Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Welk vast arbeidscontract wil je opstellen?

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst helpt je om een betere werkgever te zijn. Deze bindende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bepaalt wat je werknemer of oproepkracht van je mag verwachten en wat je van hem verwacht. Met de juiste gegevens is een schriftelijke en ondertekende arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd de beste manier om met je medewerker een wederzijds voordelige relatie op te bouwen.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, wat je moet opnemen in het arbeidscontract en hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor werkgevers en HR personeel.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd?
 2. Wanneer heb ik een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd nodig?
 3. Welk vast arbeidscontract bied ik mijn medewerker aan?
 4. Welke informatie staat in een vast arbeidscontract?
 5. Hoe stel ik een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd op?
 6. Wat moet ik weten voordat ik een vast arbeidscontract maak?
 7. Wat moet ik doen na het opstellen van een vast arbeidscontract?
 8. Veelgestelde vragen over vaste arbeidsovereenkomsten
 9. Vragen over arbeidsovereenkomsten van Rocket Lawyer
 10. Juridische woordenlijst

Een arbeidsovereenkomst (voor) onbepaalde tijd is een overeenkomst tussen jou en je medewerker waarbij de laatste bij jou in vaste dienst treedt. In deze arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd leg je de afspraken vast die je met elkaar overeenkomt. Een ondertekende arbeidsovereenkomst kan je helpen om veel problemen als werkgever te voorkomen. Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat, kan er verwarring ontstaan over veelvoorkomende onderwerpen, zoals het moment van loonbetaling of eventuele vergoedingen waar je werknemer recht op heeft. .

Met een vast arbeidscontract of oproepcontract weet je medewerker precies wat je van hem tijdens zijn dienstverband verwacht. Het bepaalt tevens waar jij als werkgever verantwoordelijk voor bent en welke acties je onderneemt als je werknemer de contractuele afspraken niet nakomt. Leg alle afspraken professioneel vast en vermijd onnodig risico. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte vaste contract opstellen. Ben je op zoek naar een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wordt ook wel genoemd: arbeidscontract onbepaalde tijd, vaste arbeidsovereenkomst, vast arbeidscontract, contract vast dienstverband, vast contract, vast oproepcontract, oproepcontract onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde gebruik je wanneer je een medewerker in vaste dienst wilt nemen. Neem je een medewerker nieuw in dienst, dan is het verstandig om een proeftijd af te spreken. Dit leg je vast in het arbeidscontract, net als andere arbeidsvoorwaarden als loon, vakantiedagen of eventuele onkostenvergoedingen. 

Als je de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd op de juiste wijze opstelt en de bijbehorende formaliteiten in acht neemt, kan het contract je helpen doordat:

 • de overeengekomen afspraken tussen jou en je medewerker schriftelijk zijn vastgelegd
 • in het contract de taken en verantwoordelijkheden van je werknemer en jouw loonbetalingsplicht en andere verantwoordelijkheden vastliggen
 • het vaste contract juridische ondersteuning biedt bij ontslag en andere arbeidsconflicten

Er zijn verschillende types vaste arbeidsovereenkomsten. Eerst bepaal je of je je medewerker een contract met vaste of flexibele uren wilt aanbieden. Wil je een vaste medewerker met flexibele uren, dan kies je een vast oproepcontract. We bieden er 2 aan: het min/maxcontract en het 0 urencontract. Gaat je werknemer een vast aantal uren werken, dan bied je hem een regulier vast arbeidscontract aan. 

Verschillende arbeidsovereenkomsten

Een vast contract bied je aan aan een medewerker die op van tevoren vastgestelde tijden een vast aantal uren voor je gaat werken. Het kan dan gaan om een werknemer met een tijdelijk contract die je een vast dienstverband wilt aanbieden of een nieuwe medewerker. In dit laatste geval is het verstandig om een proeftijd in het arbeidscontract op te nemen.

Een arbeidsovereenkomst horeca is een overeenkomst die uitgebreid ingaat op de speciale regels in de horecabranche. Je hebt een vaste arbeidsovereenkomst horeca nodig als je personeel vast aanneemt in de horecabranche. In de cao horeca staat dat een schriftelijke overeenkomst verplicht is. 

Een 0 uren contract is een oproepcontract waarbij je met je medewerker geen vast aantal uren afspreekt. Gebruik een vast 0 uren contract:

 • als je je medewerker op onregelmatige basis nodig hebt

 • als je zeker wilt zijn van een oproepbare medewerker die de oproep niet mag weigeren zonder goede reden

 • als je geen vast aantal werkuren met je medewerker wilt afspreken.

