willen regelen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte ouderschapsplan opstellen. Ben je op zoek naar een ouderschapsplan voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Je gebruikt dit ouderschapsplan als:

 • je gaat scheiden en samen 1 of meer minderjarige kinderen hebt

 • je een geregistreerd partnerschap laat ontbinden en 1 of meer minderjarige kinderen hebt

 • je als ouders uit elkaar gaat en samen het gezag hebt over 1 of meer minderjarige kinderen  

In dit ouderschapsplan staat onder meer:

 • wanneer de kinderen bij wie verblijven met eventueel een verdeling voor verblijf tijden de vakanties en feestdagen

 • hoe het vervoer van de kinderen naar de andere ouder wordt geregeld

 • welke beslissingen de ouders samen moeten nemen en welke 1 ouder mag nemen

 • de hoogte van de alimentatie

 • hoe het contact tussen de ouders en tussen de kinderen en de andere ouder verloopt

 • hoe bijzondere uitgaven worden verdeeld

Een ouderschapsplan is een overeenkomst die de ouders van minderjarige kinderen moeten opstellen als ze uit elkaar gaan. Hierin moeten ten minste de volgende zaken worden geregeld:

 • de manier waarop de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld

 • de manier waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen rondom belangrijke zaken ten aanzien van de kinderen

 • wie welke kosten van de verzorging en opvoeding betaalt

Je hebt een ouderschapsplan nodig als jij en je partner uit elkaar gaan en samen 1 of meer minderjarige kinderen hebben en:

 • je getrouwd bent geweest (ook als slechts 1 ouder het gezag heeft) of

 • je een geregistreerd partnerschap hebt gehad (ook als slechts 1 ouder het gezag heeft) of

 • je samenwoonde en het gezamenlijk gezag hebt over de minderjarige kinderen

Als je een ouderschapsplan opstelt, moet je letten op de volgende zaken:

 • je kind heeft altijd 1 hoofdverblijf, ook als je co-ouderschap afspreekt

 • de afspraken die je maakt, kunnen bij de rechter worden afgedwongen, denk dus goed van tevoren na over wat je afspreekt

 • wees duidelijk, dat voorkomt problemen achteraf

 • houd ruimte open om het ouderschapsplan te kunnen herzien, zeker als nu de kinderen nog klein zijn en andere behoeftes hebben dan later

Een standaard ouderschapsplan download je zo van internet. Je kunt natuurlijk ook een ouderschapsplan voorbeeld downloaden. Bij ons kun je echter je eigen ouderschapsplan helemaal op maat maken, zodat je zeker weet dat je geen risico's neemt en het geschikt is voor jullie situatie.

Omdat je allebei ouder van je kinderen blijft, ben je verplicht elkaar te raadplegen en informatie te geven over belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op de kinderen. Denk daarbij aan zaken als:

 • zakgeld

 • schoolkeuze

 • medische beslissingen

 • het geestelijke welzijn van het kind

Hoeveel kinderalimentatie je krijgt of moet betalen hangt af van een aantal factoren. Allereerst wordt gekeken naar hoeveel er nodig is voor de kinderen (de behoefte). De hoogte van de behoefte hangt af van het aantal kinderen, hun leeftijd en het totale netto inkomen van beide ouders. Je kunt het voor jouw situatie juiste bedrag terugvinden in de behoeftetabel (tremanorm) die de rechters gebruiken. Verder wordt gekeken hoeveel elke ouder kan betalen en hoeveel elke ouder feitelijk al betaalt. Het verschil is de alimentatie. Een globale berekening kun je zelf eenvoudig doen via de kinderalimentatie rekentool van de overheid.

Er is sprake van gezamenlijk gezag als beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Dat is het geval in de volgende situaties:

 • het kind is geboren nadat de moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan

 • na de geboorte is het kind door de partner erkend en vervolgens zijn de ouders getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan

 • na de geboorte is het kind door de partner erkend en is er een verzoek tot het verkrijgen van ouderlijk gezag toegekend

 • het kind is op of na 1 januari 2023 door de partner erkend waardoor deze automatisch ouderlijk gezag heeft

Bij co-ouderschap worden de zorgtaken en opvoeding gelijkwaardig verdeeld tussen de ouders. Als er een zorgregeling wordt afgesproken, is er 1 ouder bij wie een kind gaat wonen en krijgt de andere ouder een zogenaamde zorgregeling. In de volksmond wordt dit ook wel een omgangsregeling genoemd, maar formeel is dit alleen voor de ouder die geen gezag heeft over het kind. Want ook al heb je geen gezag, dan nog heb je een plicht om mee te betalen aan de opvoeding en een recht om je kind te zien en op de hoogte te worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen.

Wat je het beste in het ouderschapsplan kunt afspreken, hangt af van je wensen en de situatie. Co-ouderschap kan slechts als beide ouders daarvoor kiezen, ze niet te ver uit elkaar wonen en goed met elkaar kunnen overleggen in het belang van de kinderen. Een rechter kan nooit co-ouderschap opleggen op verzoek van 1 ouder. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat het kind of de kinderen er voor open staan. Sommige kinderen vinden het heel fijn hun ouders even vaak te zien, andere zien erg op tegen het feit dat ze niet 1 thuis, maar 2 adressen hebben.

Ja, als jij en je partner uit elkaar gaan en samen 1 of meer minderjarige kinderen hebben, dan ben je wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Vanaf 12 jaar heeft je kind inspraak. Als je als ouders gaat scheiden en een echtscheidingsverzoek indient, krijgt het kind een uitnodiging om te worden gehoord door de rechter. Een kind kan ook een brief schrijven aan de rechter en verzoeken om te worden gehoord. Het is niet zo, dat de wensen van het kind altijd worden gehonoreerd, maar er wordt wel rekening mee gehouden in de beslissing van de rechter. Je bent verplicht om je kind vanaf die leeftijd te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Vanaf 16 jaar heeft je kind zelf het recht om een procedure te starten, al dan niet met behulp van zijn wettelijke vertegenwoordiger, tegen 1 of beide ouders.

Als je gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap wilt ontbinden terwijl je 1 of meer minderjarige kinderen hebt, moet dat via de rechter. Je hebt hiervoor een advocaat nodig. Hij moet dan vragen om het ouderschapsplan onderdeel van de uitspraak te laten zijn. Dan kun je met het ouderschapsplan naar de deurwaarder als je ex jullie afspraken niet nakomt. Komt je ex-partner zijn alimentatieverplichtingen niet na, dan kun je die laten innen via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Als je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is het verstandig het ouderschapsplan bij een notaris te laten vastleggen. Zo krijgt het ouderschapsplan dezelfde juridische status als een uitspraak van de rechter.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je er niet samen uitkomt om het ouderschapsplan rond te krijgen

 • 1 van de partijen de afspraken uit het ouderschapsplan niet nakomt

Op dit ouderschapsplan en voorbeeld ouderschapsplan is Nederlands recht van toepassing.