Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief achterstand / indexering alimentatie opstellen

GRATIS  Brief achterstand / indexering alimentatie opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief achterstand / indexering alimentatie

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

As je ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt, dan stuur je eerst een brief achterstand alimentatie voordat je verdere juridische actie kunt nemen. Daarnaast heb je elk jaar vanaf 1 januari recht op alimentatie indexering (verhoging). Stel je ex-partner hiervan op de hoogte met een brief aankondiging indexering. Stuur een brief achterstand indexering zodra de indexering niet wordt betaald. Je kunt nu makkelijk en snel je eigen op maat gemaakte indexering/achterstand alimentatiebrief opstellen.

Gebruik deze brief achterstand/indexering alimentatie

 • om je ex-partner op de hoogte te stellen van de jaarlijkse verhoging alimentatie
 • wanneer je ex-partner kinderalimentatie en/of partneralimentatie niet of gedeeltelijk heeft betaald
 • wanneer je ex-partner de indexering alimentatie niet betaalt

In deze brief achterstand/indexering alimentatie staat onder meer:

 • een verwijzing naar de uitspraak of het convenant waarin de verplichting tot het betalen van alimentatie staat
 • het rekeningnummer waarop je ex-partner de alimentatie en de indexering van de alimentatie moet betalen
 • bij aankondiging en achterstand indexering:een verwijzing naar de juiste indexering
 • een heldere uitleg waarom je partner verplicht is de jaarlijkse verhoging alimentatie te betalen
 • bij achterstand (indexering): een aanmaning om binnen een bepaalde termijn te betalen
 • bij achterstand (indexering): een aankondiging van de vervolgstappen die je zult ondernemen, indien je ex-partner na de brief nog steeds niet betaalt

Een brief achterstand/index alimentatie is een brief:

 • waarin je je ex-partner op de hoogte stelt van de verhoging alimentatie met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar
 • waarin je je ex-partner een laatste kans geeft om achterstallige (verhoging) alimentatie te betalen. Voordat je de stap kunt zetten naar de rechter, deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), moet je aantonen dat je je ex de kans hebt gegeven om vrijwillig te betalen.

Je hebt deze brief nodig:

 • om je ex-partner op de hoogte te stellen van de alimentatie verhoging 2021 of 2022
 • als je ex-partner de alimentatie niet volledig heeft betaald (partneralimentatie of kinderalimentatie)
 • je ex-partner de kinderalimentatie indexering 2021 niet betaalt (of een ander jaar)
 • je ex-partner de partneralimentatie indexering 2021 niet betaalt (of een ander jaar)

De hoofdregel is dat je recht hebt op indexering van de alimentatie, zelfs als je hierover niets hebt afgesproken. Je kunt ook samen een andere indexering afspreken. Er zijn 2 uitzonderingen op het recht op indexering:

 • je hebt met je ex-partner afgesproken in het convenant dat je geen indexering wenst
 • de rechter heeft bepaald dat je ex-partner geen indexering hoeft te betalen 

Het indexcijfer voor de alimentatie is de jaarlijkse verhoging van de alimentatie. Het wisselt jaarlijks en hangt af van de loonstijgingen. De alimentatie index 2021 is 3% en voor 2022 1,9%. Hieronder vind je een overzicht van de wettelijke indexering alimentatie van de afgelopen jaren:

 • 2022: 1,9%
 • 2021: 3%
 • 2020: 2,5%
 • 2019: 2,0%
 • 2018: 1,5%
 • 2017: 2,1%
 • 2016: 1,3%
 • 2015: 0,8%
 • 2014: 0,9%
 • 2013: 1,7%

Het bedrag aan alimentatie waar je na indexering recht op hebt, is het oude bedrag vermeerderd met de indexering. Voorbeeld: voor 2022 is het indexcijfer 1,9%. Als de hoogte van je alimentatie is vastgesteld op € 1.000 per maand in 2021, dan is de verhoging 1,9% van € 1.000, ofwel € 19 per maand. Het nieuwe bedrag wordt dan € 1.019 in 2022.

Er is sprake van een achterstand door indexering wanneer je ex-partner in het nieuwe jaar de oude bedragen aan alimentatie blijft betalen, zonder rekening te houden met de verplichte verhoging. Zo moet je ex-partner in 2022 1,9% meer betalen aan alimentatie dan in 2021. Zorg dat je op tijd bent en stuur de brief alimentatie index daarom al eind november of begin december.

Er is sprake van een betalingsachterstand van de alimentatie wanneer de onderhoudsplichtige ex-partner niet alles op tijd heeft betaald. Het moment waarop alimentatie betaald moet worden, staat in het echtscheidingsconvenant of in de rechterlijke uitspraak. Meestal is dat aan het begin van de maand. Let op: je kunt maar 5 jaar alimentatie achterstand verhalen op je ex-partner.

Weigert je ex-partner na deze brief nog steeds te betalen? Dan moet je vervolgstappen nemen. Welke stappen dat zijn, hangt af van de manier waarop de alimentatie is geregeld. Staat de alimentatie in een uitspraak van de rechter? Dan kun je bij een maand achterstand het LBIO inschakelen. Je kunt ook naar een deurwaarder gaan. Is de alimentatieverplichting alleen vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of overeenkomst, dan moet je een procedure starten en via een advocaat een verzoek indienen bij de rechter om de afgesproken alimentatie in een uitspraak te laten vastleggen. Maak in dit geval gebruik van onze Vraag een advocaat dienst.

Het LBIO int alimentatie als een ex-partner weigert alimentatie te betalen. Anders dan bij een deurwaarderskantoor, hoeft degene die het LBIO inschakelt niets te betalen. Je kunt het LBIO inschakelen als:

 • de alimentatieplicht uit een uitspraak van de rechter blijkt
 • de betalingsachterstand minimaal 1 maand is
 • de betalingsachterstand minimaal € 10 bedraagt
 • de achterstand over de afgelopen 6 maanden gaat
 • je kunt aantonen dat je bankrekeningnummer bij je ex-partner bekend is

Je kunt een deurwaarder inschakelen als:

 • de alimentatieplicht uit een uitspraak van de rechter blijkt
 • de achterstand over de afgelopen 5 jaren gaat

Je moet een procedure starten bij de rechtbank als betaling uitblijft en de rechter de alimentatie niet heeft vastgesteld. Dit is het geval als de alimentatie wel in het echtscheidingsconvenant staat, maar niet in de uitspraak van de rechter over de echtscheiding terugkomt.

In een echtscheidingsconvenant maken de ex-partners samen afspraken. Deze afspraken gelden alleen maar tussen de ex-partners. Voor de scheiding zelf heb je een uitspraak van de rechter, de echtscheidingsbeschikking. Pas als de afspraken over alimentatie in een rechterlijke uitspraak staan of bij de notaris zijn vastgelegd, gelden ze naar iedereen toe en mag een deurwaarder of het LBIO de achterstanden gaan innen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je ex-partner de indexatie betwist
 • je niet zeker weet of de alimentatie vastgelegd is in een uitspraak van de rechter
 • je ex-partner na het sturen van deze brief de alimentatie nog steeds niet betaalt

Op deze brief achterstand alimentatie, brief achterstand indexering en brief indexering alimentatie is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief achterstand / indexering alimentatie

sommatiebrief achterstallige alimentatie, brief achterstand alimentatie, brief aankondiging indexering.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen