Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Wanneer mag je een woning ontruimen?

Bescherm je eigendom

Een ontruiming is een procedure die je als verhuurder graag wilt voorkomen. Toch ontkom je er soms niet aan om deze drastische stap te zetten. Voor een ontruiming gelden echter strenge regels. Zorg ervoor dat je de regels kent om te voorkomen dat je aan je huurder een schadevergoeding moet betalen.

Zeg de huurovereenkomst op
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Bij een ontruiming van een huurwoning dwing je de bewoners het huis met al hun bezittingen te verlaten. Omdat een ontruiming verstrekkende gevolgen heeft voor de huurders, mag je als verhuurder pas hiertoe overgaan nadat je een aantal voorgeschreven stappen strikt hebt gevolgd.

Wil je dat je huurder zijn woning verlaat, dan dien je eerst de huurovereenkomst op te zeggen. Dit doe je schriftelijk en aangetekend. Lees in het stappenplan woningverhuur meer over opzegging van een huurovereenkomst.

Gaat je huurder niet akkoord met de opzegging, dan verzoek je de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen. Ook vraag je toestemming om de woning te laten ontruimen. Wijst de rechter je verzoeken toe, dan bepaalt hij ook wanneer je huurder de woning moet verlaten.

Een rechter kan om verschillende redenen een huurovereenkomst beëindigen en toestemming geven voor ontruiming. Zo kan hij dit onder meer doen als je huurder een huurachterstand heeft van 3 maanden, met regelmaat de huurprijs te laat betaalt of op een andere manier zijn verplichtingen niet nakomt.

Let op: in geen geval mag je zelf je huurder op straat zetten. Zelfs als de rechter het huurcontract beëindigt en je toestemming geeft om de woning te ontruimen, dan houdt deze toestemming slechts in dat je de woning mag laten ontruimen. Bovendien krijgt je huurder eerst nog de kans om de woning zelf te ontruimen. Doet hij dit niet, dan is alleen een gerechtsdeurwaarder tot ontruiming bevoegd.

Als je voor eigen rechter gaat spelen en zonder rechterlijke toestemming de woning ontruimt of laat ontruimen, kan de huurder naar de rechter stappen en een schadevergoeding eisen.

Zeg de huurovereenkomst op
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.