Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief functiewijziging opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief functiewijziging

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je de functie van je werknemer wilt wijzigen, dan doe je er goed aan om dit schriftelijk mede te delen. Zo heb je bewijs dat je hem op de hoogte hebt gesteld. Je mag de functie niet wijzigen zonder zijn toestemming. Om je werknemer op een goede manier mede te delen dat je zijn functie wilt wijzigen, kun je hem uitnodigen voor een functioneringsgesprek. Hiervoor kun je snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte brief functiewijziging opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld functiewijziging brief, dan kun je dat ook hier bekijken.

Een functiewijziging brief gebruik je wanneer je je werknemer wilt mededelen dat er een verandering komt in zijn arbeidsovereenkomst en dat je hem wilt uitnodigen voor een functioneringsgesprek.

In deze functiewijziging brief staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je werknemer

 • of het gaat om een promotie of een demotie

 • de reden van de functiewijziging

 • de gevolgen van de functiewijziging

Een functiewijziging is een wijziging in de arbeidsovereenkomst en werkzaamheden van je medewerker. Een functiewijziging kan in de vorm van een promotie of een demotie komen.

Een promotie is een positieve verandering voor je werknemer, omdat hij groeit in zijn werk. Een promotie kan bijvoorbeeld een hogere functie zijn maar ook een salarisverhoging.

Een demotie is meestal niet positief, maar kan wel in het belang van je werknemer zijn. Als hij bijvoorbeeld de functie niet meer aankan en eronder lijdt, kun je als hem uit voorzorg en op advies van de bedrijfsarts demoveren naar een baan met minder verantwoordelijkheden.

Soms heeft een demotie ook een positieve werking. Dat noem je ook wel remotie. Remotie wordt vaak ingezet bij wat oudere medewerkers die (bijna) het einde van hun loopbaan naderen en hun werkzaamheden willen afbouwen.

De positieve werking van een demotie is onder meer :

 • flexibele werktijden voor je werknemer

 • betere werk-privébalans

 • minder stress

De voorwaarden van een functiewijziging zijn:

 • je moet een aanleiding hebben om de functie van je werknemer te wijzigen

 • je werknemer en jij moeten beide akkoord gaan met de functiewijziging

 • de functiewijziging moet redelijk zijn voor je werknemer

Nee, je werknemer is niet verplicht om akkoord te gaan met de functiewijziging. Hij moet er wel voor openstaan, maar hoeft de wijziging niet te accepteren.  Als hij vindt dat de functiewijziging niet redelijk is, kan hij de functiewijziging weigeren. Dit kan leiden tot een rechtszaak.

Nee, dat mag in eerste instantie niet, omdat je werknemer al een contract heeft bij je bedrijf. De voorwaarden van een proeftijd bij een functiewijziging zijn erg streng. Het mag alleen als je duidelijk kunt aantonen dat de functie veel verschilt van de huidige functie en dat hij niet eerder in zijn carrière de taken  van de nieuwe functie heeft uitgeoefend. Als dat niet het geval is, dan mag je hem geen proeftijd geven, maar je mag hem wel terug demoveren naar zijn oude functie als hij zijn nieuwe functie niet goed vervult. de proeftijd en de duur ervan moeten schriftelijk worden vastgelegd . Als je de proeftijd niet schriftelijk vastlegt, is die ongeldig.

Je kunt er ook voor kiezen om de verantwoordelijkheden in delen te geven aan je werknemer. Dit kan door middel van targets.  Je kunt bij elk beoordelingsgesprek bespreken of hij zijn targets heeft behaald en zo kun je zien of hij geschikt is voor zijn nieuwe functie.

Voor de duur van de proeftijd bij functiewijziging geldt:  

 • de proeftijd mag niet langer dan 2 maanden duren. Je mag een proeftijd van 2 maanden  overeenkomen als je medewerker een contract van 2 jaar of langer heeft. Duurt de overeenkomst 6 maanden tot 2 jaar, dan geldt er een proeftijd van 1 maand. Bij een contract van 6 maanden geldt geen proeftijd.

 • de proeftijd moet voor je werknemer en jou even lang duren.

 • de proeftijd en de duur ervan moeten schriftelijk worden vastgelegd . Als je de proeftijd niet schriftelijk vastlegt, is die ongeldig.

 • let op: heb je een te lange proeftijd afgesproken, dan geldt er geen proeftijd

Vraag een advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of je je medewerker mag demoveren

 • je nog steeds twijfelt of je een proeftijd mag toepassen

Op deze brief functiewijziging is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief functiewijziging

Promotie brief, demotie brief, brief verandering arbeidsvoorwaarden.