 • als je verwacht je medewerker niet meerdere keren per dag of week voor minder dan 3 uur per oproep in te zetten

Een min/maxcontract is een oproepcontract waarin je afspreekt hoeveel uren je oproepkracht minimaal en maximaal voor je gaat werken. Hij heeft ten minste recht op het salaris over het minimumaantal uren dat jullie hebben afgesproken (garantie-uren). Gebruik een vast min/maxcontract om:

 • een nieuwe oproepkracht in vaste dienst te nemen voor een minimum en maximum aantal uren
 • een bestaand tijdelijk oproepcontract om te zetten in een vast dienstverband op oproepbasis 

Een vast contract DGA of arbeidsovereenkomst DGA is een contract tussen een bv als werkgever en een DGA als werknemer waarin onder meer afspraken over arbeidsvoorwaarden en verantwoordelijkheden van de DGA staan. Gebruik dit vaste contract DGA om:

 • voor onbepaalde tijd in dienst te treden bij je bv
 • de arbeidsvoorwaarden tussen jou en je bv vast te leggen

Het is natuurlijk afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd dat je kiest, maar in elk contract staat onder meer het volgende: 

 • de functie of werkzaamheden van je medewerker

 • de begindatum vast dienstverband

 • eventueel de overeengekomen werkdagen en -tijden

 • de plaats waar je medewerker zijn werkzaamheden uitvoert

 • het bruto loon

 • eventueel secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen of bonus

 • eventueel secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een auto of mobiel van de zaak

 • het aantal wettelijke verlofdagen

 • eventueel bovenwettelijke vakantiedagen

 • een optie voor een proeftijd

 • een geheimhoudingsbeding

 • afspraken over ziekteverzuim

 • eventueel afspraken over een collectieve ongevallenverzekering

 • afspraken over nevenactiviteiten

 • afspraken over intellectueel eigendom

 • een eenzijdig wijzigingsbeding

 • de optie voor een concurrentie- en relatiebeding

 • de optie voor een reiskosten- en onkostenvergoeding

 • de optie voor automatische beëindiging als de AOW- of pensioenleeftijd wordt bereikt
 • of een personeelshandboek van toepassing is

Het is eenvoudig om online een gratis arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd op te stellen. Beantwoord slechts enkele vragen van het bijbehorende interview en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De arbeidsovereenkomst generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte vaste arbeidscontract. Nadat je je type arbeidsovereenkomst hebt gekozen en je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je arbeidscontract is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je vaste arbeidscontract, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je arbeidscontract kopiëren of bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Het is niet nodig dat je zelf weet hoe je een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • wil je een oproepcontract of reguliere arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd opstellen?
 • is er een cao op je bedrijfstak van toepassing en zo ja, welke?
 • heb je een duidelijke omschrijving van de functie of werkzaamheden?

 • geef je je medewerker een proeftijd?

 • hoelang moet een eventuele proeftijd duren?

 • wil je je medewerker meer dan het wettelijke minimum van 20 vakantiedagen op full time basis geven?
 • hoeveel loon wil je je medewerker betalen?
 • zijn er andere arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals een auto of mobiel van de zaak?
 • heeft je medewerker recht op een reiskosten- of andere onkostenvergoeding?
 • bied je je medewerker een pensioenregeling aan en zo ja, welke?
 • wat zijn de persoonsgegevens van je medewerker?

Nadat je je arbeidscontract onbepaalde tijd hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde arbeidsovereenkomst bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je in het geval van een arbeidscontract ervoor zorgen dat op het contract beide handtekeningen staan en je medewerker over een kopie van het contract beschikt. 

Online ondertekenen
Met online ondertekenen kies je ervoor om je opgestelde arbeidsovereenkomst eenvoudig online te ondertekenen en het contract te laten versturen naar je medewerker voor zijn online handtekening.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde arbeidsovereenkomst of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je arbeidscontract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer arbeidsgerelateerde documenten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor werkgevers en HR personeel, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over vaste arbeidscontracten. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Personeel met een vast dienstverband is goed voor de continuïteit van je onderneming. Bied je je medewerker een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan, dan toon je daarmee dat je vertrouwen hebt in hem. Je werknemer zal zich vanwege het vaste contract doorgaans ook loyaal opstellen naar je bedrijf. Het is dus normaal gesproken een win-win situatie. 

Een nadeel van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat je een vaste medewerker niet zomaar kunt ontslaan. Doorgaans heb je hiervoor toestemming van het UWV of de rechter nodig. Je moet bovendien een goede reden hebben om het arbeidscontract op te zeggen. Een ander nadeel is dat een vaste medewerker ziek kan worden en dat kan je bedrijf geld kosten. Sluit daarom een goede verzuimverzekering.

De Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft invloed op de ketenregeling, de manier waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst een vast dienstverband kan worden. De WAB brengt een verruiming van de ketenregeling met zich mee naar 3 aansluitende contracten over een periode van 3 jaar. Dit is een van de maatregelen in de WAB, die het werven van personeel aantrekkelijker moet maken. 

