Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Ingebrekestelling aannemer opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Ingebrekestelling aannemer

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je met een aannemer afspreekt dat hij werkzaamheden in je huis verricht, kan het gebeuren dat hij zijn afspraken niet nakomt. Je hebt een schriftelijke ingebrekestelling nodig voordat je verdere stappen kunt nemen. Hiermee spoor je de aannemer bovendien aan om zijn werkzaamheden alsnog goed af te ronden. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte ingebrekestelling aannemer opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief ingebrekestelling aannemer, dan kun je die ook hier bekijken.

Gebruik deze brief ingebrekestelling aannemer om:

 • de aannemer, timmerman of loodgieter aan te sporen om zijn afspraken na te komen

 • de aannemer, timmerman of loodgieter nog 2 weken te geven voor (herstel)werkzaamheden

 • wettelijke rente en incassokosten in rekening te kunnen brengen

 • naar de rechter te kunnen stappen als de werkzaamheden na 2 weken niet (goed) zijn uitgevoerd

 • onder je betalingsverplichting uit te komen voor zover dat in verhouding staat tot de niet uitgevoerde werkzaamheden

In deze ingebrekestelling aannemer staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je opdrachtnemer

 • de overeengekomen werkzaamheden

 • de mededeling dat de afspraken niet zijn nagekomen

 • een omschrijving van de werkzaamheden die alsnog moeten worden verricht

 • de termijn waarbinnen deze werkzaamheden moeten worden verricht

Deze ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling aan bijvoorbeeld je aannemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden aan je woning niet goed heeft uitgevoerd. Hiermee geef je hem nog een paar weken waarbinnen hij zijn werk alsnog moet afmaken. Het is tegelijk een formele mededeling dat je na die tijd wettelijke rente en incassokosten in rekening brengt als hij zijn geen gehoor geeft aan je verzoek.  

Je gebruikt deze ingebrekestelling als de aannemer slecht werk heeft geleverd of als hij op de overeengekomen datum nog niet klaar is (ingebrekestelling aannemer laattijdige oplevering). Je hebt geen ingebrekestelling nodig als hij zelf al schriftelijk heeft aangegeven dat hij niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren.

Je moet een ingebrekestelling gebruiken als je:

 • een deel van de aanneemsom wilt inhouden voor de werkzaamheden die de aannemer niet heeft uitgevoerd

 • een andere aannemer wilt inschakelen voor de overgebleven werkzaamheden op kosten van de eerste aannemer

 • wettelijke rente en incassokosten in rekening wilt brengen

 • naar de rechter wilt stappen

Als de aannemer geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, heb je verschillende opties. Als je nog niet het hele bedrag hebt betaald, kun je de overeenkomst gedeeltelijk ontbinden. Je betaalt dan alleen de werkzaamheden die hij wel heeft verricht. Je kunt ook vervangende schadevergoeding eisen. Je laat de werkzaamheden die de aannemer niet heeft verricht door iemand anders uitvoeren en brengt de kosten in rekening bij de eerste aannemer. Tot slot kun je soms een boete eisen, als dat in de algemene voorwaarden bij de overeenkomst met je aannemer staat.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je verdere juridische stappen wilt zetten na het versturen van je ingebrekestelling

 • je opdrachtnemer het werk niet binnen de gestelde termijn heeft afgemaakt

 • je opdrachtnemer de gebreken niet goed heeft hersteld

Op deze ingebrekestelling aannemer en voorbeeld ingebrekestelling aannemer is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Ingebrekestelling aannemer

ingebrekestelling aannemer laattijdige oplevering, brief ingebrekestelling aannemer.