Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Gebruikersovereenkomst auto van de zaak opstellen

GRATIS  Gebruikers
overeenkomst auto van de zaak opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Gebruikersovereenkomst auto van de zaak

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Geef je je werknemer een leaseauto of eigen auto van de zaak, dan heb je een gebruikersovereenkomst auto van de zaak (of autoregeling) nodig. Door de afspraken over het gebruik van de auto in een gebruiksovereenkomst vast te leggen, kun je de auto zonder zorgen meegeven aan je werknemer. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte gebruikersovereenkomst auto van de zaak opstellen. Ben je op zoek naar een gebruikersovereenkomst voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze gebruikersovereenkomst auto van de zaak:

 • als je een leaseauto of eigen auto in gebruik geeft aan een werknemer

In deze bruikleenovereenkomst auto staat onder meer:

 • afspraken over privé gebruik van de auto

 • wie de auto mag besturen

 • het gebruik van de auto tijdens vakanties in het buitenland

 • de verplichtingen van de werknemer

 • afspraken over onderhoud en reparaties

 • afspraken over eventuele verkeersboetes en schades

 • afspraken over het inleveren van de leaseauto bij bijvoorbeeld ziekte of einde dienstverband

 • welke schades de werknemer moet vergoeden

Met een gebruiksovereenkomst, bruikleenovereenkomst of leenovereenkomst auto leg je de afspraken tussen je werknemer en jou vast over het gebruik (bruikleen) van een leaseauto of auto van de zaak. Je spreekt bijvoorbeeld af hoeveel de auto privé gebruikt mag worden, wie welke kosten (zoals brandstof, reparaties, boetes en schades) voor zijn rekening neemt en wat er met de auto gebeurt als de arbeidsovereenkomst eindigt.

Je hebt een gebruikersovereenkomst nodig als je als werkgever een leaseauto of auto van de zaak ter beschikking stelt aan je werknemer.

Je moet als werkgever op de volgende zaken letten:

 • het soort leasecontract dat bij je past: met een operationeel leasecontract (operational lease) huur je de auto met bijbehorende diensten en met een financieel leasecontract (financial lease) komt de auto op je balans te staan en betaal je de auto in termijnen

 • de bijtelling: je moet de fiscale bijtelling van de auto bij het bruto salaris van de werknemer tellen en daarover inhoudingen doen, tenzij je werknemer een Verklaring geen privégebruik van de Belastingdienst overhandigt

 • de eigen bijdrage: vraag een eigen bijdrage van je werknemer ter hoogte van de fiscale bijtelling als vergoeding voor door jou betaalde privé kilometers; dit is fiscaal voor beide partijen interessant

 • boetes bij het voortijdig beëindigen leaseovereenkomst: reserveer geld om een eventuele boete aan de leasemaatschappij te kunnen betalen of bedenk een alternatief voor het geval je werknemer voortijdig vertrekt

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je werknemer misbruik van de auto of de tankpas heeft gemaakt

 • je werknemer schade heeft veroorzaakt, die de verzekering niet vergoedt

 • je werknemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt

Op deze gebruikersovereenkomst auto van de zaak, bruikleenovereenkomst auto, gebruiksovereenkomst voorbeeld en voorbeeld bruikleenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Gebruikersovereenkomst auto van de zaak

bruikleenovereenkomst auto, gebruikersovereenkomst leaseauto, gebruikersovereenkomst auto van de zaak, gebruiksovereenkomst bedrijfsauto, leenovereenkomst auto, leningsovereenkomst auto, overeenkomst terbeschikkingstelling (lease)auto en autoregeling..