De ketenregeling bepaalt dat er automatisch een vast dienstverband ontstaat wanneer je met een werknemer met een tijdelijk contract:

 • meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluit, of
 • hij langer dan 3 jaar elkaar opvolgende tijdelijke contracten heeft gehad

Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als ze elkaar met een tussenperiode van 6 maanden of minder opvolgen. 

Indien je bedrijf onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) valt, dan kunnen daar afspraken in staan die afwijken van die in een arbeidscontract. Wijken afspraken in een arbeidsovereenkomst af van die in een toepasselijke cao, dan gaan de cao bepalingen voor de contractuele afspraken, tenzij de contractuele afspraken voordeliger zijn voor je medewerker. 

Een proeftijd is niet verplicht, maar is wel verstandig als je medewerker nieuw in dienst komt. Zo kunnen jullie allebei het dienstverband per direct opzeggen zonder reden in de eerste of eerste 2 maanden. Je moet wel een reden geven als je werknemer daar expliciet naar vraagt. De meeste werkgevers nemen een proeftijd op om te kunnen bepalen of de nieuwe werknemer inderdaad geschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen. Je kunt bij een vast contract kiezen tussen een proeftijd van 1 of 2 maanden.

Een proeftijdbeding is rechtsgeldig als het aan de volgende eisen voldoet:

 • de proeftijd is schriftelijk overeengekomen
 • bij een contract langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar is de proeftijd maximaal 1 maand
 • bij een vast contract is de proeftijd maximaal 2 maanden
 • de proeftijd is even lang voor werknemer en werkgever

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de belangrijkste voorwaarden die je met je werknemer overeen kunt komen. Hieronder vallen onder meer loon (inclusief vakantiegeld), arbeidsduur (het aantal uren dat je werknemer wekelijks werkt) en vakantiedagen

Naast primaire arbeidsvoorwaarden kun je met je werknemer secundaire arbeidsvoorwaarden overeenkomen. De volgende secundaire arbeidsvoorwaarden kun je aanbieden:

Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden die zijn gericht op het welzijn van je werknemer. Je kunt hierbij denken aan:  

 • de aanwezigheid van een bedrijfsrestaurant

 • studiereizen

 • sport- en fitnessfaciliteiten

 • een kerstpakket

 • een goede kantoorruimte

Een medewerker die werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft recht op precies dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Je hebt als werkgever zelfs de taak om je medewerkers met een tijdelijk contract op de hoogte te houden van vacatures voor een vaste aanstelling. Voor werkgevers van uitzendkrachten geldt deze verplichting niet. 

Een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst stelt je als werkgever in staat om zonder instemming van de werknemer afspraken in het contract te veranderen. Je mag dit niet als het gaat om afspraken over het soort arbeid, de werkplek of werktijden. Een eenzijdig wijzigingsbeding moet schriftelijk zijn overeengekomen, anders is het niet geldig. 

Of je voor een min/maxcontract of nul uren contract kiest, hangt af van de omstandigheden. Ervan uitgaande dat je oproepkrachten in dienst hebt om zo een zo flexibel mogelijke bedrijfsvoering te realiseren, kun je bij twijfel het beste een min/maxcontract aanbieden. Een 0 urencontract biedt in de praktijk namelijk slechts 3 maanden flexibiliteit. Daarna kan je werknemer aanspraak maken op de gemiddelde arbeidsomvang van de eerste 3 maanden.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer vaste contract die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Een elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd van Rocket Lawyer is rechtsgeldig op voorwaarde dat je alle vragen van het bijbehorende interview hebt beantwoord. Je kunt wanneer je bent ingelogd op onze site je opgestelde arbeidscontract naar je medewerker sturen en hij kan het vervolgens ondertekenen met behulp van onze online handtekeningenservice. 

Met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer krijg je exclusief toegang tot onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde arbeidsovereenkomst te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat. De eerste 30 minuten van het gesprek zijn gratis voor Premium leden. 

Om je arbeidscontract handmatig te wijzigen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie. Wil je alleen maar de antwoorden op de interviewvragen veranderen, dan hoef je het document niet eerst te downloaden. 

Nadat je je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt gekocht of binnen je (proef)lidmaatschap hebt opgesteld, kun je het altijd weer hergebruiken. Je gaat daarvoor naar het document, kiest aanpassen en verandert de antwoorden op de vragen. 

Aanzegplicht
Je hebt als werkgever een aanzegplicht waardoor je minimaal 1 maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst aan de medewerker moet meedelen of zijn tijdelijk contract van 6 maanden of meer wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Doe je dit niet, dan moet je een boete betalen ter hoogte van maximaal 1 maand loon van je werknemer.

