Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Wetswijzigingen 2021

Blijf op de hoogte van relevante juridische wijzigingen

Op 1 januari 2021 zijn er weer verschillende wetswijzigingen en nieuwe regelingen van kracht gegaan, zoals de hoogte van het minimumloon, de huurverhoging, de eenmalige extra vrijstelling van schenkbelasting en de WHOA. Deze nieuwe regeling biedt bedrijven in financieel zwaar weer nieuwe mogelijkheden om te herstructureren, waarmee een dreigend faillissement voorkomen kan worden. Bekijk hier welke gevolgen de wijzigingen voor jou hebben. 

Om onderbetaling van werknemers te voorkomen, stelt de overheid elk jaar de hoogte van het minimumloon vast. Minder dan dit mag een werkgever zijn werknemers niet betalen. Per 1 januari 2021 is het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 1.684,80 bruto per maand. Voor jongere werknemers gelden per leeftijd (vanaf 15 jaar) lagere bedragen: het minimumjeugdloon. De hoogte van het loon staat altijd vermeld in de arbeidsovereenkomst. Let op: het minimumloon is per 1 juli gewijzigd
 

Leeftijd Maand Week  Dag
21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33


Bruto minimumloon per uur bij fulltime werkweek 

Werkweek 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,80 € 8,65 € 6,49 € 5,40 € 4,27 € 3,73 € 3,25
38 uur € 10,24 € 8,19 € 6,14 € 5,12 € 4,05 € 3,54 € 3,07
40 uur € 9,72 € 7,78 € 5,84 € 4,86 € 3,84 € 3,36 € 2,92

Wanneer je een woonruimte of bedrijfsruimte verhuurt, mag je de huur vaak jaarlijks verhogen. Afhankelijk van het soort ruimte (woonruimte of kamer, sociale of vrije sector) dat je verhuurt, gelden specifieke regels. De percentages voor sociale woningen worden jaarlijks vastgesteld door de overheid en zijn afhankelijk van het (verzamel)inkomen van je huurder. 

De maximale huurverhoging in de sociale sector per 1 juli 2021 is echter komen te vervallen. Het maximale huurverhogingspercentage wordt voor 2021 namelijk op 0% gezet in de gereguleerde huursector. Verhuur je een sociale woning, dan betekent dit dat je dit jaar geen jaarlijkse huurverhoging mag doorvoeren, ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Woningcorporaties en grotere verhuurders worden tegemoet gekomen via de verhuurderheffing. Voor de kleinere  verhuurders wordt nog uitgezocht of er mogelijkheden voor compensatie zijn.

Sinds 1 mei 2021 geldt daarnaast een maximale huurverhoging van 2,4% voor de vrije sector. Wel moet in het huurcontract staan dat je als verhuurder jaarlijks de huur mag verhogen. 

Door de coronacrisis zijn de belastingwetten aangepast., waardoor in 2021 de schenking aan wie dan ook met € 1.000 verhoogd wordt. De verhoging van de vrijstelling komt voort uit de wens om ondernemers die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege corona, extra te steunen. 

Particuliere geldschieters zoals vrienden en familie kunnen zo een extra bedrag belastingvrij schenken. Zorg wel dat je aan de voorwaarden voldoet en leg de schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Let op: de extra verhoging is eenmalig. Volgend jaar gaan de vrijstellingen weer flink omlaag.

De schenkbelasting kent verschillende vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Deze vrijstelling bedroeg vorig jaar € 5.515 en is nu € 6.604. In 2021 kun je tot de volgende bedragen belastingvrij schenken:

 • € 3.244 aan iedereen

 • € 6.604 aan je kinderen

 • € 26.881 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar)

 • € 55.996 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar) voor een dure studie

 • € 105.302 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar) voor eigen woning

Partners tellen overigens als 1 schenker. Wanneer zowel een moeder als vader het maximale vrijgestelde bedrag van € 6.604 schenken, moet het kind eenmalig schenkingsrecht betalen over € 6.604.

Heb je als ZZP'er teruglopende inkomsten door de coronacrisis, dan kun je je woningcorporatie tot en met 31 december 2021 vragen om de huur van je sociale woning te verlagen. Voorwaarde is dat je kunt aantonen dat je in de 6 maanden voor je aanvraag zo weinig hebt verdiend dat je onder een bepaalde inkomensgrens valt. De voorwaarden op een rijtje: 

 • je huurt een sociale woning van een woningcorporatie
 • je woont in een eengezinswoning/appartement/flatwoning/portiekwoning 
 • je betaalt huur die hoger is dan de aftoppingsgrens: 
  € 633,25 voor een- en tweepersoonshuishoudens
  € 678,66 voor huishoudens van 3 of meer personen
 • je hebt een (gezamenlijk) inkomen dat lager is dan:
  - € 23.750 per jaar voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd
  - € 32.200 per jaar voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd
  - € 23.650 per jaar voor eenpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd
  - € 32.075 per jaar voor meerpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd

Dreigt je bedrijf failliet te gaan, dan heb je sinds 1 januari de mogelijkheid je schuldeisers te dwingen mee te werken aan een akkoord voor sanering van je schulden. De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is een nieuwe regeling die reorganisatie of sanering van ondernemingen makkelijker te maken zonder dat ze failliet gaan. De regeling maakt het daarom mogelijk om een (dwang)akkoord aan je schuldeisers op te leggen, na toestemming van de rechter. Je bedrijf en voorstel voor een akkoord moeten wel aan verschillende voorwaarden voldoen. 

Geeft de rechter je toestemming voor je akkoord, dan levert dit je veel voordelen op:

 • je voorkomt een faillissement
 • je hoeft dus ook geen doorstart te maken waarbij de activa aan een nieuwe entiteit worden verkocht
 • je hebt op die manier ook geen reputatieschade of waardevermindering van je bedrijf
 • alle schulden van je onderneming kunnen in principe worden meegenomen in het akkoord, met uitzondering van verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten
 • je hebt de mogelijkheid om overeenkomsten eenzijdig te beëindigen als onderdeel van het akkoord

Wil je meer weten, kijk dan hier voor het stappenplan van de WHOA.

Ben je een werkgever met weinig personeel en wil je in 2021 stoppen met je bedrijf wegens pensionering? Dan kun je gebruikmaken van een compensatie van de transitievergoeding voor je werknemers. Wel gelden hier bepaalde voorwaarden voor, die je kunt opvragen bij het UWV. De aanvraag voor compensatie doe je via een digitaal formulier in het werkgeversportaal van het UWV.

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je wettelijk verplicht jezelf een minimum bruto salaris uit te keren dat normaal is voor het niveau van je werkzaamheden en het aantal uren dat je werkt (het gebruikelijk loon). In 2021 is dit wettelijke minimum salaris DGA € 47.000. Haal je dat niet, verzoek dan de Belastingdienst om verlaging van je DGA salaris