Gratis  Nul uren contract opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Nul uren contract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een gezonde mix van vaste en flexibele werknemers vorm je een goede basis voor de continuïteit van je onderneming. Met dit flexibele nul uren contract heb je de zekerheid van een oproepbare werknemer zonder de verplichting hem een vast aantal uur werk te moeten bieden. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte 0 uren contract opstellen. Ben je op zoek naar een 0 uren contract voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik dit nul uren contract:

 • als je een werknemer op onregelmatige basis nodig hebt

 • als je de zekerheid wilt hebben van een oproepbare werknemer die de oproep niet mag weigeren zonder goede reden

 • als je geen vast aantal werkuren met de werknemer wilt afspreken.

 • als je verwacht de werknemer niet meerdere keren per dag of week voor minder dan 3 uur per oproep in te zetten

In dit nul uren contract staat onder meer:

 • de taakomschrijving

 • het uurloon

 • een proefperiode

 • de salarisafspraken

 • vakantiedagen

 • het loon bij ziekte

 • een geheimhoudingsbeding

 • de optie om een pensioenregeling op te nemen

 • de optie om een onkostenvergoeding op te nemen

Een nul uren contract is een arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever en werknemer geen vast aantal werkuren afspreken. Het contract bevat de oproepregeling en andere zaken die in een arbeidscontract terugkomen, zoals salaris, vakantiedagen en loon bij ziekte.

Een nul uren contract heb je nodig als je op je oproepkracht wilt kunnen terugvallen als je hem nodig hebt, maar hem niet een vast aantal werkuren kunt bieden. Nul uren contracten worden regelmatig gebruikt bij seizoenswerk, in de zorg en bij de organisatie van evenementen. Gebruik dit contract niet als je verwacht een werknemer een aantal keer per dag of week voor minder dan 3 uur op te roepen: een min/maxcontract is dan geschikter. Lees verder als je twijfelt of je een 0 uren contract of min/maxcontract moet aanbieden. Bij een overeenkomst van minder dan 15 uur per week geldt voor iedere periode dat als de werknemer voor minder dan 3 uur per week is opgeroepen hij aanspraak kan maken op betaling van 3 uur.

Je kunt natuurlijk een voorbeeld 0 uren contract of voorbeeld nul uren contract van internet gebruiken, maar bij ons maak je zelf je eigen 0 uren contract op maat, zodat je zeker weet dat die geschikt is voor jouw situatie en je niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast kun je het nul uren contract downloaden, aanpassen, printen en online ondertekenen. 

Het belangrijkste verschil tussen een 0 uren contract en gewone arbeidsovereenkomst is dat in gewone arbeidsovereenkomsten een aantal werkuren per periode wordt afgesproken. In een 0 uren contract is dit niet het geval.

Een tijdelijk 0 uren contract kun je maximaal twee keer verlengen. Bij een derde verlenging moet je je werknemer een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Is de looptijd van de tijdelijke contracten in totaal langer dan 2 jaar, dan ontstaat eveneens automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Een 0 uren contract biedt je oproepkracht dezelfde rechten als een gewone arbeidsovereenkomst. Hij heeft dus recht op vakantiedagen, vakantiegeld en loondoorbetaling bij ziekte. Is je oproepkracht ziek terwijl hij is ingepland, dan betaal je hem minimaal 70% van zijn loon door zolang de oproep duurt. Je kunt wel 1 of 2 wachtdagen aanhouden in het oproepcontract. Je hoeft die dag(en) dan geen loon te betalen.

Komt zijn loon door de 70% onder het minimumloon, dan betaal je het minimumloon. Controleer eerst of een cao van toepassing is, omdat daar een hoger percentage in kan staan. Meld je oproepkracht zich opnieuw ziek binnen 4 weken na een eerdere werkhervatting, dan geldt dat als dezelfde ziekmelding en kun je niet opnieuw een wachtdag toepassen.

Let op: na 3 maanden oproepcontract kan je oproepkracht een beroep doen op het gemiddeld aantal uren per maand dat hij werkte in de voorafgaande 3 maanden. Dit gemiddelde wordt dan vermoed de omvang van zijn oproepcontract te zijn. Bij ziekte zou je zijn loon dan voor dit gemiddelde moeten doorbetalen. Als dit gebeurt, kun je het beste hulp vragen van een advocaat.

Het uitgangspunt van een 0 uren contract is dat je geen vast aantal uren met de oproepkracht overeenkomt. De werkuren worden per oproep vastgesteld. Hier is een uitzondering op. Na 3 maanden kan de oproepkracht aanspraak maken op het gemiddelde aantal werkuren per maand dat hij in de eerste 3 maanden gewerkt heeft. Zelfs als je hem dit aantal uur niet kunt bieden, moet je hem dat toch uitbetalen. Je kunt dit voorkomen door aan te geven waarom het aantal gewerkte uren in de voorgaande 3 maanden niet representatief is voor de langere termijn. Er kan bijvoorbeeld net een piektijd zijn geweest in de branche.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt welk contract je je werknemer precies moet aanbieden
 • je een concurrentie- of relatiebeding in het contract wenst op te nemen

Op dit nul urencontract en nul uren contract voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Nul uren contract

0 urencontract, 0 uren contract, o uren contract, nul urencontract.