Gratis  NDA (Geheimhoudingsverklaring) Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de NDA (Geheimhoudingsverklaring)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Bescherm vertrouwelijke informatie die je uit zakelijke overwegingen met een bedrijf of persoon deelt met een NDA (non disclosure agreement). Met een geheimhoudingsovereenkomst zorg je ervoor dat gevoelige informatie die je met je zakelijke relaties of andere personen uitwisselt tijdens onderhandelingen of gesprekken over een mogelijke samenwerking niet in de verkeerde handen terechtkomt. Je kunt binnen enkele minuten je eigen op maat gemaakte NDA opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld NDA, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik deze NDA verklaring om:

 • vertrouwelijke informatie uit te wisselen met een bedrijf of persoon (zoals een werknemer)

 • de vertrouwelijkheid van gedeelde informatie te benadrukken

 • duidelijke regels te stellen over de geheimhouding van informatie

In deze geheimhoudingsovereenkomst staat:

 • de inhoud van de geheimhoudingsplicht

 • de omvang van de geheimhoudingsplicht

 • het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie gedeeld wordt

 • de duur van de geheimhoudingsplicht

 • een boetebeding

 • wat je kunt doen tegen een overtreding van de geheimhoudingsplicht

Een NDA (ook wel geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring genoemd) beschermt vertrouwelijke informatie die bedrijven of personen met elkaar delen. Dit kan zijn in het kader van onderhandelingen, een project of andere situatie waarin de vertrouwelijkheid gewaarborgd moet blijven.

Als je verwacht vertrouwelijke informatie te delen om zaken te doen of samen te werken, zorg je er met een geheimhoudingsverklaring voor dat deze informatie niet bekend gemaakt mag worden bij buitenstaanders.

Een geheimhoudingsovereenkomst is niet verplicht. Maar als je denkt dat gevoelige informatie die je bespreekt beter niet algemeen bekend mag worden, is het verstandig om hier afspraken over te maken. Zo voorkom je schade en procedures.

Een geheimhoudingsovereenkomst kun je gebruiken voor elk type informatie waarvan jij vindt dat die alleen gedeeld mag worden met een bepaald persoon of bedrijf. De informatie kan bijvoorbeeld commercieel waardevol zijn, zoals informatie die je uitwisselt in het kader van onderhandelingen over een nieuwe uitvinding of de aankoop van een ander bedrijf. Ook bij het delen van informatie over intellectueel eigendom wordt normaal gesproken een NDA gebruikt. 

In een geheimhoudingsovereenkomst neem je het doel op waarvoor je de vertrouwelijke informatie met de ander wilt delen. Omschrijf dit doel zo specifiek mogelijk. Je wilt bijvoorbeeld de mogelijkheden van een samenwerking onderzoeken of je wilt een marketingactie voor een nieuw product bespreken.

Het is belangrijk dat degenen die de geheimhoudingsverklaring vetrouwelijke informatie tekenen ook de bevoegdheid hebben om dit te doen. Zorg daarom dat een beslissingsbevoegde persoon (binnen de organisatie) het contract ondertekent. De NDA is anders niet geldig.

De volgende informatie is niet vertrouwelijk en kan dus niet beschermd worden door een NDA:

 • informatie waarvan de ander kan aantonen dat deze al eerder bekend was bij hem

 • informatie die algemeen bekend is

 • informatie die volgens de geheimhoudingsovereenkomst wel onder de geheimhoudingsplicht valt maar daarna alsnog op een andere manier algemeen bekend wordt

De geheimhoudingsplicht hoeft geen einddatum te hebben. Maar vaak zal op een gegeven moment de informatie niet meer vertrouwelijk zijn. Als je een einddatum afspreekt, zal die van de omstandigheden afhangen. Maak een inschatting van de duur van de periode waarin de informatie geheim moet blijven.

In de geheimhoudingsovereenkomst spreek je een boete af als de geheimhoudingsplicht geschonden wordt. Als de schade groter is dan dit boetebedrag, heb je ook recht op vergoeding van de extra schade.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • een van de partijen in het buitenland is gevestigd

Op deze NDA en geheimhoudingsverklaring voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen NDA (Geheimhoudingsverklaring)

geheimhoudingsverklaring, geheimhoudingsovereenkomst, non disclosure agreement, NDA contract, geheimhoudingscontract, NDA verklaring.