Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Beroepschrift opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Beroepschrift

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar, dan ga je in beroep. Doe dit op tijd, anders wordt je beroepschrift niet meer in behandeling genomen. Zorg voor inhoudelijke argumenten om zo de kans te vergroten dat je alsnog in het gelijk wordt gesteld. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte beroepschrift opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld beroepschrift, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik dit beroepschrift om:

 • te protesteren tegen de beslissing op je bezwaarschrift

In dit beroepschrift staat onder meer:

 • een omschrijving van het besluit waartegen je in beroep gaat

 • de mededeling dat je tegen het besluit tijdig bezwaar hebt gemaakt

 • een omschrijving van de beslissing op het bezwaar

 • de datum waarop de beslissing op het bezwaar aan je is verstuurd

 • de redenen van je beroep

 • het verzoek om een ander besluit te nemen

 • het verzoek om je kosten te vergoeden

Met een beroepschrift geef je schriftelijk aan dat je het niet eens bent met de afwijzing van je bezwaarschrift. Door inhoudelijk in te gaan op de beslissing van de overheidsinstantie en de afwijzing van je bezwaar, probeer je de rechter ervan te overtuigen om je alsnog in het gelijk te stellen.

Je hebt een beroepschrift (soms kom je ook het fout geschreven 'beroepsschrift' tegen) nodig in de volgende situatie:

 • je bent het niet eens met een besluit van een overheidsinstantie 

 • je hebt hiertegen een bezwaarschrift ingediend

 • je bezwaar is geheel of gedeeltelijk afgewezen

Meestal ga je in beroep bij de rechter. In de beslissing op je bezwaar staat bij welke instantie je je beroepschrift moet indienen. Naast de rechtbank zijn er nog andere instanties zoals het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep.

Je hebt geen advocaat nodig als je in beroep gaat. In ingewikkelde gevallen of wanneer er grote belangen spelen, is het wel verstandig je te laten bijstaan door een advocaat of andere deskundige.

Je moet griffierecht betalen om in beroep te gaan. Zorg dat je het griffierecht op tijd betaalt, anders wordt je beroep niet in behandeling genomen. Als je in het gelijk wordt gesteld, dan betaalt de andere partij het griffierecht terug.

In de meeste gevallen moet je beroep zijn ontvangen binnen 6 weken nadat de beslissing op je bezwaar is verstuurd. De beroepstermijn staat vermeld op de beslissing van de overheidsinstantie. Als je je beroepschrift per post verstuurt, dan is het op tijd als de rechter het niet later dan een week na afloop van de termijn heeft ontvangen.

Als het niet lukt om op tijd in beroep te gaan, kun je vóór afloop van de beroepstermijn een pro forma beroepschrift indienen. Hiermee geef je aan dat je in beroep gaat tegen de beslissing op je bezwaar en meer tijd nodig hebt om je beroep toe te lichten. Dit kan een oplossing zijn als je bijvoorbeeld nog niet alle bewijsstukken compleet hebt.

In je beroep voer je argumenten aan waarom je het niet eens bent met de beslissing op je bezwaarschrift. Licht je redenen duidelijk toe en stuur bewijsmiddelen mee, zoals brieven en verklaringen van getuigen of deskundigen. Vergeet niet eventuele schade goed te onderbouwen. Steekhoudende argumenten zijn onder meer:

 • het besluit had niet genomen mogen worden omdat niet duidelijk is op welke regels het is gebaseerd

 • er is sprake van willekeur, bijvoorbeeld omdat de buurman voor dezelfde dakkapel wel een bouwvergunning heeft gekregen

 • het besluit is niet zorgvuldig genomen, bijvoorbeeld omdat er geen rekening is gehouden met alle feiten en omstandigheden

 • je had erop mogen vertrouwen dat je een ander besluit zou krijgen, bijvoorbeeld omdat dit je al was toegezegd

 • het besluit is niet goed gemotiveerd omdat er niet voldoende is uitgelegd waarom het besluit in jouw nadeel is genomen

 • het besluit is onredelijk, bijvoorbeeld omdat je er onevenredig veel schade onder lijdt

 • het besluit is niet eerlijk tot stand gekomen, omdat een andere partij is voorgetrokken

Nadat je je beroepschrift op tijd hebt ingediend, gaat de rechter de stukken bestuderen. In sommige gevallen beslist de rechter puur op grond van de stukken. Het kan zijn dat de rechter je nog om aanvullende inlichtingen vraagt of tot een hoorzitting besluit. Daarna neemt de rechter een beslissing. Hij moet dat binnen 16 weken doen nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken.  

Als je beroep wordt afgewezen, kun je in hoger beroep gaan. Bij welke instantie dat kan, staat in de uitspraak vermeld.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • het besluit ernstige gevolgen heeft voor jou of je bedrijf

 • je beroep wordt afgewezen

Op dit beroepschrift, beroepschrift voorbeeld en beroepschrift voorbeeld Belastingdienst is Nederlands recht van toepassing.