Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Aansprakelijkstelling schade door dier opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Aansprakelijkstelling schade door dier

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Heb je schade geleden door een dier van een ander, zorg dan dat je je schade vergoed krijgt. De eigenaar is namelijk meestal verantwoordelijk voor zijn dier en dus aansprakelijk als het schade veroorzaakt. Je stelt de eigenaar altijd schriftelijk aansprakelijk zodat je bewijs ervan hebt. Dit is ook noodzakelijk als je vedere juridische actie wilt ondernemen. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte aansprakelijkstelling opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief aansprakelijk stellen schade, dan kun je die ook hier bekijken.

Gebruik deze aansprakelijkstelling voor schade door dier:

 • als je (letsel)schade hebt die is veroorzaakt door een dier van een ander

 • als een dier van jou schade heeft geleden door een dier van een ander

In deze brief aansprakelijk stellen schade door dier staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van de eigenaar van het dier

 • de datum van de gebeurtenis waardoor je schade hebt geleden

 • een omschrijving van deze gebeurtenis

 • een (voorlopig) overzicht van je schade

Een aansprakelijkstelling dieren is een brief waarmee je een verzoek om schadevergoeding indient bij de eigenaar van een dier, omdat zijn dier schade bij jou heeft veroorzaakt.

Deze aansprakelijkstelling heb je nodig als een dier bij jou schade heeft veroorzaakt en je de schade vergoed wilt hebben. 

De eigenaar of bezitter van een dier is normaal gesproken aansprakelijk voor de schade die zijn dier heeft veroorzaakt. In bepaalde gevallen is de bezitter niet aansprakelijk. Vraag een Advocaat om hulp als de baas van het dier de bezitter is en niet de eigenaar. Naast de bezitter zijn ook medebezitters aansprakelijk. Dit betekent dat je voor de ontstane schade elke medebezitter aansprakelijk kunt stellen.

Als de eigenaar van een dier zijn dier door iemand anders laat gebruiken voor zijn bedrijf, zoals bij een manege, dan is de eigenaar van dat bedrijf aansprakelijk voor de schade. De aansprakelijkheid verschuift dan van de bezitter naar de eigenaar van het bedrijf. Is de eigenaar of bezitter van het dier jonger dan 14 jaar, dan zijn de ouders of voogd aansprakelijk voor de schade.

De bezitter is de eigenaar van het dier. Iemand die een paard leent of huurt van bijvoorbeeld een manege, is geen bezitter van het paard.

Je kunt een schadevergoeding eisen van de eigenaar als de schade is veroorzaakt door zijn dier. Het moet gaan om een dier waarover de eigenaar macht uitoefent. Wilde dieren, bacteriën en virussen vallen hier niet onder. Daarnaast moet er sprake zijn van een eigen gedraging van het dier en niet een aanwijzing van zijn baas. Voor aansprakelijkheid is bepalend de eigen energie en het onberekenbare karakter van het dier.

De rechter kan je schadevergoeding verlagen als er sprake is van eigen schuld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je zonder toestemming een huis of stal binnenloopt of als je er zelf voor kiest om te gaan paardrijden. De schade ontstaat dan door zowel de eigen gedraging van het dier als door je eigen onvoorzichtigheid. Als je vrijwillig op een paard plaatsneemt, betekent dat niet dat de eigenaar niet meer aansprakelijk is. Alleen kan de schadevergoeding worden verlaagd met een percentage van eigen schuld. Welk percentage redelijk is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Ben je jonger dan 14 jaar, dan is er geen sprake van eigen schuld en is de eigenaar van het paard volledig aansprakelijk.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen

 • je een vergoeding voor ernstige letselschade eist

 • als de baas van het dier de bezitter is en niet de eigenaar

Op deze brief aansprakelijkheid dieren en aansprakelijk stellen schade voorbeeldbrief is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Aansprakelijkstelling schade door dier

brief aansprakelijk stellen schade door dier.