Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

TVL, TOGS en TONK tellen niet mee voor belastbare winst

Vraag de TVL aan en houd meer winst over

Als ondernemer met omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen kun je sinds 2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze subsidie wordt niet meegerekend bij je belastbare winst. Er wordt dus geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over geheven. Hetzelfde geldt voor de TOGS en TONK.

Bekijk het steun- en herstelpakket
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Heb je vanwege omzetverlies moeite om de vaste lasten van je bedrijf te betalen, dan heb je sinds de zomer van 2020 een beroep kunnen doen op de TVL. Het moet dan gaan om minimaal 30% omzetverlies. Daarnaast moest je bedrijf op 30 juni 2020 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Onder vaste lasten wordt hier verstaan: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De TVL is niet bedoeld voor loonkosten. Daarvoor geldt namelijk de NOW-regeling

Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je de TVL apart voor elk kwartaal aanvragen. Je doet dat via rvo.nl/tvl. Heb je in 2021 deze subsidie ontvangen, dan hoef je die niet mee te rekenen bij je belastbare winst. Er wordt namelijk geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over geheven. Deze wijziging gaat naar alle verwachting in op 1 januari 2022. De regeling geldt dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. 

Je kunt nog steeds een TVL aanvragen. Je kunt een beroep doen op de huidige regeling TVL Q4 2021 als je in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet verwacht ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Heb je je bedrijf na 30 september 2019 maar wel voor 1 juli 2020 ingeschreven bij de KVK, dan kun je als referentiekwartaal kiezen voor het eerste volledige kwartaal na inschrijving of Q3 2020. De subsidie wordt berekend met je omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een subsidiepercentage van 85%.

Je hoeft niet eerder een TVL aangevraagd te hebben, om daar nu een beroep op te kunnen doen. Het minimale subsidiebedrag is € 1.500 en het maximum € 250.000. TVL Q4 2021 opent naar verwachting begin december 2021. De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, wordt overigens vervangen door de TVL Q4 2021

De TVL is de opvolger van de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). De TOGS betrof een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. Heb je eerder een TOGS aangevraagd en ontvangen, dan geldt ook daarvoor dat je die niet hoeft mee te rekenen bij je belastbare winst. Ook daar wordt namelijk geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over geheven.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is ook een tegemoetkoming die bedoeld is om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De regeling is inmiddels gesloten, maar ook voor deze subsidie geldt dat je die niet meerekent bij je belastbare winst omdat die belastingvrij is. 

Bekijk het steun- en herstelpakket
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.