Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Oprichtingsakte stichting opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Binnenkort beschikbaar

Maak je eigen Oprichtingsakte stichting

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een stichting richt je op met een oprichtingsakte. Je bent daarbij wettelijk verplicht om de statuten van de stichting in de oprichtingsakte op te nemen. Stel nu je oprichtingsakte en statuten op en leg een goede basis voor je stichting. 

Gebruik deze oprichtingsakte en statuten:

 • wanneer je een stichting gaat oprichten

In deze oprichtingsakte en statuten staat onder meer:

 • het doel van de stichting

 • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders

 • hoe de besluitvorming is geregeld

 • wat er met het saldo gebeurt dat overblijft als de stichting wordt opgeheven

Een oprichtingsakte is een akte waarin de belangrijkste gegevens van je stichting zijn vastgelegd. Hierin zitten ook de statuten van de stichting met onderwerpen zoals de wijze van benoeming van de bestuurders en hoe besluiten worden genomen. De akte onderteken je bij een van onze notarissen en schrijf je in bij de Kamer van Koophandel. Zo weet iedereen wat het doel van de stichting is, wie de bestuurders zijn en wat hun bevoegdheden zijn. Ook beperk je daarmee als bestuurder je eigen aansprakelijkheid.

Je hebt een oprichtingsakte nodig als je een stichting wilt oprichten. Je bent daartoe wettelijk verplicht. Je gebruikt dit document voor zowel een stichting met een goed doel als voor stichtingen die gebruikt worden in bedrijfsstructuren zoals een stichting administratiekantoor of stichting derdengelden.

Een stichting is een organisatie met een bepaald doel. Meestal is dat een goed doel maar dat hoeft niet. Het doel mag alleen niet zijn dat je uitkeringen aan jezelf of anderen (bijvoorbeeld je kinderen) doet tenzij ze een ideële of sociale strekking hebben, zoals slachtoffers van rampen. De stichting heeft een bestuur dat minimaal uit 1 persoon bestaat. Een stichting mag personeel in dienst nemen en mag zelfs winst maken. Je moet de winst gebruiken voor je doel.

Als je een goed doel voor ogen hebt, heeft een stichting oprichten een aantal voordelen:

 • je kunt bij de Belastingdienst een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) status aanvragen voor belastingvoordelen

 • met een ANBI status kun je schenkingen en legaten ontvangen zonder dat je daarover belasting betaalt

 • je kunt fondsen werven en subsidies aanvragen

 • je aansprakelijkheid is in beginsel beperkt tot het vermogen van de stichting

De meest voorkomende stichting is de stichting met een goed doel. Daarnaast richten commerciële bedrijven die meerdere aandeelhouders hebben soms een stichting administratiekantoor op. Deze stichting oefent de stemrechten van de aandelen in een bv uit. De winst blijft dan in handen van de aandeelhouders, maar de zeggenschap gaat naar het administratiekantoor. Ten slotte moet een onderneming die geld krijgt dat bestemd is voor anderen, een stichting derdengelden oprichten. Denk aan een notaris die geld ontvangt van de koper voor de verkoper van een huis.  

Je kunt een stichting oprichten zonder startkapitaal. Het is wel de bedoeling dat de stichting aan geld komt om je doel te verwezenlijken. Hiervoor mag je je eigen geld gebruiken of geld van anderen dat je via donaties, legaten en subsidies kunt krijgen.

Als bestuurder van je stichting ben je beperkt aansprakelijk. Dat betekent dat je aansprakelijk bent in de volgende gevallen:

 • bij wanbeleid, bijvoorbeeld omdat je je administratie ernstig verwaarloost of de stichting onbehoorlijk bestuurt

 • zolang je je stichting niet hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

 • als je niet binnen 2 weken de Belastingdienst inlicht wanneer je je belastingen niet kunt betalen

Je stichting mag winst maken, maar je mag die niet uitkeren aan jezelf of anderen. Je moet de winst gebruiken voor het doel van de stichting.

Omdat je in tegenstelling tot bij een bv geen aandeelhouders of leden hebt, hebben bestuurders van een stichting veel vrijheid. Grote stichtingen hebben meestal een raad van toezicht die toezicht houdt op het beleid en de bedrijfsvoering. Het Openbaar Ministerie en belanghebbenden, zoals donateurs, kunnen de rechter bij wanbeheer vragen om een bestuurder te ontslaan. De rechter kan ook de stichting ontbinden.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of een stichting de beste vorm is voor je organisatie

 • je meer wilt weten over de fiscale voor- en nadelen van een stichting

Op deze oprichtingsakte stichting is Nederlands recht van toepassing.