Mijn documenten Beheer lidmaatschap
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en deze hebt aanvaard.

Gebruik van informatie
Rocket Lawyer Nederland streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een gegeven moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval. In geval van een juridische vraag adviseren we je daarom contact op te nemen met de aangesloten advocaten van Rocket Lawyer Nederland.

Gedragsregels
Op deze website zijn de volgende gedragingen niet toegestaan:

  • strafbare of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten
  • discriminerende of beledigende commentaren
  • onfatsoenlijk taalgebruik
  • gebruik van een andere taal dan het Nederlands
  • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers
  • het zich voordoen als een andere persoon
  • het plaatsen van commerciële boodschappen

Intellectueel eigendom
Informatie op deze website is uitsluitend gericht op Nederlands recht. Alle publicaties en uitingen van Rocket Lawyer Nederland zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rocket Lawyer Nederland.

Toegankelijkheid website
Rocket Lawyer Nederland stelt alles in het werk om haar website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Als gevolg van de afhankelijkheid van externe partijen en je persoonlijke browser- en/of internetinstellingen kan Rocket Lawyer Nederland niet garanderen dat deze website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Rocket Lawyer Nederland heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

E-mail
Rocket Lawyer Nederland kan niet garanderen dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Rocket Lawyer Nederland te corresponderen, accepteer je dit risico.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Rocket Lawyer Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Rocket Lawyer Nederland aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen jou en Rocket Lawyer Nederland ontstaan.