Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Rekening courant overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Rekening courant overeenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met de rekening courant overeenkomst leg je als DGA schriftelijk vast dat alle geldvorderingen en geldschulden van je privérekening en je bv automatisch worden verrekend. Dit is verplicht als je tot € 17.500 positief of lager dan € 17.500 negatief geen rente wil betalen. Voorkom conflicten met de fiscus door de afspraken over de rekening-courant goed vast te leggen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte rekening courant overeenkomst opstellen. 

Je hebt een rekening courant overeenkomst nodig als je een rekening-courant bij de bank hebt. Omdat je als DGA met je bv zaken doet, moeten de afspraken op papier staan. Je kunt die afspraken in een rekening courant overeenkomst vastleggen.

In deze rekening courant overeenkomst staat onder meer: 

 • een omschrijving van de rekening-courant

 • de ingangsdatum van de overeenkomst

 • de looptijd van de geldleenovereenkomst

 • het maximale bedrag dat opgenomen en gestort mag worden op de rekening-courant

 • de verschuldigde rente over bedragen hoger dan € 17.500 positief of lager dan € 17.500 negatief

 • wanneer de lening opgeëist mag worden

 • de optie om onderpand toe te voegen

 • hoe je handelt als er een discussie ontstaat

 • voor wie de kosten zijn

 • een glijcausule

Een rekening courant overeenkomst is een lening die je via een speciaal ingerichte bankrekening opneemt of verstrekt. Rekening-courant is eigenlijk een ander woord voor geld lenen in de vorm van rood staan. Je kunt een rekening-courant ook gebruiken als je als DGA van of aan je bedrijf geld wilt lenen. 

Met een rekening courant overeenkomst kun je met je persoonlijke rekening geld op de rekening-courant storten om bijvoorbeeld een factuur van de bv voor te schieten. Je kunt dit ook omgekeerd doen. De bedragen die je vanuit je persoonlijke rekening en de bankrekening van je bv op de rekening-courant stort en opneemt, worden met elkaar verrekend. Het gaat om relatief kleinere bedragen die zijn bedoeld om even een rekening voor te schieten. 

Je hebt een rekening courant overeenkomst nodig wanneer je een rekening-courant bij de bank hebt. Bij deze speciale bankrekening hoort een overeenkomst omdat de Belastingdienst dit als voorwaarde stelt.

Er zijn 2 soorten rente bij een rekening-courant. De eerste is rente die je bank berekent over het bedrag dat de bank in een rekening-courant aan jou leent. De tweede is rente die je volgens de Belastingdienst moet berekenen als je geld uitleent. De fiscus stelt namelijk voorwaarden aan zakelijke leningen, waaronder het berekenen van rente. Als je als DGA van of aan je bedrijf geld leent, maakt de Belastingdienst een uitzondering op deze regel. Tot een bedrag van € 17.500 positief en € 17.500 negatief hoef je geen rente te berekenen. Als de lening op enig moment in het jaar meer dan € 17.500 positief of minder dan € 17.500 negatief is, dien je wel rente over het hele jaar te berekenen.

De grens van € 17.500 is in het leven geroepen om de administratieve last van de DGA te beperken. Dit heeft te maken met de wisselende standen op de rekening-courant. Als DGA ben je namelijk de ene keer geld verschuldigd aan de bv en de andere keer hoor je juist geld van de bv te krijgen. Administratief gezien zouden de bedragen die je over en weer stort en opneemt tussen de verschillende belastingboxen heen en weer gaan. Daarom is een grens van € 17.500 vastgesteld. Tot een bedrag van € 17.500 hoef je geen rente meer in rekening te brengen. Let op: als op enig moment in het jaar het bedrag op de rekening-courant hoger is dan € 17.500 positief of lager is dan € 17.500 negatief, dien je rente over dat jaar te berekenen.

Ja, je betaalt de bank rente want een rekening-courant is een lening in de vorm van roodstand. Hoeveel rente je moet betalen over die lening, spreek je af met de bank. 

Bij een rekening-courant is er een verschil tussen de rente rekening-courant en de rente bij de bank. De bank geeft je de mogelijkheid om rood te staan in de vorm van een lening waarover de bank rente berekent. 

