GRATIS  Overeenkomst van opdracht opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Overeenkomst van opdracht

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wat je moet weten over de overeenkomst van opdracht

MKB’ers en ZZP’ers gebruiken doorgaans een overeenkomst van opdracht (OVO) om de afspraken over de werkzaamheden van een opdracht vast te leggen. Belangrijke zaken die je in deze OVO vastlegt, zijn onder andere de duur, betaling en omschrijving van de opdracht. Daarnaast kun je intellectueel eigendomsrechten vastleggen en overdragen en is er nadruk gelegd op aansprakelijkheid en geheimhouding.

De OVO helpt je om bij de Belastingdienst aan te tonen dat er geen fictief dienstverband bestaat, waardoor de opdrachtnemer niet in dienst is gekomen als medewerker bij de opdrachtgever, met alle negatieve gevolgen voor de opdrachtgever. Dit is met een recente uitspraak van de Hoge Raad nog belangrijker geworden. Tegenwoordig kijkt de rechter vooral naar de praktijk en minder naar wat contractueel is vastgelegd. Een OVO is nog steeds essentieel en geldt nu als belangrijke aanvulling op de praktijk. In onze OVO staan daarom geen bepalingen meer waaruit indirect kan worden afgeleid dat er toch sprake is van een arbeidsverhouding.

Beantwoord nu enkele gemakkelijke vragen om je overeenkomst van opdracht zelf op maat te maken. We bieden zowel een Nederlandstalige als Engelstalige overeenkomst van opdracht aan.

In de volgende gevallen heb je een ander type contract nodig: