Forum Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en deelname aan het publieke forum (“het Forum”), een initiatief van Rocket Lawyer C.V. (“Rocket Lawyer Nederland”). Het Forum geeft gebruikers van de website de mogelijkheid om juridische vragen te stellen. Advocaten die door Rocket Lawyer zijn toegelaten tot het Forum hebben de mogelijkheid om deze vragen te beantwoorden. Het Forum is zichtbaar voor een ieder die zich heeft geregistreerd op deze website.

 

Voorwaarden voor toegang en registratie

Registratie is vereist voor toegang tot en deelname aan het Forum. De Advocaat die onderdeel is van het advocatennetwerk van Rocket Lawyer (“de Advocaat”) voldoet aan de eis van registratie, heeft toegang tot het Forum en de bevoegdheid om vragen van gebruikers van het Forum te beantwoorden.

 

Juistheid van informatie

De Advocaat die deelneemt aan het Forum zal:

 

  1. De door gebruikers gestelde vragen op het Forum naar het beste van zijn vermogen beantwoorden, zich daarbij baserend op informatie die hij als betrouwbaar, juist en actueel beschouwt op het moment van publicatie.

 

  1. Bij het geven van adviezen de belangen van gebruikers steeds voor ogen houden en zich in het algemeen niet denigrerend, beledigend, obsceen, gewelddadig, discriminerend, en in het algemeen in strijd met de wet en regelgeving, de rechten van personen, de openbare orde en de goede zeden uitlaten.

 

  1. Het Forum niet gebruiken om reclame te maken voor zichzelf of voor derden, anders dan door (correcte en snelle) beantwoording van vragen en een klantgerichte dienstverlening. Links naar andere websites zijn niet toegestaan.

 

  1. Geen informatie verstrekken die van nature of door de wijze van gebruik illegaal of onethisch is in het licht van het beroep van advocaat of die afbreuk zou doen aan de gebruikers van het Forum of aan de reputatie/uitstraling/dienstverlening van Rocket Lawyer.

 

Aansprakelijkheid

Rocket Lawyer is niet verantwoordelijk voor uitlatingen, publicaties of ander handelen of nalaten van deelnemers of andere derden op het Forum.

 

Wijziging van de voorwaarden

Rocket Lawyer behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van het Forum te wijzigen. Rocket Lawyer zal de Advocaat tijdig op de hoogte stellen van een wijziging. Indien de Advocaat na voornoemde kennisgeving actief blijft op het Forum, gaat Rocket Lawyer er vanuit dat hij akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het format en de inhoud van het Forum berusten uitsluitend bij Rocket Lawyer.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.