Gratis  Aansprakelijkstelling wegbeheerder Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Aansprakelijkstelling wegbeheerder

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je schade lijdt door een ongeval op de weg, dan kun je de overheid aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen als de weg gevaarlijk of slecht onderhouden is. Je doet dit door een aansprakelijkstelling wegbeheerder te versturen. Je hebt deze aansprakelijkstelling ook nodig om bij de rechter je schade vergoed te krijgen, als de wegbeheerder niet uit zichzelf je schade vergoed.

Gebruik deze brief aansprakelijkstelling wegbeheerder:

 • als je (letsel)schade hebt na een ongeval op een onvoldoende onderhouden of gevaarlijke openbare weg

In deze brief aansprakelijkstelling wegbeheerder staat onder meer:

 • de gegevens van de aansprakelijke partij

 • je gegevens

 • de datum van het ongeval

 • de oorzaak van het ongeval

 • een overzicht van je schade

Een aansprakelijkstelling wegbeheerder is een brief waarin je de verantwoordelijke voor het onderhoud van een openbare weg aansprakelijk stelt voor de schade als gevolg van een ongeval op die weg.

Je hebt een aansprakelijkstelling wegbeheerder nodig als:

 • je een ongeval hebt gehad op een openbare weg

 • je hierdoor schade hebt geleden of nog steeds lijdt

 • het ongeval is veroorzaakt door een onvoldoende onderhouden of gevaarlijke weg

Een wegbeheerder is aansprakelijk als de weg bij normaal gebruik een risico oplevert dat bij de weggebruiker schade wordt veroorzaakt. Als een gevaarlijke situatie niet meteen kan worden verholpen, dan moet hij voldoende waarschuwen tegen dat gevaar.

Een wegbeheerder kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor schade in de volgende situaties:

 • je viel bij het wandelen over een wiebelende stoeptegel

 • je struikelde met je fiets over een boomwortel op het fietspad

 • je vloog met je auto uit een bocht omdat niet of onduidelijk stond aangegeven dat de bocht gevaarlijk was

De wegbeheerder is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van wegen, zoals rijkswaterstaat, provincie, gemeente en waterschap.

Je stelt de wegbeheerder aansprakelijk die verantwoordelijk is voor de weg waarop je ongeval plaatsvond. Om erachter te komen wie daarvoor verantwoordelijk is, raadpleeg je de kaart wegbeheer van Rijkswaterstaat.

Je vergroot je kans op vergoeding van je schade als je beschikt over:

 • foto’s van de situatie ter plaatse

 • foto’s van beschadigingen aan je voertuig, kleding, etc.

 • medisch bewijs van je letsel

 • een proces-verbaal van de politie

 • getuigenverklaringen

 • bonnetjes en rekeningen van de schade tot nu toe

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen

Op deze aansprakelijkstelling wegbeheerder is Nederlands recht van toepassing.