Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Vrijwilligersovereenkomst opstellen

GRATIS  Vrijwilligers
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Vrijwilligersovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een vrijwilligersovereenkomst (of vrijwilligerscontract) leg je de specifieke afspraken tussen je organisatie en een vrijwilliger vast, zoals de inhoud van de werkzaamheden, vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding. Zo weet je wat je van elkaar kunt verwachten en voorkom je misverstanden. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte vrijwilligersovereenkomst opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld vrijwilligersovereenkomst, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik deze vrijwilligersovereenkomst:

 • als je een nieuwe vrijwilliger aan wilt nemen

 • om de afspraken met je vrijwilliger schriftelijk vast te leggen

In deze vrijwilligersovereenkomst staat onder meer:

 • de gegevens van je organisatie

 • de gegevens van de vrijwilliger

 • de begindatum van de vrijwilligersovereenkomst

 • de werktijden

 • een omschrijving van de werkzaamheden

 • de plaats waar de vrijwilliger zijn werkzaamheden uitvoert

 • een optie voor een proeftijd

 • de optie voor een reiskosten- en onkostenvergoeding

 • een geheimhoudingsbeding

Een vrijwilligersovereenkomst is een contract tussen een organisatie en vrijwilliger waarin afspraken staan over de werkzaamheden die hij voor de organisatie uitvoert. Hiervoor ontvangt de vrijwilliger geen loon, maar vaak wel een vrijwilligersvergoeding en/of een onkostenvergoeding. De vrijwilligersovereenkomst wordt daarom niet gezien als een arbeidscontract

Je hebt een vrijwilligerscontract nodig als je organisatie een vrijwilliger in dienst wil nemen en je organisatie:

 • geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen of daarvan is vrijgesteld

 • een sportorganisatie is

 • een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is

Om je administratieve lasten te beperken kun je ervoor kiezen om je vrijwilligers een vast bedrag te geven als tegemoetkoming in de kosten. Voor deze zogenaamde vrijwilligersvergoeding heeft de Belastingdienst een maximum vastgesteld. De maximale hoogte van de vrijwilligersvergoeding hangt af van de leeftijd van je vrijwilliger:

 • 22 jaar of ouder: vergoeding is maximaal € 5,00 per uur (maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar)

 • jonger dan 22 jaar: de vergoeding is maximaal € 2,75 per uur (maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar)

Betaal je je vrijwilliger meer, dan wordt de vrijwilligersvergoeding belast voor de loon- en inkomstenbelasting. Naast een vrijwilligersvergoeding kun je ook een reis- en onkostenvergoeding met je vrijwilliger afspreken. Let er hierbij wel op dat alle vergoedingen (vrijwilligersvergoeding, onkostenvergoeding zoals reiskostenvergoeding, etc.) bij elkaar opgeteld de bovenstaande maxima niet overstijgen, anders wordt het totaalbedrag wel belast.

Een vrijwilliger is niet bij jou in dienst en doet de werkzaamheden niet beroepsmatig. Daarmee onderscheidt  dit contract zich van de arbeidscontracten. Voor de werkzaamheden ontvangt de vrijwilliger dan ook geen loon maar een vrijwilligersvergoeding en/of onkostenvergoeding. 

Vrijwilligers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeluk krijgen. Het is daarom verstandig om daarvoor verzekeringen af te sluiten. De belangrijkste verzekeringen zijn:

 • wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven AVB)

 • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 • ongevallenverzekering

 • auto(-inzittenden)verzekering

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of je een vrijwilligers- of arbeidsovereenkomst nodig hebt

 • aanvullende afspraken in de vrijwilligersovereenkomst wilt vastleggen

Op deze vrijwilligersovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst voorbeeld en vrijwilligerscontract voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Vrijwilligersovereenkomst

vrijwilligerscontract, vrijwilligersovereenkomst Belastingdienst.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen