Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Onderaannemingsovereenkomst opstellen

GRATIS  Onderaannemingsovereenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Binnenkort beschikbaar

Maak je eigen Onderaannemingsovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een onderaannemingsovereenkomst kan je helpen om een betere aannemer te zijn. Deze rechtsgeldige overeenkomst van onderaanneming bepaalt wat de andere aannemer van je mag verwachten en wat je van hem verwacht. Met de juiste bewoordingen is de onderaannemingsovereenkomst een goede manier om jezelf te beschermen tegen de risico’s van ondernemen in de bouwsector.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model onderaannemingsovereenkomst, wat je erin moet opnemen en hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor ondernemers in de bouw.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een onderaannemingsovereenkomst?
 2. Wanneer heb ik een onderaannemingsovereenkomst nodig?
 3. Welke informatie staat in een onderaannemingsovereenkomst?
 4. Hoe stel ik een onderaannemingsovereenkomst op met Rocket Lawyer?
 5. Wat moet ik doen na het opstellen van een onderaannemingsovereenkomst?
 6. Veelgestelde vragen over de onderaannemingsovereenkomst
 7. Vragen over de onderaannemingsovereenkomst van Rocket Lawyer

Een onderaannemingsovereenkomst is een contract waarin de afspraken staan over de aanneming van werk door een aannemer en de opdrachtgever die ook aannemer is (onderaanneming). Bij onderaanneming moet er sprake zijn van de volgende kenmerken:

 • een werk van stoffelijke aard (zie onder)
 • buiten dienstbetrekking uitvoeren (geen arbeidsverhouding)
 • opleveren (resultaatsverbintenis)
 • tegen een te betalen prijs in geld

Laat je bij aanneming van werk door een particuliere of zakelijke opdrachtgever (een deel van de) werkzaamheden uitvoeren door een andere aannemer, dan leg je de afspraken daarover vast in een onderaannemingsovereenkomst. De afspraken tussen jou en je opdrachtgever leg je vast in de aannemingsovereenkomst

In deze onderaannemingsovereenkomst staat onder meer:

 • een omschrijving van de werkzaamheden

 • de aanneemsom

 • eventuele stelposten

 • de betaaltermijnen

 • het moment van aanvang en oplevering van de werkzaamheden

 • welke algemene voorwaarden van toepassing zijn

 • afspraken over de manier van werken

 • afspraken over de manier van melden van schade

 • afspraken over het voorkomen van een verkeerde uitvoering

 • afspraken over het volgen van instructies

Het is eenvoudig om online gratis onderaannemingsovereenkomst te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De onderaannemingsovereenkomst generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte contract. Nadat je je document bent gestart, genereren we automatisch de juridische taal die voor je onderaannemingsovereenkomst is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je overeenkomst van onderaanneming, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je document kopiëren of bewerken. Je kunt ze ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Nadat je je onderaannemingsovereenkomst hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde overeenkomst bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je in het geval van een onderaannemingsovereenkomst ervoor zorgen dat op het contract beide handtekeningen staan en dat jullie allebei over een getekende kopie van het contract beschikken. 

Online ondertekenen
Met online ondertekenen kies je ervoor om je opgestelde onderaannemingsovereenkomst eenvoudig online te ondertekenen en het contract te laten versturen naar de andere aannemer voor zijn online handtekening.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde onderaannemingsovereenkomst of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je contract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over de onderaannemingsovereenkomst. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

De hoofdaannemer werkt voor een opdrachtgever in de bouw, scheepsbouw of schoonmaakbranche. De opdrachtgever is daarbij nooit zijn werkgever. Een onderaannemer werkt in opdracht van de hoofdaannemer. Je kunt tegelijkertijd onderaannemer en hoofdaannemer zijn. Als je werk uitbesteedt aan aannemer B, ben jij hoofdaannemer en B onderaannemer. Aannemer B kan dit werk daarna weer uitbesteden aan aannemer C waardoor C onderaannemer wordt van hoofdaannemer B.

Voorbeelden van werken van stoffelijke aard zijn: installatiewerk, schilderwerk, bestrating, grondbewerking, leggen van vloeren, herstelwerkzaamheden van allerlei aard, loodgieterswerk, stukadoorswerk, isolatiewerkzaamheden, onderhoud van huizen en gebouwen, metselwerk, laswerk, confectiewerk, het verpakken van zaken, tuinaanleg en onderhoud, sloopwerkzaamheden, bewerken van landbouwproducten, maaien van gras, snoeien en rooien van bomen.

De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt jou als hoofdaannemer aansprakelijk voor de loonheffingen die je onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. Het gaat hier dus om de premies voor het personeel dat betrokken is bij de uitvoering het werk. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die betrokken zijn bij dezelfde uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

De ketenaansprakelijkheid is van toepassing als je als aannemer voor een opdrachtgever een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een prijs. Werken van stoffelijke aard zijn bijvoorbeeld bouwwerken, wegenaanleg, landbewerking, herstelwerkzaamheden en kleding.

Je kunt als hoofdaannemer het risico van ketenaansprakelijkheid beperken door:

 • je onderaannemer te vragen om een verklaring van betalingsgedrag (verklaring van de fiscus dat hij zijn loonheffingen heeft betaald op het moment van afgifte)
 • een kettingbeding op te nemen in de overeenkomst met je onderaannemer, waardoor uitbesteding van werk door hem niet meer mogelijk is
 • een goede administratie bij te houden, inclusief een actueel mandagenregister
 • het deel van het factuurbedrag van je onderaannemer dat is bestemd voor loonheffingen direct aan de fiscus over te maken
 • een geblokkeerde rekening te gebruiken (G-rekening)

Meerwerk bestaat over het algemeen uit werkzaamheden die niet te waren voorzien. Deze meerwerken zijn vaak een twistpunt. Het is daarom belangrijk om af te spreken alleen maar meerwerken in rekening te brengen na een voorafgaandelijke schriftelijke offerte van de onderaannemer en akkoord van jou als hoofdaannemer.

Je kunt fouten en schade door onderaanneming voorkomen met de volgende tips:

 • gebruik een onderaannemingsovereenkomst en alle afspraken vast te leggen
 • geef je onderaannemer juiste instructies
 • vraag je onderaannemer om fouten in het ontwerp of constructies direct aan jou te melden om erger te voorkomen
 • wijs je onderaannemer erop dat hij een waarschuwingsplicht heeft bij het veroorzaken van schade aan eigen of andermans werk óf aan pand of eigendommen van opdrachtgever
 • controleer vooraf van dat je onderaannemer verzekeringen heeft afgesloten voor bedrijfsaansprakelijkheid en eventueel een CAR-verzekering 
 • blijf op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden van je onderaannemer 
 • houd als regel aan dat je onderaannemer altijd het uitgevoerde werk aan jou oplevert

Als hoofdaannemer ben jij aansprakelijk voor de betaling door de onderaannemer van de volgende premies van zijn personeel betrokken bij de aanneming van het werk:

 • loonbelasting
 • premie volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet

Bij het back-to back-contracteren moet je erop letten dat het enkel opnemen van de algemene bepaling in je onderaannemingsovereenkomst dat jouw verplichtingen op basis van de aannemingsovereenkomst 1 op 1 worden doorgelegd aan je onderaannemer risicovol is. Je kunt daarom beter belangrijke bepalingen van de aannemingsovereenkomst in aangepaste vorm in de onderaannemingsovereenkomst opnemen.

Het pay if paid principe houdt in dat je als hoofdaannemer alleen je onderaannemer hoeft te betalen indien je zelf bent betaald door je opdrachtgever onder de hoofdovereenkomst. Dit geldt voor alle aanspraken van de onderaannemer dus ook voor eventueel meerwerk. 

De verleggingsregeling houdt kort gezegd in dat een onderaannemer in de bouw voor zijn werkzaamheden (aan onroerende zaken) geen btw in rekening brengt, maar deze verlegt naar jou als hoofdaannemer. De onderaannemer vermeldt dan op zijn factuur: btw verlegd en jouw btw-nummer. Jij geeft vervolgens in je aangifte omzetbelasting zelf de verschuldigde btw aan en vraagt die gelijktijdig als voorbelasting terug.

Met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in 2015 is de Wet ketenaansprakelijkhid (WKA) verder aangescherpt. Hierdoor ben jij als hoofdaannemer behalve voor de loonheffingen ook medeverantwoordelijk voor de betaling van het cao-loon aan de werknemers in de keten van al het personeel betrokken bij de (onder)aanneming van het werk. Als je onderaannemer zijn personeel onvoldoende betaalt, dan kunnen zijn werknemers dus proberen hun loon op jou te verhalen.

Voor bouwbedrijven is er een speciaal protocol waarin de belangrijkste regels om veilig te werken tijdens de coronacrisis staan. Het protocol beschrijft onder meer de volgende regels voor ondernemers met personeel in de bouw:

 • sta je werknemers niet toe te werken bij corona- of verkoudheidsklachten of als hun huisgenoot koorts heeft
 • vraag toestemming aan eventuele bewoners of gebruikers van een gebouw of de werkzaamheden door mogen gaan
 • zorg ervoor dat je werknemers waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden tijdens de bouwwerkzaamheden
 • let er op dat je werknemers zich houden aan de hygiënische voorschriften, zoals minimaal 6 keer per dag handen wassen of desinfecterende gel gebruiken
 • maak duidelijk dat gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere spullen niet gedeeld mogen worden
 • maak aangeraakte oppervlakten regelmatig schoon met desinfecterende alcoholdoekjes
 • ventileer werk- en kantoorruimte zoveel mogelijk
 • werk zoveel mogelijk in vaste teams

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer onderaannemingsovereenkomst die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde onderaannemingsovereenkomst te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Je kunt je onderaannemingsovereenkomst handmatig aanpassen door in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.