Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief achterstand alimentatie opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief achterstand alimentatie

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

As je ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt, dan is het verstandig om een formele brief te schrijven waarin je dringend verzoekt om alsnog te betalen. Gebruik deze professionele brief om je kinderalimentatie en/of partneralimentatie alsnog te ontvangen.

Gebruik deze brief achterstand alimentatie:

 • wanneer je ex kinderalimentatie en/of partneralimentatie niet heeft betaald

 • wanneer je ex kinderalimentatie en/of partneralimentatie slechts gedeeltelijk heeft betaald

In deze brief achterstand alimentatie staat onder meer:

 • een verwijzing naar de uitspraak of het convenant waarin de verplichting tot het betalen van alimentatie staat

 • het rekeningnummer waarop de alimentatie moet worden betaald

 • een aanmaning om binnen een bepaalde termijn te betalen

 • een aankondiging van de vervolgstappen die je zult ondernemen, indien je ex-partner na de brief nog steeds niet betaalt

Een brief achterstand alimentatie is een formele brief waarin je je ex een laatste kans geeft om achterstallige alimentatie te betalen. Voordat je de stap kunt zetten naar de rechter, deurwaarder of het LBIO, moet je aantonen dat je je ex de kans hebt gegeven om vrijwillig te betalen.

Je hebt een brief achterstand alimentatie nodig, wanneer je recht hebt op alimentatie en je ex dit niet volledig heeft betaald. Het maakt daarbij niet uit of het om partneralimentatie gaat of kinderalimentatie. Het kan ook zijn dat je ex een achterstand heeft in de betaling van de jaarlijkse indexering van de alimentatie. Gebruik in dat geval de brief achterstand indexering alimentatie.

Er is sprake van een betalingsachterstand van de alimentatie wanneer de onderhoudsplichtige ex-partner niet alles op tijd heeft betaald. Het moment waarop alimentatie betaald moet worden, staat in het echtscheidingsconvenant of in de rechterlijke uitspraak. Meestal is dat aan het begin van de maand.

Mocht deze brief niet het gewenste resultaat opleveren, dan neem je vervolgstappen moeten ondernemen. Welke stappen dat zijn hangt af van de manier waarop de alimentatie is geregeld. Staat de alimentatie in een uitspraak van de rechter? Dan kun je bij een maand achterstand het LBIO inschakelen. Je kunt ook naar een deurwaarder gaan.

Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) int alimentatie als een ex-partner weigert alimentatie te betalen. Je kunt het LBIO inschakelen als:

 • de alimentatieplicht uit een uitspraak van de rechter blijkt

 • de betalingsachterstand minimaal 1 maand is

 • de betalingsachterstand minimaal € 10 bedraagt

 • de achterstand over de afgelopen 6 maanden gaat

 • je kunt aantonen dat je bankrekeningnummer bij je ex-partner bekend is

Je kunt een deurwaarder inschakelen als:

 • de alimentatieplicht uit een uitspraak van de rechter blijkt

 • de achterstand over de afgelopen 5 jaren gaat

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je niet zeker weet of de alimentatie vastgelegd is in een uitspraak van de rechter

 • je ex-partner na het sturen van deze brief de alimentatie nog steeds niet betaalt

Op deze brief achterstand alimentatie is Nederlands recht van toepassing.