Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Aansprakelijkstelling voor schade opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Aansprakelijkstelling voor schade

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Heb je schade geleden die door een ander is veroorzaakt, dan eis je schriftelijk compensatie. Op die manier heb je bewijs van je aansprakelijkstelling. Bovendien is dit verplicht voordat je verdere juridische stappen kunt nemen. Je kunt nu makkelijk en snel je eigen op maat gemaakte aansprakelijkstelling voor schade opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief aansprakelijk stellen schade, dan kun je die ook hier bekijken. 

Gebruik deze aansprakelijkstelling schade:

 • als je schade hebt die door een ander is veroorzaakt

 • voor het aansprakelijk stellen van degene die je schade heeft veroorzaakt

 • voor het eisen van een schadevergoeding

In deze brief aansprakelijk stellen materiële schade staat onder meer:

 • de gegevens van de aansprakelijke partij

 • je gegevens

 • de datum van de gebeurtenis waardoor je schade hebt geleden

 • een omschrijving van de gebeurtenis

 • een overzicht van je schade

Een aansprakelijkstelling voor schade, ook wel aansprakelijkstelling wegens onrechtmatige daad genoemd, is een brief waarmee je een verzoek om schadevergoeding indient bij de persoon of organisatie die schade bij jou heeft veroorzaakt.

Een aansprakelijkstelling voor schade heb je nodig als een ander door zijn handelen of nalaten bij jou schade heeft veroorzaakt. Volgens het aansprakelijkheidsrecht betaal je je eigen schade, tenzij een ander verantwoordelijk is voor die schade. In dat laatste geval is de veroorzaker verantwoordelijk voor vergoeding van je schade. Met deze brief stel je de veroorzaker aansprakelijk voor je schade.

Voor het claimen van een vergoeding voor schade moet er sprake zijn van een zogenaamde onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad is:

 • een inbreuk op een recht (bijvoorbeeld inbreuk op een auteursrecht, eigendomsrecht of merkenrecht)

 • een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht (bijvoorbeeld diefstal, brandstichting of vernieling)

 • een doen of nalaten in strijd met een maatschappelijke norm (bijvoorbeeld geluidsoverlast, hinder of beroepsfout)

Je hebt recht op een schadevergoeding bij een onrechtmatige daad als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • er is sprake van een onrechtmatige daad

 • de onrechtmatige daad is toerekenbaar aan de dader

 • je hebt schade

 • je schade is het gevolg van de onrechtmatige daad

 • de wet die door de onrechtmatige daad wordt overtreden beschermt tegen de veroorzaakte schade (ook wel relativiteit genoemd)

De dader is verantwoordelijk voor de gevolgen van de onrechtmatige daad als de daad zijn schuld is of volgens de wet of maatschappelijke opvattingen voor zijn rekening komt. Een toerekenbare onrechtmatige daad wordt ook wel een fout genoemd.

Het gaat bij een causaal verband om het verband tussen de onrechtmatige daad en de schade: de schade is ontstaan door de onrechtmatige daad. Zou de schade ook zijn ontstaan als de onrechtmatige daad niet had plaatsgevonden? Zo ja, dan is de onrechtmatige daad niet de oorzaak en ontbreekt een causaal verband. Zo niet, dan is er sprake van een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade. Voorbeeld: door de bal die je buurjongen door je ruit trapt, ontstaat er een barst in je ruit. Voor het eisen van schadevergoeding moet je het causale verband tussen onrechtmatige daad en de schade kunnen bewijzen.

Relativiteit houdt in dat de onrechtmatige daad en je schade wettelijk met elkaar te maken hebben. Je hebt alleen recht op schadevergoeding als iemand een wet of norm heeft overtreden die juist is bedoeld om je schade te voorkomen. Bijvoorbeeld: iemand dumpt afval in het bos, waardoor een restaurant schade lijdt. Het restaurant kan alleen in dit geval geen schadevergoeding eisen, omdat er geen sprake is van relativiteit. De wet die bepaalt dat afval dumpen niet mag, is er voor het beschermen van het milieu en niet om ervoor te zorgen dat het restaurant meer omzet kan draaien.

Bij een onrechtmatige daad gelden 2 verschillende termijnen. Je moet de aansprakelijkstelling sturen binnen 5 jaar nadat je de schade hebt opgemerkt en bekend bent met de aansprakelijke persoon en uiterlijk binnen 20 jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen

Op deze brief aansprakelijk stellen schade en aansprakelijk stellen schade voorbeeldbrief is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Aansprakelijkstelling voor schade

brief aansprakelijk stellen schade, brief aansprakelijk stellen materiële schade.