Gratis Koopovereenkomst

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Koopovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als verkoper wil je dat de koper op tijd betaalt en er geen onenigheid ontstaat over je geleverde goederen. Een koopovereenkomst zorgt ervoor dat je afspraken hierover voor beide partijen duidelijk zijn en voorkomt discussie achteraf en juridische procedures. Regel de verkoop professioneel en gebruik deze koopovereenkomst. Verkoop je je woning of auto, dan gebruik je het voorlopig koopcontract of de koopovereenkomst auto.

Gebruik deze koopovereenkomst:

 • wanneer je als particuliere verkoper een goed verkoopt aan een andere particulier

 • wanneer je als particuliere verkoper een goed verkoopt aan een onderneming

 • wanneer je als onderneming een goed verkoopt aan een particulier

 • wanneer je als onderneming een goed verkoopt aan een andere onderneming

In deze koopovereenkomst staat onder meer:

 • een omschrijving van de verkochte zaken

 • de koopprijs

 • de termijn waarbinnen de koper moet betalen

 • de termijn waarbinnen je moet leveren

 • een eigendomsvoorbehoud

 • eventueel de mededeling dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn

Een koopovereenkomst is een contract dat je als zakelijke of particuliere verkoper van een goed met de koper afsluit en waarin je een aantal zaken vastlegt, zoals de koopprijs en een omschrijving van de koopwaar. Hiermee heb je een bewijsmiddel in handen, mocht je een procedure starten bij de rechter.

Je hebt een koopovereenkomst nodig als je goederen verkoopt aan een particulier of onderneming.

Als je koper niet betaalt, stuur je hem een betalingsherinnering of aanmaning. Als je koper een bekende of goede klant is, stuur je hem eerst een betalingsherinnering. Weigert je koper te betalen dan stuur je direct een aanmaning. Zolang je de goederen nog niet hebt geleverd, kun je aangeven dat je de levering uitstelt totdat is betaald. Heb je al geleverd en betaling blijft uit, dan kun je een incassobureau inschakelen of een ontbinding overeenkomst versturen. Je maakt daarmee een einde aan de verkoop. De koper moet de artikelen teruggeven en hoeft dan niet meer te betalen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de klant weigert te betalen en je komt er niet in onderling overleg uit

Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.