Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Garantieverklaring opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Garantieverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als aannemer kun je je onderscheiden van je concurrenten door extra garantie te bieden op je afgeleverde werk. Dit doe je door je opdrachtgever een garantieverklaring te geven. Sta in voor je werk en stel nu makkelijk en snel een garantieverklaring op. 

Een garantieverklaring is een verklaring die je als aannemer kunt afgeven aan een opdrachtgever nadat je de opdracht hebt uitgevoerd. Met deze verklaring geef je je klant extra zekerheid dat je je opdracht goed hebt uitgevoerd en hij voor een bepaalde periode bij je terecht kan als er problemen met het werk ontstaan. 

Je hebt een garantieverklaring nodig als je als aannemer je opdrachtgever extra garanties wilt geven op (delen) van je verrichte werkzaamheden. Je wil je bijvoorbeeld onderscheiden van je concurrentie of je wilt extra instaan voor de kwaliteit van je werk. Hoewel je er natuurlijk altijd voor moet zorgen dat je je werkzaamheden professioneel en volgens afspraak uitvoert, kan de garantieverklaring klanten over de streep trekken. Ze kiezen dan voor jou als opdrachtnemer omdat je de kwaliteit van je werk voor langere tijd garandeert. 

In deze garantieverklaring staat onder meer:

 • op welk werk of onderdelen de garantie rust
 • wat de duur is van de garantieperiode
 • of er uitzonderingen zijn op de garantie
 • of een maximumbedrag op de garantie van toepassing is
 • of je algemene voorwaarden van toepassing zijn
 • of je branchevoorwaarden van toepassing zijn
 • wat onder een gebrek wordt verstaan
 • een omschrijving van het (bouw)werk
 • de gegevens van de klant
 • je bedrijfsgegevens

Het is eenvoudig om online een gratis garantieverklaring te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je garantieverklaring, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je document kopiëren of bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Nadat je je garantieverklaring hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde garantieverklaring, vraag dan een advocaat om je verklaring te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over de garantieverklaring. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Zijn er problemen met een werk dat je voor een klant hebt opgeleverd, dan komt dat wettelijk gezien al snel voor jouw rekening. De wet gaat er namelijk vanuit dat je als professional je werkzaamheden uitvoert en er geen mankementen ontstaan na oplevering. De termijn waarvoor deze vorm van wettelijke garantie geldt is 20 jaar. Voor oplevering van andere zaken dan een bouwwerk geldt een wettelijke garantie van 10 jaar.

Echter mag je van deze termijn afwijken. Dit gebeurt ook in veel algemene voorwaarden in de bouw, zoals de UAV of de AVA. De termijn is in die gevallen 5 jaar voor verborgen gebreken en 10 jaar voor ernstige gebreken bij bouwwerken. Hanteer je dergelijke voorwaarden, dan kun je dus in individuele gevallen een klant een garantieverklaring geven. 

Onder bouwwerk wordt verstaan alle met de grond verbonden constructies van enige omvang met een plaatsgebonden karakter. Met plaatsgebonden karakter wordt bedoeld dat het bouwwerk bestemd is om voor langere tijd te fungeren. Daarnaast is de mate waarin sprake is van planologische gevolgen van belang of er sprake is van een bouwwerk. In ieder geval kan worden vastgesteld dat bij een plaatsing gedurende meer dan 3 maanden (ofwel plaatsing gedurende een aanmerkelijk deel van een seizoen) sprake is van een bouwwerk. Zo worden een zwembad en whirlpool als een bouwwerk gezien en een festivaltent die 4 dagen staat bijvoorbeeld niet. 

Een bestek (ook wel lastenboek genoemd) is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Voordat gebouwd wordt, is het belangrijk dat je als aannemer en opdrachtgever exact weet wat er gebouwd gaat worden en hoe. Daar stel je een bestek voor op. De aannemingsovereenkomst maakt echter geen onderdeel uit van het bestek. 

Voor de meeste bouwopdrachten kun je als aannemer volstaan met het opstellen van een aannemingsovereenkomst. In sommige situaties heb je echter een specifieker bouwcontract nodig. Een samenwerking bijvoorbeeld tussen de opdrachtgever, architect en aannemer regel je met een  zogenaamde bouwteamovereenkomst. Tot slot kun je gebruikmaken van een koop-/aannemingsovereenkomst als naast de nieuwbouw van de woning ook de levering van de bouwgrond moet worden geregeld.

In de bouwwereld worden vaak standaardvoorwaarden gehanteerd. Dit zijn voorwaarden die doorgaans tot stand zijn gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van aannemers, overheid en architecten. De bekendste standaardvoorwaarden binnen het bouwrecht zijn de AVA en UAV.