Gratis Brief achterstand indexering alimentatie

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Brief achterstand indexering alimentatie

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Elk jaar wordt op 1 januari de hoogte van alimentatie aangepast aan de loonstijgingen. Heb je recht op alimentatie en betaalt je ex-partner de indexering niet, gebruik dan deze brief achterstand indexering alimentatie. Met deze brief geef je de alimentatieplichtige nog een kans om te betalen, voordat je verdere juridische stappen onderneemt.

Gebruik deze brief achterstand alimentatie indexering:

 • wanneer je ex-partner de indexering van de alimentatie niet betaalt

In deze brief achterstand alimentatie indexering staat onder meer:

 • een verwijzing naar de juiste indexering

 • het rekeningnummer waarop het bedrag moet worden betaald

 • een aanmaning om binnen een bepaalde termijn te betalen

 • een aankondiging van de vervolgstappen die je zult ondernemen als je ex-partner niet alsnog betaalt

Met een brief achterstand alimentatie geef je je ex-partner nog een laatste kans om de achterstallige verhoging van de alimentatie te betalen. Voordat je de rechter, het LBIO of een deurwaarder kunt inschakelen, moet je je ex-partner namelijk de mogelijkheid hebben gegeven om vrijwillig te betalen.

Je hebt deze brief nodig wanneer je ex-partner de jaarlijkse verhoging van de alimentatie niet betaalt. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om partneralimentatie, kinderalimentatie of allebei.

Er is sprake van een achterstand door indexering wanneer je ex-partner in het nieuwe jaar de oude bedragen aan alimentatie blijft betalen, zonder rekening te houden met de verplichte stijging. Zo moet je ex-partner in 2018 1,5% meer betalen aan alimentatie dan in 2017.

De hoofdregel is dat je recht hebt op indexering van de alimentatie, zelfs als je hierover niets hebt afgesproken. Je kunt ook samen een andere indexering afspreken. Er zijn 2 uitzonderingen op het recht op indexering:

 • je hebt met je ex-partner afgesproken in het convenant dat je geen indexering wenst

 • de rechter heeft bepaald dat je ex-partner geen indexering hoeft te betalen

Voor 2018 is het indexcijfer 1,5%. Hieronder vind je een overzicht van de indexcijfers van de afgelopen 10 jaar:

 • 2008: 2,2%

 • 2009: 3,9%

 • 2010: 2,3%

 • 2011: 0,9%

 • 2012: 1,3%

 • 2013: 1,7%

 • 2014: 0,9%

 • 2015: 0,8%

 • 2016: 1,3%

 • 2017: 2,1%

 • 2018: 1,5%

Het bedrag aan alimentatie waar je na indexering recht op hebt, is het oude bedrag vermeerderd met de indexering. Voorbeeld: voor 2018 is het indexcijfer 1,5%. Als je recht hebt op € 1.000 alimentatie per maand in 2017, dan is de verhoging 1,5% van € 1.000, ofwel € 15 per maand. Het nieuwe bedrag wordt dan € 1.015 in 2018.

Weigert je ex-partner na deze brief te betalen, dan schakel je het LBIO of een deurwaarder in.

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een bureau van de overheid dat alimentatie int als een ex-partner weigert alimentatie te betalen. Anders dan bij een deurwaarderskantoor, hoeft degene die het LBIO inschakelt niets te betalen.

Je kunt het LBIO inschakelen als:

 • je recht op alimentatie uit een uitspraak van de rechter blijkt

 • de betalingsachterstand minimaal 1 maand is

 • de betalingsachterstand minimaal € 10 bedraagt

 • de achterstand over de afgelopen 6 maanden gaat

 • je kunt aantonen dat je bankrekeningnummer bij je ex-partner bekend is

Je kunt een deurwaarder inschakelen als:

 • je recht op alimentatie uit een uitspraak van de rechter blijkt

 • de achterstand minder dan 5 jaar oud is

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je niet weet of je recht op alimentatie blijkt uit een uitspraak van de rechter

 • je ex-partner na het sturen van deze brief de alimentatie nog steeds niet betaalt

Op deze brief achterstand alimentatie indexering is Nederlands recht van toepassing.