Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Onderhuur contract bedrijfsruimte opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Onderhuur contract bedrijfsruimte

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je je bedrijfsruimte onderverhuren, dan is het noodzakelijk dat je de gemaakte afspraken schriftelijk vastlegt. Zorg er ook voor dat je toestemming hebt van je verhuurder. Doe je dat niet, dan kan dat er uiteindelijk toe leiden dat jouw eigen overeenkomst met je verhuurder wordt opgezegd. 

Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte onderhuur contract opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld onderhuur contract of huurovereenkomst onderhuur voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken. Dit contract is geschikt voor elke bedrijfsruimte, waaronder winkel, kantoor, garagebox en parkeerplaats.

Een onderhuur contract bedrijfsruimte is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de onderhuurder van je bedrijfsruimte waarin de bijbehorende afspraken staan. Zo weet je onderhuurder precies wat zijn rechten en plichten zijn. Hierdoor is het makkelijker om hem aan de afspraken te houden.

Je gebruikt dit onderhuurcontract bedrijfsruimte:

 • wanneer je je kantoorruimte, praktijkruimte, winkel of andere middenstandsbedrijfsruimte wilt onderverhuren en de afspraken daarover goed wilt vastleggen

 • wanneer je je parkeerplaats of garagebox wilt onderverhuren en de afspraken daarover goed wilt vastleggen

In dit onderhuur contract kamer staat onder meer:

 • de gegevens van de onderhuurder en hoofdhuurder

 • omschrijving van het bedrijfspand, garagebox of parkeerplaats

 • de huurprijs

 • de wijze van betaling

 • de hoogte van de borg

 • de datum waarop de onderhuur ingaat en eindigt

 • afspraken over gebruik, onderhoud en herstel

 • regels rondom de beëindiging van de overeenkomst

 • de plicht voor de onderhuurder om het ondergehuurde na afloop te verlaten 

Bij onderverhuur van je kantoor, praktijk, winkel, parkeerplaats, garagebox of andere bedrijfsruimte heb je toestemming nodig van je verhuurder. Die toestemming kan in je huurovereenkomst of bijbehorende algemene voorwaarden staan. 

Je kunt ook toestemming vragen van je verhuurder. Zorg dat je de toestemming op schrift hebt. Let op: als je geen toestemming hebt, kan je verhuurder je eigen huurcontract opzeggen en schadevergoeding eisen. 

Een opnamestaat is niet wettelijk verplicht maar we adviseren dat wel te doen. Het is voor je eigen bescherming. Als je onderhuurder je bedrijfsruimte in slechte staat achterlaat of schade heeft veroorzaakt, dan kun je hem dankzij de opnamestaat daarop aanspreken en hem dwingen de schade te herstellen. .

Nee, onze onderhuurovereenkomst biedt geen huur- of ontruimingsbescherming ten aanzien van de onderhuurder van de bedrijfsruimte. 

Je verhuurder wordt bij onderhuur als hoofdverhuurder gezien en jij als hoofdhuurder. Jij verhuurt je bedrijfspand onder dus jij bent ook onderverhuurder . Degene aan wie je onderverhuurt is de onderhuurder. Tussen je verhuurder en je onderhuurder van het bedrijfspand bestaat overigens geen contractuele relatie.

Ondanks dat de onderhuurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, moet je de onderhuurovereenkomst aangetekend en op tijd opzeggen.

Indien je als hoofdhuurder je onderhuurder niet of niet juist hebt voorgelicht over de termijn waarvoor de hoofdhuur is aangegaan of je bij de beëindiging van de hoofdhuur en de bepaling van het tijdstip van ontruiming onvoldoende hebt gelet op de belangen van je onderhuurder, kun je verplicht worden de schade die je onderhuurder daardoor lijdt, te vergoeden.

Als je je bedrijfspand zonder toestemming van verhuurder onderverhuurt, dan kan dit tot grote problemen leiden. Je houdt je niet aan de verplichtingen van je huurovereenkomst met je huurder en hij kan op basis daarvan je huurovereenkomst opzeggen. Ook kan hij een schadevergoeding eisen. Hetzelfde geldt voor je onderhuurder als hij daardoor in de problemen komt. 

Nee, de hoofdverhuurder kan de onderhuurovereenkomst niet opzeggen. Wel kan hij bij onbevoegde onderhuur naar de rechter stappen en de onderhuurovereenkomst te laten ontbinden. Als de onderhuurder daardoor schade leidt, kan de rechter de hoofdhuurder dwingen deze schade te vergoeden. 

Ja, dit onderhuurcontract is geschikt voor elke bedrijfsruimte, waaronder:

 • winkel
 • kantoor
 • praktijkruimte
 • garagebox
 • parkeerplaats

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je onderhuurder niet vertrekt nadat de onderhuurovereenkomst is afgelopen

 • je onderhuurder zijn huur niet betaalt

 • je onderhuurder overlast of schade heeft veroorzaakt

Op dit onderhuurcontract en onderhuur contract voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.