Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Bezwaar WOZ opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Bezwaar WOZ

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

De WOZ is de door de gemeente vastgestelde waarde van je woning. Je doet er verstandig aan de WOZ-waarde aan te vechten, zodat je niet te veel belasting betaalt. In ons WOZ bezwaarschrift zijn de argumenten met de meeste kans van slagen al opgenomen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte bezwaarschrift WOZ opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld bezwaar WOZ, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik dit WOZ bezwaarschrift:

 • wanneer je het niet eens bent met de WOZ-waarde van je woning

In dit bezwaar WOZ staat onder meer:

 • een verwijzing naar de beslissing van de gemeente

 • de redenen van je bezwaar

 • een verzoek aan de gemeente om een andere beslissing te nemen

 • een verzoek om je proceskosten te vergoeden

 • een verzoek aan de gemeente om je motivatie mondeling toe te lichten

Met een dit WOZ bezwaar geef je schriftelijk aan dat je het niet eens bent met de WOZ-waarde. In je bezwaar voer je argumenten aan waarom de waarde te hoog is.

Je hebt een bezwaarschrift WOZ nodig wanneer je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Met dit bezwaar vraag je de gemeente een andere beslissing te nemen.

De bezwaartermijn staat op het besluit van de gemeente. Maak je geen bezwaar of doe je dit te laat, dan staat het besluit vast. Lukt het niet om op tijd bezwaar te maken, dan dien je voor afloop van de bezwaartermijn een pro forma bezwaarschrift in. Hierin geef je aan dat je bezwaar maakt en extra tijd wilt voor de toelichting.

Op de beslissing van de gemeente staat de waarde van je woning vermeld. Tevens kun je via het WOZ-waardeloket gratis de WOZ-waarde opvragen. Ook kun je bij de gemeente het taxatieverslag opvragen waarin staat hoe de gemeente de waarde heeft vastgesteld. Tot slot kun je de WOZ-waarde vergelijken met de koopsominformatie van het Kadaster.

Aan de WOZ-waarde zijn verschillende belastingen en heffingen gekoppeld, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erfbelasting en de riool- en waterschapsheffingen. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt. Je kunt ook bezwaar maken tegen een te lage waarde. Bij de verkoop van je woning zullen potentiële kopers naar de WOZ-waarde kijken en deze vergelijken met de vraagprijs. Een hogere waarde zorgt voor een betere onderhandelingspositie.

Voorbeelden van WOZ-waarde bezwaar argumenten zijn:

 • bij de waardebepaling is geen rekening gehouden met omgevingsfactoren als geluidshinder, hoogspanningsmasten of ongunstige ligging

 • bij de waardebepaling is geen rekening gehouden met de staat van het onderhoud

 • door de gemeente is onvoldoende gemotiveerd waarom de waardestijging hoger is dan gemiddeld

Let op: tegen de peildatum kun je geen bezwaar maken.

De gemeente moet binnen het kalenderjaar waarin je je het bezwaarschrift indient een uitspraak doen. De gemeente kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen.

Reageert de gemeente niet of niet op tijd, dan kun je de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft vervolgens 2 weken de tijd om alsnog te reageren. Blijft een reactie wederom uit, dan heb je recht op een dwangsom. Ook kun je in beroep gaan bij de rechter.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je bezwaar wordt afgewezen

 • je bezwaar gedeeltelijk ongegrond wordt verklaard

 • je geen reactie van de gemeente ontvangt op je bezwaarschrift

 • je de gemeente in gebreke wilt stellen

Op dit WOZ bezwaar en voorbeeld bezwaarschrift WOZ is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Bezwaar WOZ

bezwaar WOZ, bezwaar WOZ-waarde, bezwaar tegen WOZ-waarde, WOZ bezwaar, WOZ bezwaarschrift.