Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Onder voorbehoud van financiering

Koop een woning zonder financiële risico's

Ga je een woning kopen of verkopen, dan gebeurt dit vaak onder voorbehoud van financiering. Dit is een van de ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract. We leggen uit wat dit inhoudt en waar je op moet letten. 

Maak je Voorlopig koopcontract!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Ga je een woning kopen onder voorbehoud van financiering, dan betekent dat je de financiering, meestal een hypotheek, nog rond moet krijgen. In het voorlopig koopcontract neem je daarom op wanneer de financiering geregeld is. De gebruikelijke termijn hiervoor is 6 tot 8 weken (2021). Het gevolg van deze ontbindende voorwaarde is dat wanneer je de termijn hiervoor niet haalt en deze niet kan worden verlengd, de koopovereenkomst dan ontbonden wordt. Krijg je de hypotheek niet rond, dan zal de verkoper meestal aanspraak maken op de boete in het contract van 10% van de aankoopsom. 

De meeste banken willen pas een hypotheek geven als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Denk hierbij aan een taxatierapport waarin de waarde van de woning wordt vastgesteld en je financiële situatie. Indien in het voorlopig koopcontract een financieringsvoorbehoud is opgenomen, dan kan de woning wel worden gekocht of verkocht, maar dan geldt nog de ontbindende voorwaarde van financiering. Gaat de hypotheek niet door, dan wordt de koop alsnog geannuleerd. 

Een voorlopig koopcontract is een koopovereenkomst waarin de afspraken tussen een koper en verkoper van onroerend goed als een woning, appartement of bedrijfsruimte worden vastgelegd. Het koopcontract vormt de basis voor de overdracht van het eigendom van het onroerend goed.

Als je onroerend goed koopt of verkoopt, ben je verplicht de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in het voorlopig koopcontract. Een mondelinge overeenkomst is in dit geval niet geldig. Bovendien gebruikt de notaris het voorlopig koopcontract om de zogenaamde akte van levering op te maken en vraagt de bank om het contract voor de hypotheek van de koper.

Een voorlopig koopcontract wordt ook wel genoemd: koopovereenkomst woning, voorlopige koopovereenkomst. Voor de (ver)koop van een voertuig, gebruik je het koopcontract auto. Wil je andere goederen (ver)kopen, gebruik dan de koopovereenkomst goederen

Heb je een woning gekocht en de koopovereenkomst is door beide partijen getekend, dan heb je als koper 3 dagen wettelijke bedenktijd. Dit geldt niet voor een bedrijfsruimte. Na deze bedenktijd ben je gebonden aan het koopcontract. In dat opzicht is de term voorlopig misleidend. De term voorlopig duidt erop dat het contract in bepaalde gevallen nog steeds ontbonden kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bank jouw hypotheekaanvraag afwijst, binnen de termijn van die ontbindende voorwaarden. 

Het is mogelijk om in een voorlopig koopcontract op te nemen dat de koop wordt gesloten zonder voorbehoud van financiering. Er staat dan geen ontbindende voorwaarde in waardoor je de koop ook niet kunt ontbinden omdat je de financiering van de woning niet geregeld krijgt. De woning is dan direct na ondertekening van de koopovereenkomst. Alleen de wettelijke bedenktijd geldt dan nog.

Je kunt op een woning bieden zonder voorbehoud van financiering. Dat is gunstig voor de verkoper vanwege de zekerheid en snelheid. Je neemt natuurlijk wel een risico omdat je er wel voor moet zorgen dat je zeker weet dat je de financiering van het huis rond krijgt. Daar staat tegenover dat je op de huidige huizenmarkt, waarin het vaak voorkomt dat er meerdere partijen bieden, maak je meer kans op een geaccepteerd bod als je biedt zonder voorbehoud. Sommige verkopers hebben zelfs een voorkeur voor een lager bod zonder voorbehoud ten aanzien van een hoger bod met voorbehoud van financiering.

Doordat in de meeste voorlopige koopcontracten de boete is opgenomen wanneer de financiering niet rond komt, moet je zeker weten dat je het huis zonder hypotheek kunt kopen. Dat kan bijvoorbeeld met eigen geld of een lening van familie.

Maak je Voorlopig koopcontract!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.