Deel dit artikel


Submit
gettyimages () min

Krijg compensatie voor betaalde transitievergoeding bij ziekte

transitievergoeding

Let op: vanaf 1 april 2020 is de Compensatieregeling transitievergoeding van kracht. In dit blog vertellen we je in welke gevallen je een compensatie voor een betaalde transitievergoeding krijgt (zelfs met terugwerkende kracht) en hoe je dit moet regelen.

Slapend dienstverband
Normaal gesproken geldt dat je je zieke werknemer niet vanwege zijn arbeidsongeschiktheid mag ontslaan. Na 2 jaar ziekte ligt dit echter anders. Je kunt dan een ontslagvergunning krijgen van het UWV om afscheid te nemen van je werknemer. Je moet je werknemer dan nog wel een transitievergoeding betalen. Dat kan oneerlijk zijn, omdat je al 2 jaar lang zijn loon hebt doorbetaald en wellicht ook nog reïntegratiekosten hebt gemaakt. Sommige werkgevers kiezen er daarom voor om in die situatie de werknemer niet te ontslaan, maar zijn dienstverband slapend te houden.  

Compensatieregeling 2020
Omdat bovenstaande situatie voor niemand wenselijk is, kun je vanaf 1 april 2020 het UWV om een compensatie vragen voor een betaalde transitievergoeding bij het (gedeeltelijk) ontslag van een langdurig zieke werknemer. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding:

 • moet je werknemer minimaal 2 jaar ziek zijn geweest
 • moet je werknemer ziek uit dienst zijn gegaan
 • moet je de transitievergoeding volledig hebben betaald
 • moet je binnen 6 maanden na uitkering van de transitievergoeding de aanvraag indienen

Terugwerkende kracht tot 2015
De regeling geldt niet alleen voor een transitievergoeding bij ziekte die je betaalt vanaf 1 april 2020, maar ook voor alle gevallen sinds 1 juli 2015. Heb je dus afgelopen 4 jaar een transitievergoeding betaald bij uitdiensttreding na 2 jaar ziekte, dan kun je daarvoor ook een compensatie vragen. Je moet dit wel doen in de periode tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020!

Hoeveel krijg je vergoed?
De compensatie die het UWV aan je uitkeert, is net zo hoog als de transitievergoeding die je zou hebben betaald als je het contract direct na 2 jaar ziekte zou hebben opgezegd. Het kost je dus geld om de arbeidsovereenkomst te laten doorlopen, omdat het UWV dat deel van de transitievergoeding dat je werknemer na 2 jaar ziekte opbouwt niet vergoed.

Daarbij geldt voor de hoogte van de compensatie nog dat die gemaximeerd is tot de hoogte van het loon dat je tijdens de ziekteperiode hebt doorbetaald. De compensatie die je ontvangt, kan dus niet hoger zijn dan dat bedrag.

Concreet betekent dit het volgende: het UWV vergoedt ofwel de loondoorbetaling bij ziekte ofwel de betaalde transitievergoeding. Het UWV kiest daarbij het laagste bedrag. Was de loondoorbetaling bijvoorbeeld betrekkelijk laag vanwege een laag loon maar de transitievergoeding hoger vanwege het aantal dienstjaren, dan vergoedt het UWV de loondoorbetaling.

Welke informatie heeft het UWV nodig?
Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het UWV informatie van je nodig waaruit blijkt:  

 • dat je werknemer een arbeidsovereenkomst bij je had
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst is
 • dat hij ziek uit dienst is gegaan
 • dat je hem de transitievergoeding volledig hebt betaald
 • hoe je de transitievergoeding hebt berekend 
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren

Dit betekent dat je het UWV minimaal de volgende documenten toestuurt:

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst
 • een kopie van de UWV ontslagvergunning, of
 • een kopie van de vaststellingsovereenkomst of
 • een kopie van de beslissing van de rechter om het arbeidscontract wegens langdurige ziekte te beëindigen
 • een verklaring van jou waaruit blijkt dat je werknemer minimaal 2 jaar ziek was en ziek uit dienst ging, inclusief de naam van de behandelend bedrijfsarts (dit hoeft niet bij een verkregen UWV ontslagvergunning)
 • kopieën van de loonstroken met daarop de loonbetalingen tijdens ziekte
 • een kopie van het bankafschrift met daarop de volledige betaling van de transitievergoeding (als je in termijnen hebt betaald, dan gaat het om de loonstroken met de termijnbetalingen)

Aanvraag kost je een uurtje
Het indienen van je aanvraag bij het UWV kost je niet meer dan een uur. Gaat het om een transitievergoeding betaald vanaf 1 april 2020, dan beslist het UWV binnen 8 weken op je aanvraag. Gaat het om een aanvraag voor de periode 1 juli 2015 – 1 april 2020, dan is de beslistermijn 6 weken. Is de informatie bij de aanvraag onvoldoende, dan krijg je voor nieuwe gevallen 14 dagen en voor oude gevallen 28 dagen de tijd om die aan te vullen. Wijst het UWV je aanvraag af, dan kun je een bezwaarschrift indienen. Wijst het UWV je bezwaar af, dan kun je in beroep bij de bestuursrechter. Hiervoor is een advocaat niet verplicht.

Heb je vragen over deze compensatieregeling of sta je op het punt een zieke werknemer te ontslaan, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Gerelateerde artikelen