Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Stilzwijgende verlenging arbeidsovereenkomst

Voorkom een ongewilde contractverlenging

Als je werknemer met een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voor je blijft werken nadat zijn contract afloopt, heeft hij dan automatisch een vast contract? Omdat er veel misverstanden bestaan over deze stilzwijgende verlenging, leggen we je hier uit hoe dit in de praktijk werkt en wat de gevolgen zijn voor jou als werkgever.  

Verstuur nu je aanzeggingsbrief!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een stilzwijgende verlenging van een arbeidscontract is een verlenging van een tijdelijk contract van je werknemer, en daarmee zijn dienstverband, zonder dat je hierover met hem hebt gesproken of afspraken hebt gemaakt. In de praktijk komt dit nogal eens voor, omdat niet alle werkgevers in de gaten houden wanneer tijdelijke contracten binnen hun bedrijf aflopen.

Laat je toe dat je medewerker blijft doorwerken na afloop van zijn contract en heb je daartegen geen bezwaar gemaakt, dan heeft dat de volgende gevolgen:

  • zijn tijdelijke contract is stilzwijgend verlengd (zelfs als je dat niet wilt)

  • er ontstaat over het algemeen geen vast contract (zie hieronder voor de uitzondering hierop)

  • het maakt hierbij niet uit of je bent vergeten dat het contract afliep of het wel wist maar geen actie hebt ondernomen

Wil je voorkomen dat je werknemer na afloop van zijn contract doorwerkt, stuur hem dan een aanzeggingsbrief. Hierin staat duidelijk dat je zijn arbeidscontract niet verlengt. Zo voldoe je niet alleen aan je plicht als werkgever (je hebt een wettelijke aanzegplicht als het contract langer duurt dan 6 maanden of het een project zonder concrete einddatum betreft) maar je laat je werknemer ook duidelijk weten dat zijn dienstverband eindigt.

Op 1 januari 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) in werking getreden. Volgens de zogenaamde ketenbepaling wordt een tijdelijk contract automatisch een vast contract indien:

  • je werknemer langer dan 3 jaar lang meerdere tijdelijke contracten bij je heeft gehad of voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers, of
  • je werknemer meer dan 3 tijdelijke contracten bij jou heeft gehad of meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers
  • er maximaal 6 maanden tussen de contracten zit (de tussenpoos)
  • in de cao geen andere voorwaarden hierover staan

Voor arbeidscontracten die eindigen op of na 1 januari 2020 geldt deze (nieuwe) ketenbepaling ook al is de arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2020.

Let op: in een arbeidsovereenkomst kun je niet van bovenstaande regels afwijken ten nadele van je werknemer. In een cao kunnen wel dergelijke afwijkende afspraken staan. Voor seizoenswerk geldt bijvoorbeeld vaak dat de maximale periode tussen tijdelijke contracten 3 maanden is in plaats van 6 maanden.  

Bij stilzwijgende verlenging is de duur van de verlenging gelijk aan het vorige tijdelijke contract en de arbeidsvoorwaarden zijn ook gelijk. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • de stilzwijgende verlenging is maximaal 1 jaar, ook al had het vorige contract een langere looptijd

  • een eventueel concurrentiebeding geldt niet meer aangezien je dat niet opnieuw schriftelijk overeengekomen bent (dit is een wettelijk vereiste)  

De regel van de stilzwijgende verlenging geldt normaal gesproken voor alle arbeidscontracten, dus ook voor oproepcontracten als een 0-uren contract. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de overgang van een tijdelijk naar een vast oproepcontract. 

Tip: wil je er zeker van zijn dat er geen stilzwijgende verlenging kan plaatsvinden? Neem dan bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst al in daarin op dat je het contract na afloop niet zal verlengen. Daarmee heb je dan al aan je aanzegplicht voldaan en voorkom je een stilzwijgende verlenging. Het tijdelijke contract dat wij aanbieden, bevat een dergelijke bepaling. Je kunt je tijdelijke contract hier opstellen.

Verstuur nu je aanzeggingsbrief!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.