Gratis Werkgeversverklaring

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Binnenkort beschikbaar

Overzicht van de Werkgeversverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Gebruik deze werkgeversverklaring als je werknemer hierom vraagt om een hypotheek aan te vragen of een huurovereenkomst woonruimte aan te gaan. Vanwege de eisen die de banken aan deze werkgeversverklaring stellen kun je het beste gebruik maken van het NHG model, je kunt deze hier gratis downloaden als Word en Interactief PDF bestand.

Gebruik deze werkgeversverklaring:

  • als je werknemer een huis wil kopen en aangeeft dat zijn hypotheekverstrekker hierom vraagt
  • als je werknemer een huis wil huren en aangeeft dat zijn verhuurder hierom vraagt

In deze werkgeversverklaring staat:

  • gegevens over de aard van het dienstverband

  • een verklaring over het wel of niet geven van een vast contract aan je werknemer na afloop van zijn tijdelijke contract

  • gegevens over het salaris van de werknemer

Om een werkgeversverklaring wordt vaak gevraagd bij een hypotheekaanvraag of het huren van een woning. Als je werknemer geen vast contract heeft, geeft de werkgeversverklaring blijk van je intentie om je werknemer na afloop van zijn tijdelijke contract in vaste dienst te nemen. De hypotheekverstrekker of verhuurder heeft hierdoor meer zekerheid dat je werknemer voor langere tijd een vast inkomen heeft.

Je hebt een werkgeversverklaring nodig als je werknemer met een tijdelijk contract je hierom vraagt. Hij legt dit vervolgens aan zijn hypotheekverstrekker of verhuurder voor. Ook bij een vast contract kan een hypotheekverstrekker om deze verklaring vragen.

Een hypotheek wordt in veel gevallen afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hypotheekverstrekkers nemen in dat geval vaak slechts genoegen met de verklaring zoals die volgens de NHG is opgesteld. Ook in andere gevallen is het verstandig dit formulier te gebruiken, aangezien dit eenvoudig te herkennen en te analyseren is door hypotheekverstrekkers. Het is belangrijk dat de werkgeversverklaring volledig is ingevuld. Hypotheekverstrekkers keuren de verklaring anders in de meeste gevallen af.

Bij het kopen van een woning kun je ervoor kiezen je hypotheek met NHG af te sluiten. Je kunt een beroep doen op deze garantie als je bijvoorbeeld je hypotheek door omstandigheden niet meer kunt betalen. Lees meer over de voorwaarden voor het afsluiten van een hypotheek met NHG op de website van de NHG.

Een intentieverklaring is het deel van de werkgeversverklaring waarin de werkgever verklaart dat hij van plan is de werknemer na afloop van het tijdelijke contract voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.

Over de geldigheidsduur van een ondertekende werkgeversverklaring bestaan geen regels. In het algemeen wordt een periode van 3 maanden na ondertekening aangehouden.

De werknemer bepaalt zelf wanneer hij de werkgeversverklaring bij jou aanvraagt. Dit kan ook tijdens de proeftijd. Heeft je werknemer een tijdelijk contract, dan moet hij de afweging maken of hij het verstandig vindt om de werkgeversverklaring tijdens de proeftijd aan te vragen.

Je bent niet wettelijk verplicht een werkgeversverklaring af te geven. Het wordt echter wel gezien als een service die je aan je werknemer verleent.

Een positieve intentieverklaring geef je alleen af voor het doel waarvoor de verklaring gebruikt wordt, namelijk de goedkeuring van de hypotheekaanvraag of de huurovereenkomst. De verklaring verplicht je niet om je werknemer een vast contract te geven.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • als je twijfelt of je werknemer meer rechten kan ontlenen aan de werkgeversverklaring dan je wenst

Op deze werkgeversverklaring is Nederlands recht van toepassing.