Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief huurverhoging woonruimte opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief huurverhoging woonruimte

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je een woning verhuurt dan mag je de huurprijs ieder jaar verhogen. Onder omstandigheden kan dit echter voor je huurder onredelijk zijn. Daarom gelden in het huurrecht specifieke regels voor huurverhoging. Zo kun je de huurprijs niet op ieder moment verhogen en ook niet met elk percentage. Houd je je niet aan de regels, dan mag je huurder de verhoging afwijzen. Door deze brief te gebruiken, voorkom je dergelijke problemen. Je kunt nu snel en makkelijk een brief huurverhoging opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief huurverhoging, dan vind je die ook hier.

Let op! Voor 2023 gelden afwijkende regels voor de huurverhoging

Gebruik deze brief huurverhoging woonruimte om:

 • de jaarlijkse huurverhoging op de juiste wijze mee te delen

 • een tussentijdse verhoging op de juiste wijze mee te delen  

In deze brief huurverhoging woonruimte staat onder meer:

 • een verwijzing naar de huurovereenkomst

 • de juiste verhoging op basis van de wet of je huurcontract

 • de termijn die je in acht moet nemen om de verhoging in te laten gaan

 • de motivatie om de huurprijs te mogen verhogen

Met deze brief huurverhoging woonruimte stel je je huurder op de juiste wijze van de huurverhoging op de hoogte.

Je hebt deze brief huurverhoging nodig wanneer je de huurprijs van een woonruimte wilt verhogen. Het maakt niet uit of het om een sociale huurwoning of een woning in de vrije sector gaat. Je kunt natuurlijk een modelbrief huurverhoging van internet gebruiken. Bij ons maak je echter je brief huurverhoging op maat, zodat je zeker weet dat je de verhoging op de juiste manier aankondigt en doorvoert. Met deze brief verklein je dus de kans dat je huurder met succes bezwaar maakt tegen de verhoging.

Er zijn verschillende regels voor huurverhoging bij sociale woningen en vrije sector woningen. De percentages die gelden voor sociale woningen worden jaarlijks vastgesteld door de overheid en zijn afhankelijk van het verzamelinkomen van de huurder. Om de huurprijs van een woning in de vrije sector te kunnen verhogen, moet je kijken wat er in het huurcontract staat. Meestal staat er een vast percentage of een indexeringsclausule (bijvoorbeeld de consumentenprijsindex van het CBS) in. Als er niets over huurprijsverhoging in het contract staat, mag je de huur niet verhogen. Het enige dat je dan kunt doen, is een nieuw huurcontract aanbieden.

Een woning zit in de vrije sector als de kale huurprijs (dus zonder bijvoorbeeld servicekosten) boven een bepaald bedrag (liberalisatiegrens)  uitkomt. Voor huurcontracten aangegaan in:

 • 2016 - 2018: € 710,68 per maand
 • 2019: € 720,42 per maand
 • 2020: € 737,14
 • 2021: € 752,33
 • 2022: € 763,47
 • 2023: € 808,06

Onder dat bedrag is er sprake van sociale woninghuur. Als je huurder huurtoeslag ontvangt, weet je zeker dat er sprake is van een sociale huurwoning.

Je mag de huur jaarlijks eenmaal verhogen. De overheid maakt hiervoor elk jaar een huurprijsbeleid. De nieuwe huurprijs gaat in vanaf 1 juli. Je moet de huurverhoging minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk meedelen. Daarnaast mag je de huur verhogen in de volgende gevallen:

 • als je minder dan een jaar geleden een nieuw huurcontract bent aangegaan, mag je de eerste huurverhoging doorvoeren per 1 juli

 • als er in de afgelopen 24 maanden maar 1 huurverhoging heeft plaatsgevonden, ook al was de laatste huurprijsverhoging minder dan 12 maanden geleden

 • wanneer er woningverbetering heeft plaatsgevonden (renovatie, zoals dubbel glas of een dakkapel)

Het verzamelinkomen van de huurder is het gezamenlijke inkomen van de inwoners van de huurwoning. Je kunt het verzamelinkomen opvragen bij de Belastingdienst.

Je huurder kan bezwaar maken tegen de huurverhoging in de sociale sector, indien je je niet aan de regels voor huurverhoging hebt gehouden. Daarnaast kan je huurder bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging indien:

 • het verzamelinkomen sinds de peildatum is gedaald

 • het volledige inkomen van een inwonend kind is meegerekend in het verzamelinkomen

 • het huishouden uit minstens 4 personen bestaat

 • een inwonende de AOW-leeftijd heeft

 • een inwonende een chronische ziekte of handicap heeft

Bij geliberaliseerde woningen (vrije sector) geldt als hoofdregel dat je de huur jaarlijks eenmaal mag verhogen. Je hoeft je huurder daarvan niet van tevoren op de hoogte te stellen, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt in het contract. Het is wel zo netjes om de huurverhoging van tevoren aan te kondigen. Daarnaast geldt nog een uitzondering. Je mag de huurprijs tussendoor verhogen nadat je verbeteringen of nieuwe voorzieningen aan de huurwoning hebt aangebracht. In de vrije sector geldt overigens geen maximale huurprijs.

De maximale huurverhoging in de vrije sector wordt bepaald aan de hand van wat er in het huurcontract staat. Meestal staat er een percentage in of een indexering. Dan stijgt de huurprijs jaarlijks bijvoorbeeld met de consumentenindex van het CBS. Staat er niets over huurprijsverhoging of huur indexeren in het contract, dan mag je de huur niet verhogen.

Je huurder kan bezwaar maken tegen de huurprijsverhoging in de vrije sector:

 • als er geen mogelijkheid tot huurverhoging in het contract staat

 • als je een hoger bedrag hebt gevraagd, dan waar je volgens het contract recht op hebt

 • als je een nieuwe verhoging laat ingaan voordat er 12 maanden zijn verstreken

 • als je huurder het niet eens is met een verhoging na renovatie van de woning

Vraag een Advocaat om hulp in de volgende situaties:

 • je wilt de huur verhogen maar je twijfelt of je te maken hebt met een sociale huurwoning

 • je hebt werkzaamheden aan de woning laten verrichten en niet zeker weet of die onder renovatie vallen

 • je hebt problemen met de interpretatie van de indexatieclausule in je contract

 • je weet niet zeker of je een zelfstandige woonruimte verhuurt

 • je huurder maakt bezwaar tegen de huurverhoging

Op deze brief huurverhoging woonruimte en voorbeeldbrief huurverhoging is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief huurverhoging woonruimte

brief huurverhoging.