Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Algemeen bezwaarschrift opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Algemeen bezwaarschrift

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je het niet eens bent met een besluit van een overheidsinstantie kun je met dit bezwaarschrift bezwaar maken tegen het besluit. Met een professioneel opgesteld bezwaarschrift (of bezwaar) en de juiste argumenten vergroot je de kans dat de instantie het besluit wijzigt. Je kunt nu makkelijk en snel je eigen op maat gemaakte algemene bezwaarschrift opstellen. Ben je op zoek naar een bezwaarschrift voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Ben je op zoek naar een specifiek bezwaar, kies dan een van de volgende documenten:

Gebruik dit algemene bezwaarschrift om:

 • bezwaar te maken tegen een besluit van een overheidsinstantie dat jou direct of indirect raakt

In dit algemene bezwaarschrift staat onder meer:

 • een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt
 • de redenen van je bezwaar
 • een verzoek aan de overheidsinstantie om een ander besluit te nemen
 • een verzoek aan de overheidsinstantie om je kosten te vergoeden
 • een verzoek aan de overheidsinstantie om gehoord te worden

Een algemeen bezwaarschrift is een document waarmee je aangeeft dat je het niet eens bent met een besluit van een overheidsinstantie. Met een bezwaarschrift probeer je de overheidsinstantie dat het besluit heeft genomen ervan te overtuigen dat een ander besluit rechtvaardiger is in jouw situatie.

Als je het niet eens bent met een besluit, moet je een bezwaarschrift indienen om de overheidsinstantie eventueel van gedachten te laten veranderen. Dien je geen bezwaarschrift in of doe je dit te laat, dan staat het besluit vast en kun je er niets meer tegen doen. Je doet er dan ook verstandig aan om met een bezwaarschrift tijdig bezwaar te maken.

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een specifieke overheidsinstantie, namelijk een bestuursorgaan. Het college van burgemeester en wethouders besluit bijvoorbeeld dat je aanvraag voor een omgevingsvergunning om een huis te bouwen wordt afgewezen. Een besluit kan op meerdere personen betrekking hebben (een besluit van algemene strekking) of op 1 persoon (een beschikking). Niet alle beslissingen van een bestuursorgaan zijn een besluit waartegen je bezwaar kunt maken. Op het besluit zelf staat in de meeste gevallen of dit mogelijk is.

De wet bepaalt welke overheidsinstanties een bestuursorgaan zijn. Voorbeelden zijn: regering, minister, Provinciale Staten, burgemeester, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders.

Om bezwaar te maken tegen een besluit moet je belanghebbende zijn. Dat betekent dat het besluit jou direct of indirect moet raken. Een besluit raakt je direct wanneer bijvoorbeeld je aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt afgewezen. Het besluit raakt je indirect als aan je buren een omgevingsvergunning wordt verleend voor een uitbouw, waardoor het zonlicht in je tuin verdwijnt.

Daarnaast moet je ook belang hebben bij het bezwaar. Als je bijvoorbeeld geen hinder ondervindt van het besluit waartegen je bezwaar maakt, dan heb je geen belang bij het bezwaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als je bezwaar maakt, omdat aan iemand die twee straten verderop woont een omgevingsvergunning wordt verleend. Bezwaar is niet alleen mogelijk tegen een besluit, maar ook tegen de weigering van een bestuursorgaan om een besluit te nemen (wanneer je daarom hebt verzocht) en tegen het niet tijdig nemen van een besluit nadat je daarom hebt gevraagd.

Voor de meeste besluiten geldt dat je bezwaar moet maken binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. De specifieke bezwaartermijn staat vermeld op het besluit van het bestuursorgaan. Als je het bezwaarschrift per post verstuurt, is je bezwaar op tijd ingediend als je het voor het einde van de termijn op de post hebt gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Als het niet lukt om op tijd bezwaar te maken, kun je vóór afloop van de bezwaartermijn een zogenaamd pro forma bezwaarschrift indienen. Je geeft daarin aan dat je bezwaar maakt tegen het besluit en vraagt meer tijd om je bezwaar toe te lichten. Dit kan een oplossing zijn als je bijvoorbeeld nog niet alle bewijsstukken compleet hebt.

Als je te laat bezwaar indient, wordt je bezwaarschrift niet meer inhoudelijk behandeld. Het besluit staat in dat geval vast. Als je redelijkerwijs niet in staat was om op tijd bezwaar te maken, dan is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om dit alsnog te doen.

Je kunt een beroep doen op de zogenaamde verschoonbare termijnoverschrijding bij bijzondere en persoonlijk omstandigheden, als je te laat bent met het indienen van je bezwaar. Een voorbeeld hiervan is dat je door een ernstig ongeval tijdelijk uit de roulatie bent. Als je geestelijke problemen hebt waardoor je tijdelijk niet voor je belangen kunt opkomen, kan dit ook een reden zijn voor het bestuursorgaan om je bezwaar toch nog in behandeling te nemen. Familieomstandigheden of vakantie zijn over het algemeen geen goede redenen. Het bestuursorgaan bekijkt per geval of je omstandigheden een uitzondering rechtvaardigen.

Als het bestuursorgaan je bezwaar afwijst, kun je in de meeste gevallen in beroep gaan bij de rechter. Door het indienen van een beroepschrift, leg je de kwestie aan de rechter voor. De rechter besluit vervolgens of je bezwaren terecht zijn. Let op, het beroepschrift moet binnen een bepaalde termijn na afwijzing van je bezwaarschrift zijn ingediend bij de rechter. Voor deze procedure is een advocaat niet verplicht.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • het besluit ernstige gevolgen heeft voor jou of je bedrijf
 • het bezwaar wordt afgewezen

Op dit algemeen bezwaarschrift, bezwaarbrief voorbeeld en voorbeeld bezwaarschrift is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Algemeen bezwaarschrift

bezwaar, bezwaarbrief.