Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Welk tijdelijk arbeidscontract wil je opstellen?

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een arbeidsovereenkomst helpt je om een betere werkgever te zijn. Dit bindende arbeidscontract bepaalde tijd bepaalt wat je werknemer of oproepkracht van je mag verwachten en wat je van hem verwacht. Met de juiste gegevens is een schriftelijke en ondertekende arbeidsovereenkomst bepaalde tijd de beste manier om met je medewerker een wederzijds voordelige relatie op te bouwen.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, wat je moet opnemen in het arbeidscontract en hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor werkgevers en HR personeel.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd?
 2. Wanneer heb ik een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd nodig?
 3. Welk tijdelijk arbeidscontract bied ik mijn werknemer aan?
 4. Welke informatie staat in een tijdelijk arbeidscontract?
 5. Hoe stel ik een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op?
 6. Wat moet ik weten voordat ik een tijdelijk arbeidscontract maak?
 7. Wat moet ik doen na het opstellen van een tijdelijk arbeidscontract?
 8. Veelgestelde vragen over tijdelijke arbeidsovereenkomsten 
 9. Vragen over arbeidsovereenkomsten van Rocket Lawyer
 10. Juridische woordenlijst

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je werknemer of oproepkracht waarin jullie respectievelijke rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. Zonder een schriftelijke weergave van jullie overeenkomst kun je je medewerker moeilijk aan mondeling gemaakte afspraken houden. 

Je hebt een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd nodig als je tijdelijk een werknemer of oproepkracht in dienst wilt nemen. Ook als het niet om een tijdelijke positie binnen je organisatie gaat, is het verstandig om eerst je medewerker tijdelijk in dienst te nemen. Zo kun je eerst goed vaststellen of er een goede match is.  Soms is een contractuele proeftijd daarvoor te kort. Je kunt na afloop het arbeidscontract verlengen of een vast contract aanbieden. 

Verschillende arbeidsovereenkomsten

Er zijn verschillende types tijdelijke arbeidscontracten. De eerste keuze die je moet maken, is die tussen een arbeidsovereenkomst met vaste of flexibele uren. Wil je een tijdelijke medewerker met flexibele uren, dan kies je een oproepcontract. We bieden er 2 aan: het min/maxcontract en het 0 urencontract. Gaat je werknemer een vast aantal uren werken, dan bied je hem een tijdelijk contract aan. Ga je je werknemer tijdelijk uitlenen, dan selecteer je een detacheringscontract.

Een tijdelijk contract is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je werknemer waarin jullie rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn opgenomen.

Gebruik een tijdelijk contract:

 • als je een nieuwe werknemer in dienst wilt nemen

 • als je een bestaand tijdelijk contract weer voor bepaalde tijd wilt verlengen

Een arbeidsovereenkomst horeca is een overeenkomst die uitgebreid ingaat op de speciale regels in de horecabranche. Je kunt kiezen uit een arbeidscontract horeca voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd of een oproepovereenkomst.

Je hebt een schriftelijke arbeidsovereenkomst horeca nodig als je personeel aanneemt in de horecabranche. In de cao horeca staat dat een schriftelijke overeenkomst verplicht is. Je moet bepaalde zaken ook verplicht benoemen in die overeenkomst, zoals de functie van je medewerker.

Een 0 uren contract is een arbeidsovereenkomst waarbij je met je werknemer geen vast aantal uren afspreekt. Het contract bevat de oproepregeling en andere zaken die in een arbeidscontract terugkomen, zoals salaris, vakantiedagen en loon bij ziekte.

Gebruik een 0 uren contract:

 • als je een werknemer op onregelmatige basis nodig hebt

 • als je de zekerheid wilt hebben van een oproepbare werknemer die de oproep niet mag weigeren zonder goede reden

 • als je geen vast aantal werkuren met je werknemer wilt afspreken.

 • als je verwacht je werknemer niet meerdere keren per dag of week voor minder dan 3 uur per oproep in te zetten

Een min/maxcontract is een oproepcontract waarin je afspreekt hoeveel uren je oproepkracht minimaal en maximaal komt werken. Hij heeft ten minste recht op het salaris over het minimumaantal uren dat jullie hebben afgesproken, ofwel de garantie-uren.

Gebruik een tijdelijk min/maxcontract om:

 • een oproepkracht tijdelijk in dienst te nemen voor een minimum en maximum aantal uren
 • een bestaand contract voor bepaalde tijd te verlengen

Een detacheringsovereenkomst is een overeenkomst tussen jou en je werknemer, waarbij je werknemer tijdelijk bij een ander bedrijf (inlener) aan het werk gaat. In het detacheringscontract staan de afspraken tussen jou en je werknemer enerzijds en de werknemer en de inlener anderzijds.

