Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Huurverhoging 2023

Verhoog de huur volgens de nieuwe regels

Ook in 2023 gelden er weer afwijkende regels voor de jaarlijkse huurprijsverhoging. Bekijk hier met hoeveel je de huurprijs van een woonruimte mag verhogen. 

Op 1 juli mag de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd worden. Als verhuurder moet je je huurder daarover vóór 1 mei informeren. Voor sociale huurwoningen geldt altijd dat de maximale huurverhoging door de overheid wordt bepaald. Hieronder staan de verschillende percentages en bedragen die gelden bij de huurverhoging 2023. 

In 2021 golden er in verband met de financiële gevolgen van Covid andere regels voor de jaarlijkse huurverhoging dan voorheen. Zo was de maximale huurverhoging in de sociale sector komen te vervallen, net als de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor de vrije sector gold bovendien een maximum voor de huurverhoging, vastgesteld door de overheid. Deze maatregelen hadden overigens alleen betrekking op de kale huur, dat wil zeggen de huurprijs zonder servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit.

Ook in 2022 gold dat de verhoging van de huurprijs van een woning in de vrije sector niet meer mocht zijn dan het door de overheid vastgestelde maximum. Wel mocht de huurprijs van een woning in de sociale sector weer verhoogd worden, maar met een beperkt bedrag of percentage. Ook voor 2023 gelden weer vergelijkbare regels. 

De jaarlijkse huurverhoging is in de vrije sector is vastgesteld op maximaal 4,1%. De inflatie van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De loonontwikkeling in die periode was 3,1%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in 2023 maximaal (3,1% + 1 =) 4,1% in de vrije sector. Die maximale huurverhoging geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten.

Is de kale huur hoger dan € 808,06, dan valt het gehuurde binnen de vrije sector (2023). Onder die grens gaat het om een sociale huurwoning. 

Voor de huurverhoging in de sociale sector geldt dat je die onafhankelijk van het inkomen van je huurder(s) vanaf 1 juli 2023 mag verhogen met maximaal:

 • 3,1% voor huurprijzen vanaf € 300
 • € 25 bij een huurprijs onder € 300 

Gaat het bij sociale huur om een of meer huurders met een gezamenlijk hoger (midden)inkomen (peiljaar 2021) dan mag de huurprijsverhoging hoger zijn:

 • huishouden van 1 huurder met inkomen tussen € 48.836 en € 57.573: € 50
 • huishouden met meerdere huurders met inkomen tussen € 56.513 en € 76.764: € 50
 • huishouden van 1 huurder met inkomen hoger dan € 57.573: € 100
 • huishouden met meerdere huurders met inkomen hoger dan € 76.764: € 100

De inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens zijn hoger dan die voor eenpersoonshuishoudens omdat de eerste groep hogere vaste lasten en kosten voor levensonderhoud heeft.

Bij een kamer, woonwagen of een woonwagenstandplaats mag je als verhuurder de huur vanaf 1 juli 2023 met maximaal 3,1% verhogen. 

Er is sprake van renovatie (woningverbetering) indien een pand geheel of gedeeltelijk vernieuwd wordt. Renovatie kan met zich meebrengen dat je de huur wilt verhogen. Dit staat dan los van de jaarlijkse huurverhoging. Niet elk onderhoud levert echter renovatie op. Onder onderhoud valt de reparatie of vervanging van onderdelen van de woning. Ook groot onderhoud is geen reden voor een extra huurverhoging. Zo mag je de huur verhogen na renovatie op voorwaarde dat:

 • je huurder vooraf toestemming heeft gegeven voor de renovatie
 • de renovatie voor meer comfort zorgt, zoals dubbel glas of centrale verwarming
 • de huurverhoging in verhouding staat tot de gemaakte kosten

Tot slot geldt dat je als verhuurder, net als in 2022:

 • geen nieuw huurcontract mag aanbieden met een hogere (kale) huur
 • niet de huurovereenkomst mag opzeggen als je huurder niet akkoord gaat met een hogere huurprijs