Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Onderhoudscontract opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Binnenkort beschikbaar

Maak je eigen Onderhoudscontract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een onderhoudscontract is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer waarin afspraken staan over onderhoudswerkzaamheden die de opdrachtnemer gaat uitvoeren. Een andere benaming is Service Level Agreement (SLA). Deze overeenkomst van opdracht is een duurovereenkomst: een overeenkomst voor een langere periode, waarbij de opdrachtnemer meerdere keren werkzaamheden uitvoert voor de opdrachtgever.

In een onderhoudscontract worden afspraken gemaakt door een afnemer en dienstverlener om onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren die beschreven staan in de onderhoudsovereenkomst. Deze overeenkomst is geschikt voor verschillende bedrijfstakken. In een onderhoudscontract worden onder meer afspraken gemaakt over de aard en frequentie van het onderhoud, welke vergoeding hier tegenover staat en welke voorwaarden er gelden.

Je gebruikt een onderhoudsovereenkomst om:

 • afspraken tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer vast te leggen over het onderhoud dat uitgevoerd moet worden
 • afspraken tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer vast te leggen over het beheer dat aan de opdrachtnemer wordt uitbesteed

Het onderhoud kan betrekking hebben op: 

 • een tuin
 • een website
 • huishoudelijke installaties
 • bedrijfsinstallaties
 • schilderwerk
 • reinigingswerkzaamheden

Een onderhoudscontract is niet geschikt als de onderhoudswerkzaamheden betrekking hebben op ICT-dienstverlening. Je hebt daarvoor een ICT service level agreement nodig.

In het onderhoudscontract is onder meer opgenomen:

 • de aard van de werkzaamheden
 • de frequentie van de werkzaamheden
 • de hoogte van de vergoeding
 • de duur van de overeenkomst
 • de responstijd 
 • afspraken over aansprakelijkheidsstelling
 • de wijze van beëindiging van de overeenkomst
 • gegevens van beide partijen

Door een paar makkelijke vragen te beantwoorden kun je eenvoudig gratis een onderhoudscontract opstellen. Bij het invullen van de antwoorden genereren we automatisch de juridische taal die voor je contract nodig is. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De onderhoudscontract generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte document. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je onderhoudscontract, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je contract kopiëren of bewerken. Je kunt het document ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Nadat je je onderhoudscontract hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elk opgesteld onderhoudscontract bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat zowel jij als de andere partij de overeenkomst ondertekenen.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde onderhoudscontract of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je contract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over het onderhoudscontract. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Een onderhoudscontract heeft meerdere voordelen: 

 • de opdrachtgever heeft een goed inzicht in de kosten die gemoeid zijn met het onderhoud
 • achterstallig onderhoud komt bij de opdrachtgever niet meer voor
 • een onderhoudscontract geeft meer garantie op kosteloos herstel 
 • de opdrachtgever heeft een vast aanspreekpunt bij storingen
 • de opdrachtnemer is verzekerd van reguliere werkzaamheden bij de opdrachtgever
 • meningsverschillen worden voorkomen omdat afspraken zwart op wit staan

Een onderhoudscontract is ook een SLA, maar in een SLA ICT staan afspraken opgenomen die alleen zijn gericht op ICT, zoals prestatie-indicatoren, kwaliteitseisen en de rapportages ten aanzien van het verlenen van ICT-diensten.

Een onderhoudscontract voor bepaalde tijd kan stilzwijgend worden verlengd, maar kan daarna op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand. Een onderhoudscontract voor onbepaalde tijd is altijd opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. 

Een onderhoudscontract kan op de volgende manieren eindigen:

 • een partij kan het onderhoudscontract ontbinden, omdat de opdrachtnemer of opdrachtgever zich niet aan de afspraken in het onderhoudscontract heeft gehouden
 • een partij kan het onderhoudscontract opzeggen als aan de voorwaarden daarvoor in het contract is voldaan