Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Aanvraag beschikking opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Aanvraag beschikking

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je graag dat een overheidsinstantie een beslissing neemt, neem dan het heft in eigen handen en spoor de instantie aan tot het nemen van een besluit. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte aanvraag beschikking opstellen. Ben je op zoek naar een aanvraag beschikking voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze aanvraag beschikking:

 • om een overheidsinstantie te vragen een besluit te nemen

 • om een overheidsinstantie te vragen een vergunning te verlenen

 • om een overheidsinstantie te vragen een subsidieaanvraag goed te keuren

In dit verzoek om een beschikking staat onder meer:

 • je gegevens

 • de datum van je aanvraag of verzoek

 • het doel van de aanvraag of een omschrijving van de gewenste beslissing

 • een opsomming van alle gegevens en stukken die nodig zijn voor een beslissing

Een aanvraag beschikking is een schriftelijk verzoek aan een overheidsinstantie waarin je vraagt om een beslissing te nemen.

Je hebt een aanvraag van een beschikking nodig als je wilt dat een overheidsinstantie een beslissing neemt. De aanvraag moet altijd schriftelijk en dien je in bij de overheidsinstantie die bevoegd is om de beslissing te nemen.

Een beschikking is een schriftelijke beslissing van een overheidsinstantie die betrekking heeft op een concrete en individuele situatie (individueel besluit). Het is een beslissing gericht tot een persoon, groep personen of zaak.

De overheidsinstantie moet binnen maximaal 8 weken beslissen op je aanvraag. Geldt er een wettelijke beslistermijn, dan moet binnen die termijn worden beslist. Reageert de overheidsinstantie niet binnen de geldende termijn, dan kun je de overheidsinstantie in gebreke stellen en heb je recht op een dwangsom.

De overheidsinstantie behandelt je aanvraag niet als:

 • je onvoldoende gegevens hebt aangeleverd en je in de gelegenheid was gesteld om deze aan te vullen

 • je geen vertaling van de gegevens binnen de afgesproken termijn levert

 • je een noodzakelijke samenvatting niet opstuurt

Neemt de overheid op je aanvraag een beslissing waar je het niet mee eens bent, dan kun je bezwaar maken bij dezelfde overheidsinstantie. Gebruik hiervoor het juiste bezwaarschrift. Ook tegen een afwijzing van de aanvraag op een beschikking kun je bezwaar maken.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je het niet weet welke gegevens en documenten je moet meesturen

 • je niet eens bent met de beschikking

Op deze aanvraag beschikking en voorbeeld beschikking aanvraag is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Aanvraag beschikking

verzoek om een beschikking.