In de rekening-courant stort je over en weer bedragen via de rekening-courant als DGA, die je vervolgens weer kunt opnemen. Dat betekent dat je de ene keer geld hebt te vorderen van de bv en de andere keer dat je geld moet betalen aan de bv. De Belastingdienst stelt dat je een rente moet berekenen als je aan of van je bv geld leent. Tot een bedrag van € 17.500 negatief en positief hoef je geen rente te berekenen over de bedragen die over en weer worden gestort. Je dient dus rekening te houden met 2 vormen van rente.

Hoeveel rente je bv dient te berekenen als je meer dan € 17.500 in rekening-courant hebt geleend, hangt af van de specifieke omstandigheden. De rente dient zakelijk en marktconform te zijn. Bij het bepalen van de marktconforme rente spelen verschillende zaken mee zoals eventuele zekerheden, de hoogte van het bedrag en de looptijd van de lening. Als DGA dien je zakelijk te handelen met je bv. Dat betekent dat je bv ook rente berekent als je geld leent of opneemt.

Als je een rekening-courant hebt, dien je er rekening mee te houden dat je jezelf voldoende salaris uitkeert. Als DGA van een bv dien je jezelf een DGA-salaris uit te betalen. Dat is minstens € 48.000 per jaar (2022). Je salaris mag ook niet lager zijn dan het salaris van de best verdienende medewerker. Als je jezelf minder betaalt, maar wel een rekening-courant hebt, kan de Belastingdienst vinden dat je rekening-courant onderdeel van je salaris is en dat je daarom belasting moet betalen. 

De hoogte van de zakelijke rente is afhankelijk van je bv en je persoonlijke situatie. De Belastingdienst kijkt ook of er een zekerheid is gesteld (onderpand). Het dient net zo veel waard te zijn als het bedrag van de lening. Als je een lening van € 20.000 hebt verstrekt, dient de zekerheid dus ook € 20.000 waard te zijn. Het is lastig om een vast bedrag te noemen dat in jouw geval marktconform is. Het precieze rentepercentage kun je het beste bespreken met je belastingadviseur. 

Rentevrij lenen in rekening-courant kan tot een bedrag van € 17.500 als je als DGA zaken doet met je eigen bv. Als je zaken doet met een derde, kun je geen gebruik maken van de uitzondering om rentevrij te mogen lenen tot een bedrag van € 17.500. In dat geval dien je de lening tegen een marktconforme rente af te spreken. Als je dat niet doet, kan de Belastingdienst oordelen dat de lening niet zakelijk is.

Als je een eenmanszaak of vof hebt, kun je een rekening-courant krediet aanvragen bij de bank. De bank beslist of en onder welke voorwaarden je in aanmerking komt voor een rekening-courant. De rekening-courant wordt dan als een lening bij de bank gezien. De regels met betrekking tot de grens van € 17.500 zijn in deze situatie niet van toepassing.

Het verschil tussen een zakelijke lening en rekening-courant krediet zit voornamelijk in de bedragen. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer gestort. Een rekening-courant is daarom geen lening met rente, tenzij het saldo op de rekening negatief of positief het bedrag van € 17.500 overstijgt. Dan betaal je rente over het hele jaar. Over een zakelijke lening betaal je wel rente. 

Als het saldo op enig moment boven € 17.500 positief of onder € 17.500 negatief komt, moet je rente betalen. Dit percentage moet zakelijk zijn. Als richtlijn geldt hierbij het percentage dat je een willekeurige derde op dit moment zou vragen aan rente, als je korte tijd geld aan hem uitleent. Het gaat dan overigens om een derde die in vergelijkbare omstandigheden als jij verkeert.

De zakelijkheid van de rente zal afhangen van de volgende aspecten:

 • de rente die de bv nu krijgt over haar geld 
 • of er voldoende zekerheden zijn
 • of er een aflossingsplan is
 • of er een risico is voor de bv, zoals niet terugbetalen
 • of het rentetarief variabel of vast is
 • de rente die door de bancaire instelling aan de bv wordt gerekend

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of je een zakelijke of marktcomforme rente hebt afgesproken

 • je twijfelt of in jouw geval de rekening courant overeenkomst de beste optie is

Op deze courant rekening overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.