Gebruik een tijdelijke detacheringsovereenkomst:

 • wanneer je een werknemer tijdelijk uitleent aan een ander bedrijf

 • zowel voor beroepsmatige detachering als incidentele uitlening van werknemers

Het is natuurlijk afhankelijk van het type tijdelijk arbeidscontract dat je kiest maar in elk contract staat onder meer het volgende: 

 • de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst

 • de functie of werkzaamheden van de medewerker

 • de standplaats

 • eventueel werkdagen- en tijden

 • verschillende arbeidsvoorwaarden als loon en vakantiedagen

 • een geheimhoudings- en boetebeding

 • de optie voor een proeftijd

 • de optie voor een reiskosten- of onkostenvergoeding

 • of een cao van toepassing is

Het is eenvoudig om online een gratis arbeidsovereenkomst te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De arbeidsovereenkomst generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte arbeidscontract. Nadat je je type arbeidsovereenkomst hebt gekozen en je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je arbeidscontract is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je arbeidscontract, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je arbeidscontract kopiëren of bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een tijdelijke arbeidsovereenkomst wilt opstellen, helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • wil je een oproepcontract of reguliere arbeidsovereenkomst opstellen?
 • is er een cao op je bedrijfstak van toepassing en zo ja, welke?
 • heb je een duidelijke omschrijving van de functie of werkzaamheden?

 • geef je je werknemer een proeftijd en zo ja, hoelang?

 • wil je je werknemer meer dan het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen op fulltime basis geven?
 • hoeveel loon wil je je werknemer betalen?
 • zijn er andere arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals een auto of mobiel van de zaak?
 • heeft je werknemer recht op een reiskosten- of andere onkostenvergoeding?
 • bied je je werknemer een pensioenregeling aan en zo ja, welke?
 • wat zijn de persoonsgegevens van je werknemer?

Nadat je je arbeidscontract hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde arbeidsovereenkomst bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je in het geval van een arbeidscontract ervoor zorgen dat op het contract beide handtekeningen staan en je werknemer over een kopie van het contract beschikt. 

Online ondertekenen
Met online ondertekenen kies je ervoor om je opgestelde arbeidsovereenkomst eenvoudig online te ondertekenen en het contract te laten versturen naar je werknemer voor zijn online handtekening.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde arbeidsovereenkomst of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je arbeidscontract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer arbeidsgerelateerde documenten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor werkgevers en HR personeel, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over tijdelijke arbeidscontracten. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Een oproepovereenkomst is meer bedoeld voor flexibel werk waarbij je oproepkracht alleen recht heeft op salaris tijdens de oproepperiode. Een arbeidscontract daarentegen heeft vastgelegde werktijden tegen een vastgesteld loon.

Je kunt ervoor kiezen om een proeftijd in het contract op te nemen. Let op, hier gelden wel regels voor. Zowel jij als je medewerker kan dan het dienstverband per direct beëindigen zonder reden en zonder gevolgen. Je moet wel een reden geven als je werknemer daar expliciet om vraagt.

Neem je een proeftijd op in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan gelden de volgende voorwaarden: 

 • de proeftijd is schriftelijk overeengekomen
 • bij een contract langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar is de proeftijd maximaal één maand
 • bij een vast contract is de proeftijd maximaal 2 maanden
 • de proeftijd is even lang voor werknemer en werkgever

Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen een min/max- en 0 uren contract. In beide gevallen roep je je medewerker op om te komen werken en bepaal je voorafgaand aan de oproep het aantal uren dat de werknemer zal werken. Je geeft een werknemer met een min/maxcontract echter net iets meer zekerheid dan met een o uren contract.

Bij een min/maxcontract leg je het minimum aantal uren per week of maand dat je medewerker gaat werken vast in het contract. Dit minimum aantal uren moet je altijd betalen, ook als je je werknemer niet oproept. Bij een nul uren contract wordt deze ondergrens niet aangegeven en betaal je niets als je hem niet oproept.

De ketenbepaling of ketenregeling is een wettelijke regel die werknemers beschermt tegen het eindeloos verlengen van een tijdelijk contract en de onzekerheid van de werknemer over zijn arbeidspositie die daarmee gepaard gaat. Daarom stelt de wet een maximum aan het aantal tijdelijke contracten dat je je werknemer kunt aanbieden.

Een tijdelijk contract kan onder omstandigheden automatisch overgaan in een vast dienstverband. Op basis van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) gebeurt dit in de volgende situaties:

 • je biedt je werknemer een tijdelijk contract aan nadat hij al 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gehad: de vierde arbeidsovereenkomst wordt automatisch een vast contract

 • je biedt je werknemer een tijdelijk contract aan na een periode van 3 jaar waarin hij al werkte op basis van 1 of 2 opvolgende tijdelijke contracten

Let op: ook tijdens de looptijd van een bestaand arbeidscontract kan de periode van 3 jaar bereikt zijn. In dat geval verandert het tijdelijke arbeidscontract op dat moment in een vast dienstverband.

Het is verstandig om een heldere en nauwkeurige functieomschrijving of omschrijving van de werkzaamheden in het arbeidscontract op zodat je werknemer precies weet wat er van hem wordt verwacht. Zo kun je hem daar ook op aanspreken en op afrekenen.

Indien in een cao een andere bepaling staat dan in een tijdelijk arbeidscontract, dan gaat de bepaling in de cao voor de bepaling in de arbeidsovereenkomst.

In 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) in werking getreden. Deze wet heeft verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht met zich meegebracht, waaronder voor:

 • het recht op een transitievergoeding
 • de hoogte van de transitievergoeding
 • de ketenregeling
 • het recht op aantal vaste uren voor oproepkrachten

Staat er geen tussentijdse opzegbepaling in het arbeidscontract , dan kun je tussentijds niet opzeggen. Is deze bepaling er wel, dan kun je wel opzeggen, maar alleen nadat je een ontslagvergunning hebt verzocht en ontvangen van het UWV Werkbedrijf. 

Je moet een tijdelijk contract van 6 maanden of meer 1 maand voor afloop ervan aanzeggen. Aanzeggen houdt in dat de werknemer schriftelijk wordt medegedeeld dat zijn tijdelijk contract wel of niet wordt verlengd.

Ja, een tijdelijk nul-urencontract kan op een gegeven moment automatisch overgaan in een vast dienstverband. Onder welke omstandigheden dit gebeurt, wordt bepaald in de zogenaamde ketenregeling. Lees hieronder wat de specifieke regels zijn. 

Na 3 maanden oproepcontract kan je oproepkracht een beroep doen op het gemiddeld aantal uren per maand dat hij werkte in de voorafgaande 3 maanden. Dit wordt rechtsvermoeden van de arbeidsduur of arbeidsomvang genoemd. Het gemiddelde wordt dan vermoed de omvang van zijn oproepcontract te zijn. Bij ziekte zou je zijn loon dan voor dit gemiddelde moeten doorbetalen. Als dit gebeurt, kun je het beste hulp vragen van een advocaat.

In 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) in werking getreden. Deze wet heeft verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht met zich meegebracht. Zo mag je je oproepkracht nu hooguit een jaar als zodanig laten werken. Na een jaar heeft hij namelijk recht op een vast aantal uren. Je moet je hem daartoe een voorstel doen. Het vaste aantal uren is het gemiddelde van het jaar ervoor. Je oproepkracht is niet verplicht om je voorstel te accepteren.

Gaat het om een jaarcontract en bied je je oproepkracht een verlenging aan, dan geldt ook dat je verplicht bent hem een vaste arbeidsomvang aan te bieden met hetzelfde aantal uren als waarop hij gemiddeld als oproepkracht heeft gewerkt. Dit kan ook een nieuw tijdelijk contract zijn, maar wel met een vast aantal uren per week, maand of jaar.

Roep je je werknemer op, dan moet hij ook komen werken. Daar staat tegenover dat je je werknemer ook moet oproepen op het moment dat er werk is. Let er wel op dat je je werknemer per oproep minimaal 3 uur loon (op basis van het minimumloon) moet betalen, ook al roep je hem voor minder uur op. Na 3 maanden kan je werknemer wel aanspraak maken op het gemiddelde aantal werkuren per maand dat hij in de eerste 3 maanden gewerkt heeft. 

In tegenstelling tot een 0 uren contract spreek je bij een min/maxcontract af hoeveel uren je oproepkracht per week of maand minimaal en maximaal werkt. Hij heeft ten minste recht op het loon over het minimumaantal uren, ook wel garantie-uren genoemd.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer arbeidscontract die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, een elektronisch ondertekend tijdelijk arbeidscontract is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je je opgestelde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar je toekomstige werknemer e-mailen en hij kan het vervolgens ondertekenen met behulp van onze online handtekeningservice.