Afspiegelingsbeginsel
Het afspiegelingsbeginsel is een beginsel dat je toepast bij collectief ontslag, waarbij de werknemers in een categorie uitwisselbare functies in leeftijdscategorieën worden ingedeeld.

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)
De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) bevat regels die discriminatie van werknemers en sollicitanten verbieden.

Anciënniteitsbeginsel
Het anciënniteitsbeginsel is het beginsel op grond waarvan bij collectief ontslag werknemers met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komen.

Arbeidsduur
De arbeidsduur is het aantal uren dat je werknemer wekelijks werkt.

Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet bevat regels voor onder meer arbeidstijden, rusttijden, nachtdiensten en werken op zondag.

Arbeidsvoorwaarde 
Een arbeidsvoorwaarde is een overeengekomen voorwaarde tussen jou en je werknemer, zoals afspraken over arbeidsduur, loon en vakantiedagen. Deze voorwaarden leg je vast in een arbeidsovereenkomst.

Arbowet
De Arbeidsomstandighedenwet (of Arbowet) stelt regels vast ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers.

Collectief ontslag
Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers binnen 3 maanden ontslagen worden.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst tussen 1 of meer werkgevers en 1 of meer vakbonden waarbij algemeen geldende arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst waardoor je werknemer na afloop van zijn dienstverband wordt beperkt in zijn mogelijkheden om binnen een bepaald gebied en voor een bepaalde periode concurrerende werkzaamheden uit te voeren.

Gezagsverhouding
De gezagsverhouding is het belangrijkste onderdeel van de relatie tussen jou en je medewerker. Het is ook 1 van de voorwaarden om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken. Op basis van deze gezagsverhouding dient je werknemer je instructies te volgen zolang deze redelijk zijn.

Instructierecht
Je hebt als werkgever instructierecht: je mag je personeel voorschriften geven over hoe ze hun werkzaamheden moeten uitvoeren of voorschriften met betrekking tot de goede orde in de onderneming.

Opzegverbod
Er zijn verschillende opzegverboden die bepalen dat een werknemer in een bepaalde situatie niet mag worden ontslagen. Zo geldt er een algemeen ontslagverbod tijdens ziekte: een werknemer mag in de eerste 2 jaar van zijn ziekte niet vanwege zijn ziekte worden ontslagen.

Proeftijdbeding
Een proeftijdbeding is een bepaling in een arbeidscontract op basis waarvan zowel jij als je werknemer in de proefperiode zonder gevolgen de arbeidsovereenkomst kan opzeggen.

Relatiebeding
Een relatiebeding is een bepaling in een arbeidscontract waarin je werknemer voor een bepaalde periode na beëindiging van zijn dienstverband wordt beperkt in zijn mogelijkheden om contact te houden met je bedrijfsrelaties.

Reorganisatie
Bij een reorganisatie wordt een onderneming anders ingericht. Normaal gesproken gaat een reorganisatie gepaard met meerdere ontslagen.

Sociaal plan
Een sociaal plan is een overeenkomst tussen een of meerdere werkgevers en een of meerdere vakorganisaties waarin de gevolgen van een reorganisatie zijn vastgelegd.

Transitievergoeding
De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar je werknemer doorgaans recht op heeft bij het einde van zijn dienstverband. 

Uitzendkracht
Een uitzendkracht verricht op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbureau werkzaamheden voor de inlener.

UWV
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van en controle op werknemersverzekeringen zoals WW, WIA en Ziektewet.

Vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin jij en je werknemer op een bindende manier vaststellen onder welke omstandigheden het dienstverband van je werknemer gaat eindigen.

Voortgezette arbeidsovereenkomst
Een voortgezette arbeidsovereenkomst is een tijdelijk arbeidscontract dat wordt verlengd.

Wet Arbeid en Zorg (Wazo)
De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) regelt het recht op verschillende verlofsoorten zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. Doel van de wet is het voor werknemers makkelijker te maken om werk en privé te combineren.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
De WML bepaalt wat het minimumloon is dat een werknemer moet verdienen, net als het minimum aan vakantiebijslag waar hij recht op heeft.

Wet Verbetering Poortwachter (Wet Poortwachter)
De Wet Verbetering Poortwachter bevat regels om langdurig ziekteverzuim van werknemers tegen te gaan.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA is de vervanger van de WAO. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces waarbij vooral wordt gekeken naar wat nog wel kan en niet naar wat niet meer kan. Een werknemer krijgt een WIA-uitkering als hij volgens het UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt is door een gebrek of ziekte, structureel van aard.

Wettelijke verhoging
De wettelijke verhoging is een boete waar een werknemer recht op heeft als zijn werkgever te laat is met de betaling van zijn loon.