Gratis Betalingsherinnering

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Betalingsherinnering

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als ondernemer krijg je ongetwijfeld te maken met klanten die niet betalen. Met een professionele betalingsherinnering vraag je je klant op een vriendelijke manier om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Gebruik hiervoor onze betalingsherinnering.

Gebruik deze betalingsherinnering:

  • om een consument of ondernemer te herinneren aan een onbetaalde factuur
  • om een consument of ondernemer te verzoeken de factuur alsnog te betalen

In deze betalingsherinnering staat onder meer:

  • een omschrijving van de onbetaalde factuur
  • een verzoek om de factuur alsnog binnen een bepaalde termijn te betalen

Een betalingsherinnering is een formele brief om je klant te herinneren aan een onbetaalde factuur en hem te vragen de factuur alsnog te betalen.

Gebruik een betalingsherinnering als een klant je factuur niet betaalt. Misschien is je klant vergeten om de factuur te betalen of heb je om andere redenen nog geen betaling ontvangen. Wijs hem er dan op dat de betalingstermijn is verstreken en geef hem een nieuwe termijn om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Je kunt een betalingsherinnering versturen op het moment dat de betalingstermijn van je factuur is verstreken. Wacht niet te lang, zodat je je debiteur laat zien dat je een strikt debiteurenbeheer voert.

Je bepaalt zelf welke betalingstermijn je opneemt in de betalingsherinnering. Gun de klant niet een te lange termijn. Hanteer je voor je facturen een betalingstermijn van 14 dagen, dan zou je je klant in de betalingsherinnering een aanvullende termijn van 5 dagen kunnen gunnen. Houd een betalingstermijn van ongeveer 7 dagen aan bij een oorspronkelijke betalingstermijn van 30 dagen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je klant heeft aangegeven niet bereid te zijn de factuur te betalen

Op deze betalingsherinnering is Nederlands recht van toepassing.