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Om je arbeidscontract handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Aanzegplicht
Een werkgever heeft een aanzegplicht, waardoor hij minimaal 1 maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst aan de medewerker moet meedelen of zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of meer wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet hij dit niet, dan moet hij een boete betalen.

Afspiegelingsbeginsel
Beginsel dat wordt toegepast bij collectief ontslag, waarbij de werknemers in een categorie uitwisselbare functies in leeftijdscategorieën worden ingedeeld.

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)
De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) bevat regels die discriminatie van werknemers en sollicitanten verbieden.

Ancienniteitsbeginsel
Beginsel op grond waarvan bij collectief ontslag werknemers met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komen.

Arbeidstijdenwet
Deze wet bevat regels voor onder meer arbeidstijden, rusttijden, nachtdiensten en werken op zondag.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden zijn de overeengekomen voorwaarden die gelden tussen een werkgever en werknemer, waaronder arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. .

Arbowet
De Arbeidsomstandighedenwet (of Arbowet) stelt regels vast ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers.

Collectief ontslag
Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers binnen 3 maanden ontslagen worden.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
Een cao is een schriftelijke overeenkomst tussen 1 of meer werkgevers en 1 of meer vakbonden waarbij algemeen geldende arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst waardoor de werknemer na afloop van zijn dienstverband wordt beperkt in zijn mogelijkheden om binnen een bepaald gebied en voor een bepaalde periode concurrerende werkzaamheden uit te voeren.

Gezagsverhouding
De gezagsverhouding is het belangrijkste onderdeel van de relatie tussen werkgever en werknemer. Het is ook 1 van de voorwaarden om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken. Op basis van deze gezagsverhouding dient de werknemer de instructies van de werkgever te volgen zolang deze redelijk zijn.

Opzegverbod
Er zijn verschillende opzegverboden die bepalen dat een werknemer in een bepaalde situatie niet mag worden ontslagen. Zo geldt er een algemeen ontslagverbod tijdens ziekte: een werknemer mag in de eerste 2 jaar van zijn ziekte niet vanwege zijn ziekte worden ontslagen.

Proeftijdbeding
Een proeftijdbeding is een bepaling in een arbeidscontract op basis waarvan zowel de werknemer als werkgever in de proefperiode zonder gevolgen de arbeidsovereenkomst kan opzeggen.

Relatiebeding
Een relatiebeding is een bepaling in een arbeidscontract waarin de werknemer voor een bepaalde periode na beëindiging van zijn dienstverband wordt beperkt in zijn mogelijkheden om contact te houden met relaties van zijn ex-werkgever

Reorganisatie
Bij een reorganisatie wordt een onderneming anders ingericht. Normaal gesproken gaat een reorganisatie gepaard met meerdere ontslagen.

Sociaal plan
Een sociaal plan is een overeenkomst tussen een of meerdere werkgevers en een of meerdere vakorganisaties waarin de gevolgen van een reorganisatie zijn vastgelegd.

Transitievergoeding
Een ontslagvergoeding waar een werknemer recht op heeft bij het einde van zijn dienstverband 

Uitzendkracht
Persoon die op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbureau werkzaamheden verricht voor de inlener.

UWV
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van en controle op werknemersverzekeringen zoals WW, WIA en Ziektewet.

Vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin een werkgever en werknemer op een bindende manier vaststellen onder welke omstandigheden het dienstverband van de werknemer gaat eindigen.

Voortgezette arbeidsovereenkomst
Een voortgezette arbeidsovereenkomst is een tijdelijk arbeidscontract dat wordt verlengd.

Wet Arbeid en Zorg (Wazo)
De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) regelt het recht op verschillende verlofsoorten zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. Doel van de wet is het voor werknemers makkelijker te maken om werk en privé te combineren.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
De WML bepaalt wat het minimumloon is dat een werknemer moet verdienen, net als het minimum aan vakantiebijslag waar hij recht op heeft.

Wet Verbetering Poortwachter (Wet Poortwachter)
De Wet Verbetering Poortwachter bevat regels om langdurig ziekteverzuim van werknemers tegen te gaan.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA is de vervanger van de WAO. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces waarbij vooral wordt gekeken naar wat nog wel kan en niet naar wat niet meer kan. Een werknemer krijgt een WIA-uitkering als hij volgens het UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt is door een gebrek of ziekte, structureel van aard.

Wettelijke verhoging
Een boete waar een werknemer recht op heeft als zijn werkgever te laat is met de betaling van zijn loon.