Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Aansprakelijkstelling voor autoschade opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Aansprakelijkstelling voor autoschade

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als iemand schade toebrengt aan je auto, dan stel je hem schriftelijk aansprakelijk voor de schade. Met deze aansprakelijkstelling dien je direct een claim in bij zijn verzekeraar. Zo heb je bewijs van je aansprakelijkstelling. Dat is noodzakelijk voor je verdere juridische stappen kunt nemen. Je kunt nu makkelijk en snel je eigen op maat gemaakte aansprakelijkstelling voor autoschade opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief aansprakelijk stellen schade aan auto, dan kun je die ook hier bekijken.

Gebruik deze aansprakelijkstelling voor autoschade:

 • als je autoschade is veroorzaakt door een auto

 • voor het eisen van een schadevergoeding bij je tegenpartij

In deze brief aansprakelijk stellen schade aan auto staat onder meer:

 • de gegevens van de aansprakelijke partij

 • de datum van de aanrijding

 • een omschrijving van de aanrijding

 • een overzicht van je schade

Een aansprakelijkstelling autoschade is een brief die je aan de verzekeraar van de andere auto (WAM-verzekeraar) stuurt met een verzoek om schadevergoeding, omdat zijn verzekerde schade aan je auto heeft veroorzaakt. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is een verplichte autoverzekering die je moet afsluiten als je deelneemt aan het verkeer.

Een aansprakelijkstelling autoschade heb je nodig voor het aansprakelijk stellen van de WAM-verzekeraar van de veroorzaker als je schade aan je auto hebt door een aanrijding. Je dient met deze brief rechtstreeks een claim in bij de verzekeraar van de eigenaar van de auto in plaats van bij de eigenaar zelf.

Je hebt 3 jaar de tijd voor het rechtstreeks indienen van je claim bij de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij. Je claim op de aansprakelijke partij zelf verloopt na 5 jaar.

Je hebt een grotere kans op vergoeding van je schade als:

 • je ervoor zorgt dat beide partijen het schadeformulier volledig invullen en ondertekenen

 • je de verzekeringsgegevens van de tegenpartij opschrijft

 • je getuigenverklaringen hebt

 • je foto’s maakt van de schade en de verkeerssituatie

 • je een goede onderbouwing van de schade hebt

De verzekeraar van de tegenpartij geeft aan of hij aansprakelijkheid erkent. Er zijn meerdere mogelijkheden:

 • de verzekeraar erkent aansprakelijkheid en keert de schade uit

 • de verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af en je schade wordt niet vergoed

 • er is sprake van gedeelde aansprakelijkheid en beide partijen vergoeden hun eigen schade of er vindt een schuldverdeling plaats

Is je schade veroorzaakt door een motorvoertuig dan kun je een verzoek om schadevergoeding indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer als het motorvoertuig:

 • onbekend is (geen kentekengegevens)

 • niet is verzekerd

 • is gestolen

 • wel is verzekerd, maar de verzekeraar is failliet

 • is vrijgesteld van de verzekeringsplicht

Voor een vergoeding van het Waarborgfonds moet je aantoonbaar je best doen voor het achterhalen van de dader en binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade actie ondernemen. Bij een onbekende dader geldt wel een eigen risico van € 250.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je claim voor schadevergoeding wordt afgewezen

 • je een claim wilt indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer

Op deze aansprakelijkstelling voor autoschade en aansprakelijk stellen schade voorbeeldbrief is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Aansprakelijkstelling voor autoschade

brief aansprakelijk stellen schade aan auto.