Deel dit artikel


Submit
private eye

Mag je je ex laten bespieden om van alimentatieplicht af te komen?

Betaal je partneralimentatie, dan vervalt die plicht als je ex gaat samenwonen. Hoever mag je gaan om dat samenwonen voor de rechter aan te tonen?

Als bij je scheiding wordt bepaald dat je alimentatie moet betalen aan je ex-partner, dan is hier een termijn aan verbonden. Je alimentatieplicht houdt dan op als die termijn bereikt is of als er omstandigheden zijn waardoor die plicht doorbroken wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je ex-partner gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Juridisch wordt er overigens niet van samenwonen gesproken maar van duurzaam samenleven.

Duurzaam samenleven aantonen
Het is lastig om zelf aan te tonen dat je ex duurzaam samenleeft. Je moet dan namelijk niet alleen bewijzen dat je ex een nieuwe relatie heeft en samenwoont, maar ook dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging. Dit wordt nog lastiger als je ex of de nieuwe partner de eigen woning aanhoudt en bij de ander intrekt. Het komt wel eens voor dat een alimentatiebetaler alleen onder verwijzing naar berichten en foto’s van de alimentatiegerechtigde op social media de duurzame samenleving kan aantonen, maar dit is eerder uitzondering dan regel.

Onderzoeksbureau inschakelen
In veel gevallen schakelt de alimentatiebetaler daarom een onderzoeksbureau in dat voor dit bewijs moet gaan zorgen. Daar mag het onderzoeksbureau vrij ver in gaan. Zelfs als het bewijs voor het samenleven niet op een legale manier is verkregen, kan de rechter beslissen dat dit illegaal verkregen bewijs toch meetelt. In dat opzicht werkt het anders dan bij strafrecht. In zaken tussen burgers geldt dat de rechter bepaalt of bewijs meetelt, ongeacht hoe je aan dat bewijs bent gekomen.

Onrechtmatig verkregen bewijs
Wanneer je niet op een legale manier aan je bewijs komt, bijvoorbeeld omdat je inbreuk maakt op het privéleven van je ex, dan is er sprake van onrechtmatig verkregen bewijs. De rechter kan dit bewijs dus toestaan, tenzij er sprake is van bijkomende omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bewijs verkregen is in strijd met het zogenaamde verschoningsrecht: het recht om niet te hoeven getuigen tegen bijvoorbeeld een familielid. Ontlok je een opgenomen verklaring van een familielid van je ex waaruit blijkt dat er inderdaad van duurzaam samenleven sprake is, dan zal een rechter die verklaring niet als bewijs toestaan.

Praktijkvoorbeeld
In een recente zaak stelde een alimentatieplichtige man dat zijn ex duurzaam samenleefde met haar nieuwe partner. Zijn plicht om maandelijks een alimentatiebedrag te betalen van ruim € 4.500 zou dus moeten vervallen, aldus de man. Hij had een onderzoeksbureau ingeschakeld en dat had vervolgens voldoende bewijs verzameld om de duurzame samenleving aan te tonen. Zijn ex stelde voor de rechter dat het bewijs onrechtmatig was verkregen en dus niet mocht worden toegelaten. Het onderzoek zou namelijk een inbreuk op haar privéleven hebben opgeleverd omdat ze langere tijd zou zijn geobserveerd en haar eigen terrein zou zijn betreden.

De rechter wees erop dat slechts in geval van bijkomende omstandigheden onrechtmatig verkregen bewijs niet zou mogen meewegen in een rechtszaak. Daarvan was hier geen sprake, althans de ex had dat niet kunnen aantonen. De rechter liet het bewijs van de man toe en daarmee kon de man voldoende aantonen dat zijn ex inderdaad duurzaam samenwoonde. Niet alleen verviel de alimentatieplicht van de man, de rechter bepaalde ook dat de ex € 10.000 van de onderzoekskosten aan de man moest vergoeden.

Conclusie
Aan bewijs in een zaak tussen burgers worden minder harde eisen gesteld dan in bijvoorbeeld het strafrecht. Zelfs bewijs waar je op een illegale manier aan komt, kan de rechter toelaten. Kosten die je daarbij maakt, kun je bovendien verhalen op de andere partij.

Heb je vragen over het betalen of ontvangen van alimentatie of wil je een alimentatiezaak voor de rechter brengen, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen