Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Bezwaarschrift

Waar maak je bezwaar tegen?

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Bezwaarschrift

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een bezwaarschrift (of bezwaar) is een document waarmee je aangeeft dat je het niet eens bent met een besluit van een overheidsinstantie, je werkgever of verhuurder. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte bezwaarschrift opstellen. Ben je op zoek naar een bezwaarschrift voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

In dit bezwaarschrift (of deze bezwaarbrief) staat onder meer:

 • je gegevens

 • een verwijzing naar de beslissing

 • de redenen van je bezwaar

 • een verzoek om een andere beslissing te nemen

 • eventuele bewijsstukken

Je hebt een bezwaar verkeersboete nodig als je een verkeersboete hebt ontvangen van het CJIB en je hiertegen bezwaar wilt maken. Je bent het er bijvoorbeeld niet mee eens, omdat:

 • je niet in de buurt was van de aangegeven plek

 • het genoemde voertuig in de brief niet van jou is

 • je voertuig zonder je toestemming gebruikt is (diefstal, joyriding)

 • de apparatuur die de snelheid heeft gemeten niet deugt

 • je voertuig voor de datum van de overtreding al was verkocht

 • er sprake is van kentekenfraude

Ben je op zoek naar een voorbeeld bezwaarschrift boete, dan kun je dat ook hier bekijken.

Je hebt een bezwaarschrift WOZ nodig wanneer je het niet eens bent met de WOZ-waarde van je woning. Met dit bezwaar vraag je de gemeente een andere beslissing te nemen. Ben je op zoek naar een WOZ bezwaarbrief voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Een bezwaar tegen schorsing of op non-actiefstelling heb je nodig als je door je werkgever bent geschorst of op non-actief bent gesteld. Je geeft hiermee aan dat je het niet met de maatregel eens bent en wijst je werkgever erop dat hij de plicht heeft je loon door te betalen.

Als je als werknemer een officiële waarschuwing krijgt, maak dan daartegen bezwaar. Als je dit nalaat, dan kun je later niet meer bewijzen dat je het met de waarschuwing niet eens was. Vaak is een officiële waarschuwing een voorloper van ontslag en is het belangrijk om je rechtspositie als werknemer zo sterk mogelijk te houden door schriftelijk jouw kant van het verhaal te geven en bezwaar te maken. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte bezwaar officiële waarschuwing opstellen.

Je hebt een bezwaar huurverhoging nodig wanneer je het niet eens bent met de huurverhoging omdat je verhuurder de huur ten onrechte of teveel heeft verhoogd. Zowel voor huurverhogingen in de vrije sector en sociale sector, maak je altijd eerst schriftelijk bezwaar. Als je er niet samen uitkomt, kun je vervolgens naar de Huurcommissie of rechter stappen. Ben je op zoek naar een voorbeeld bezwaarbrief huurverhoging, dan kun je dat ook hier bekijken.

Je hebt een bezwaarschrift tegen een overheidsbeslissing nodig wanneer je het niet eens bent met een besluit van een overheidsinstantie en deze beslissing jou direct of indirect raakt. Je gebruikt dit bezwaarschrift bijvoorbeeld als je aanvraag voor een omgevingsvergunning om een huis te bouwen wordt afgewezen. Ben je op zoek naar een bezwaar voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Voor de meeste overheidsbesluiten geldt dat je bezwaar moet maken binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. De specifieke bezwaartermijn staat vermeld op het besluit van de instantie. Als je het bezwaarschrift per post verstuurt, is het bezwaar op tijd ingediend als je het voor het einde van de termijn op de post hebt gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Als een overheidsinstantie je bezwaar afwijst, kun je in de meeste gevallen in beroep gaan bij de rechter. Door het indienen van een beroepschrift, leg je de kwestie aan de rechter voor. De rechter besluit vervolgens of je bezwaren terecht zijn. Let op, het beroepschrift moet binnen een bepaalde termijn na afwijzing van je bezwaarschrift zijn ingediend bij de rechter. Voor deze procedure is een advocaat niet verplicht.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • het besluit ernstige gevolgen heeft voor jou of je bedrijf

 • het bezwaar wordt afgewezen

Op deze bezwaarbrieven en bezwaarschrift voorbeelden is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Bezwaarschrift

bezwaar, bezwaarbrief, bezwaar tegen verkeersboete, bezwaar tegen WOZ, bezwaar tegen huurverhoging, bezwaar tegen schorsing, bezwaar tegen besluit.