Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Mediationovereenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Mediationovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Heb je een geschil met je werknemer, huurder, buurman of een ex-partner waar je niet uitkomt? Wellicht is mediation een oplossing voor jou. Mediation kent een hoog slagingspercentage en leidt tot oplossingen die vaak lang standhouden. Bij mediation wordt gebruikgemaakt van een mediationovereenkomst. 

Mediation begint met het sluiten van een mediationovereenkomst. Naast een omschrijving van het geschil, staan er ook de spelregels in die gelden voor de duur van de mediation. Het proces wordt begeleid door een mediator die ervoor zorgt dat alles goed en voortvarend verloopt. Van tevoren spreek je ook onder meer af uit hoeveel gesprekken de mediation bestaat. 

Een mediationovereenkomst wordt opgesteld voordat het mediationtraject begint. Van belang daarbij is dat zowel de partijen die het geschil hebben als de mediator ondertekend wordt. Is de mediation succesvol afgesloten, dan leg je de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze wordt overigens alleen door de partijen getekend die het geschil hebben. 

In onze mediationovereenkomst staat onder meer: 

 • een omschrijving van het geschil
 • de aanvang, omvang en duur van de mediation
 • een inspanningsverplichting
 • hoe de mediator de mediation begeleidt
 • wat te doen in onvoorziene gevallen
 • geheimhouding 
 • de spelregels van mediation

Het is eenvoudig om online een gratis mediationovereenkomst te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De mediationovereenkomst generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte mediationovereenkomst. Nadat je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je contract is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je mediationovereenkomst, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je brief kopiëren of  bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Heb je de mediation succesvol afgesloten, dan leg je het bereikte resultaat  vast in een schriftelijke overeenkomst: de vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst omvat naast de gegevens van partijen een duidelijke omschrijving van de bindende afspraken. De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en niet door de mediator. Het zijn immers afspraken die tussen de partijen gaan gelden.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde mediationovereenkomst of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je contract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Krijg toegang tot verschillende juridische documenten, waaronder:

Bij de procedure van mediation gelden de volgende regels:

 • de mediator is neutraal en onpartijdig
 • alles dat besproken wordt, blijft tussen de partijen en de mediator
 • deelname aan mediation is altijd op basis van vrijwilligheid
 • tot het moment waarop partijen hun afspraken hebben vastgelegd in een  vaststellingsovereenkomst, is alles dat wordt besproken vrijblijvend
 • een eventuele vergoeding voor de mediator staat opgenomen in de  mediationovereenkomst
 • bij een succesvol mediationtraject worden de uiteindelijke afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst
 • de definitieve afspraken zijn bindend 

De mediator heeft de volgende taken: 

 • hij begeleidt het proces en zorgt voor een gespreksstructuur
 • de mediator bewaakt de voortgang en procedure
 • de mediator zorgt ervoor dat alle partijen aan het woord komen en gehoord worden 
 • de mediator brengt standpunten, belangen en achtergronden van de partijen in kaart 
 • de mediator zorgt voor ruimte voor wederzijds begrip
 • de mediator handelt oplossingsgericht
 • de mediator stelt de mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst op en draagt zorg voor ondertekening door alle partijen

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De bemiddelaar (mediator) brengt personen of partijen met elkaar in gesprek die een geschil hebben. Het doel is om onderling tot een oplossing te komen. Mediation is met name zinvol als:

 • er sprake is van een verstoorde communicatie
 • er een wederzijds gebrek aan vertrouwen is
 • als de situatie verslechterd is en uit de hand dreigt te lopen

Mediation wordt vooral toegepast bij: 

 • een arbeidsconflict
 • burenruzie
 • een geschil met een ex-partner
 • een geschil tussen een huurder en verhuurder
 • tussen dader en slachtoffer van letselschade

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je het niet eens kunt worden over wie de mediator moet worden 
 • je bepaalde vragen van het interview behorende bij de mediationovereenkomst niet kunt beantwoorden 
 • je vragen hebt over de mediationovereenkomst

Op deze mediationovereenkomst en voorbeeld mediationovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.