Gratis Onderhuurcontract kamer

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Binnenkort beschikbaar

Overzicht van het Onderhuurcontract kamer

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je een kamer tijdelijk onderverhuurt vanwege bijvoorbeeld een opleiding of stage elders, moet je goede afspraken maken met je onderhuurder. Je wilt immers dat hij de huur op tijd betaalt, je kamer netjes houdt en dat je na afloop weer terug in je kamer kunt. Gebruik daarom dit onderhuurcontract kamer.

Je gebruikt dit onderhuurcontract kamer:

 • wanneer je je gehuurde kamer tijdelijk gaat onderverhuren en de afspraken daarover goed wilt vastleggen

In dit onderhuurcontract kamer staat onder meer:

 • de gegevens van de onderhuurder en hoofdhuurder

 • het adres en de omschrijving van de kamer  

 • het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes

 • de huurprijs en wijze van betaling

 • de hoogte van de borg

 • de datum waarop het huurcontract ingaat en eindigt

 • afspraken over gebruik, onderhoud en herstel

 • regels rondom de beëindiging van de overeenkomst

Een onderhuurcontract kamer is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de onderhuurder van je kamer waarin de bijbehorende afspraken staan. Door deze afspraken schriftelijk vast te leggen, weet je onderhuurder precies wat zijn rechten en plichten zijn. Hierdoor is het makkelijker om hem aan de afspraken te houden.

Je hebt een onderhuurcontract kamer nodig als je zelf een kamer huurt die je tijdelijk wilt onderverhuren. Met dit huurcontract zorg je ervoor dat de verplichtingen van je onderhuurder goed vastliggen.

Gebruik dit onderhuurcontract kamer niet wanneer je een zelfstandige woning huurt waarin je zelf woont en daarin een kamer of meerdere kamers wilt onderverhuren. Gebruik in dat geval het huurcontract kamer.

Om je kamer te kunnen onderverhuren, heb je toestemming nodig van je verhuurder. Die toestemming kan in je huurovereenkomst of de algemene voorwaarden staan. Veel woningcorporaties hebben hun beleid over onderverhuur op hun website staan. Je kunt ook toestemming vragen. Zorg dat je de toestemming op schrift hebt om misverstanden later te voorkomen. Let op: als je geen toestemming hebt, kan hij je huurcontract opzeggen en schadevergoeding eisen.

Een opnamestaat is niet noodzakelijk maar het is wel aan te raden om die te gebruiken. Als je onderhuurder de kamer in slechte staat achterlaat, kun je hem er dankzij de opnamestaat op aanspreken.

Een onderhuurder van een kamer heeft huurbescherming zolang de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de onderverhuurder in stand blijft. Dat betekent dat hij slechts in uitzonderlijke gevallen verplicht kan worden de woning te verlaten. Door een zogenaamde diplomatenclausule in de overeenkomst te zetten, is de huurbescherming beperkt tot de tussen jou en je onderhuurder overeengekomen huurperiode.

Een diplomatenclausule is een bepaling die de onderhuurder verplicht de kamer te ontruimen, als de eigenaar of hoofdhuurder deze weer gaat bewonen.

Ondanks dat de onderhuurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, moet je de onderhuurovereenkomst aangetekend en tijdig opzeggen.

Je opzegtermijn is ten minste 3 maanden en maximaal 6 maanden. Voor elk jaar dat je onderhuurder de kamer heeft gehuurd, tel je 1 maand bij de 3 maanden op tot een maximum van 6 maanden.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je onderhuurder niet vertrekt nadat de huurovereenkomst is afgelopen

 • je onderhuurder zijn huur niet betaalt

 • je onderhuurder overlast of schade heeft veroorzaakt

Op dit onderhuurcontract kamer is Nederlands recht van toepassing.